EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0381

liidetud kohtuasjad C-381/18 ja C-382/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 12. detsembri 2019. aasta otsus (Raad van State eelotsusetaotlus – Madalmaad) – G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18) versus Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Eelotsusetaotlus – Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne – Sisserändepoliitika – Direktiiv 2003/86/EÜ – Perekonnaga taasühinemise õigus – Perekonnaga taasühinemise õiguse teostamiseks nõutud tingimused – Mõiste „avaliku korra kaalutlused“ – Pereliikme riiki sisenemise ja riigis elamise taotluse tagasilükkamine – Pereliikme elamisloa tühistamine või selle pikendamisest keeldumine)

OJ C 54, 17.2.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.2.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 54/4


Euroopa Kohtu (esimene koda) 12. detsembri 2019. aasta otsus (Raad van State eelotsusetaotlus – Madalmaad) – G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18) versus Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(liidetud kohtuasjad C-381/18 ja C-382/18) (1)

(Eelotsusetaotlus - Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne - Sisserändepoliitika - Direktiiv 2003/86/EÜ - Perekonnaga taasühinemise õigus - Perekonnaga taasühinemise õiguse teostamiseks nõutud tingimused - Mõiste „avaliku korra kaalutlused“ - Pereliikme riiki sisenemise ja riigis elamise taotluse tagasilükkamine - Pereliikme elamisloa tühistamine või selle pikendamisest keeldumine)

(2020/C 54/05)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitajad: G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18)

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Resolutsioon

1.

Euroopa Kohus on ELTL artikli 267 alusel pädev tõlgendama nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta artiklit 6 olukorras, kus kohus peab otsustama kolmanda riigi kodaniku, kes on sellise liidu kodaniku pereliige, kes ei ole kasutanud oma õigust vabalt liikuda, riiki sisenemise ja seal elamise taotluse üle, kui riigisisene õigus on muutnud nimetatud sätte sellisele olukorrale vahetult ja tingimusteta kohaldatavaks.

2.

Direktiivi 2003/86 artikli 6 lõikeid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus riigisisene praktika, mille kohaselt võivad pädevad asutused avaliku korra kaalutlustel esiteks jätta direktiivil põhineva riiki sisenemise ja riigis elamise taotluse rahuldamata, kui isiku suhtes on tehtud süüdimõistev kohtuotsus tema varasema viibimise ajal asjaomase liikmesriigi territooriumil, ning teiseks tühistada direktiivil põhineva elamisloa või keelduda selle pikendamisest, kui taotlejale mõistetud karistus on riigis elamise kestust arvestades piisavalt range, tingimusel et seda praktikat kohaldatakse ainult juhul, kui süüdimõistva kohtuotsuseni viinud kuritegu on piisavalt raske, et anda alust tuvastamiseks, et on vaja välistada selle taotleja viibimine riigis, ning tingimusel et pädevad asutused viivad läbi sama direktiivi artiklis 17 ette nähtud individuaalse hindamise, mille kontrollimine on eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne.


(1)  ELT C 294, 20.8.2018.


Top