Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0335

Kohtuasi T-335/17: 30. mail 2017 esitatud hagi – Help – Hilfe zur Selbsthilfe versus komisjon

OJ C 239, 24.7.2017, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 239/59


30. mail 2017 esitatud hagi – Help – Hilfe zur Selbsthilfe versus komisjon

(Kohtuasi T-335/17)

(2017/C 239/71)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. (Bonn, Saksamaa) (esindajad: Rechtsanwalt V. Jungkind ja Rechtsanwalt P. Cramer)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada kostja 21. märtsi 2017. aasta otsus (Ares(2017)1515573), millega nõuti tagasi osa abiprojekti Food Security Promotion for very food insecure farming households in Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) rahastusest summas 643 627,72 eurot, ja sellel põhinev 7. aprilli 2017. aasta maksetaotlus (nr 3241705513), millega kostja nõudis esimese osa tasumist summas 321 813,86 eurot, ning

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et kostja kritiseeritud tegevusega ei ole materiaalõigust rikutud

Hageja tegevus, mida kostja kritiseerib, põllumajandustoodete tarnimist käsitleva kahe lepingu sõlmimisel ei olnud vastuolus siduvate materiaalõiguse nõuetega hankemenetluse korraldamiseks humanitaarprojektide raames. Eelkõige oli see kooskõlas liidu 2009. aasta finantsmääruse rakenduseeskirjade artikli 184 lõike 1 kohaste siduvate hankepõhimõtetega ning liidu koostööd valitsusväliste organisatsioonidega humanitaarabi valdkonnas käsitleva 2008. aasta partnerluse raamlepingu IV lisas ette nähtud eeskirjade ja korra (Rules and Procedures) artikli 2 lõikega 3.

Kritiseeritud tegevusega ei ole rikutud ka dokumenteerimiskohustust, mis on ette nähtud partnerluse raamlepingu III lisa üldsätete artikli 23 lõikes 4.

2.

Teine väide, et tagasinõudmiseks puuduvad muud alused

Finantsabi tagasinõudmiseks pole ka muud alust. Hageja valitud ettevõtja tarnis tellitud kauba õigeaegselt, täies mahus ja kvaliteetsena. Hageja viis abiprojekti läbi edukalt, mida kinnitas ka neli kolmandate isikute tehtud sõltumatut kontrolli.

Hageja kaastöötajad ei ole toime pannud karistatavat tegu. Kuriteokahtluse puudumise tõttu ei algatanud Staatsanwaltschaft Bonn (Bonni prokuratuur, Saksamaa) uurimist.

3.

Kolmas väide (teise võimalusena), et ei kasutatud kaalutlusõigust ja otsus oli ebaproportsionaalne

Saadud finantsabi tagasinõudmist käsitleva otsuse tegi hageja vääral eeldusel, et talle kohaldub Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) siduv soovitus abi tagasi nõuda. See tähendab, et kostja ei kasutanud oma kaalutlusõigust, mistõttu on tagasinõudmine õigusvastane.

Kogu abiosa tagasinõudmine 643 627,27 euro suuruses summas on õigusvastane ka seetõttu, et rikutud on ELL artikli 5 lõike 4 kohast proportsionaalsuse põhimõtet. See ületab eelarve kaitsmiseks vajalikku ning ei ole eelkõige abiprojekti edukat läbiviimist arvestades proportsionaalne sellest hagejale tuleneva koormusega.


Top