Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0027

Kohtuasi C-27/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos apeliacinis teismas (Leedu) 19. jaanuaril 2017 – AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, likvideerimisel, versus Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS ja „Air Baltic Corporation A/S“

OJ C 104, 3.4.2017, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/35


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos apeliacinis teismas (Leedu) 19. jaanuaril 2017 – AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, likvideerimisel, versus Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS ja „Air Baltic Corporation A/S“

(Kohtuasi C-27/17)

(2017/C 104/50)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos apeliacinis teismas

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, likvideerimisel

Vastustajad apellatsioonimenetluses: Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation A/S“

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Brüsseli I määruse (1) artikli 5 lõikes 3 kasutatud mõistet „paik, kus kahjustav sündmus on toimunud“ tuleb käesoleva juhtumi asjaoludel mõista nii, et see on paik, kus vastustajad apellatsioonimenetluses sõlmisid Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 82 punkti c (ELTL artikli 102 punkt c) rikkuva õigusvastase kokkuleppe, või paik, kus pandi toime teod, millega kasutati apellatsioonkaebuse esitajaga samadel asjaomastel lennuturgudel konkureerides turuvallutusliku hinnakujunduse (ristsubsideerimise) abil ära selle kokkuleppe tulemusel saadud rahaline kasu?

2.

Kas käesoleval juhul saab kahju (saamata jäänud tulu), mis tekkis apellatsioonkaebuse esitajal nimetatud õigusvastaste tegude tõttu, mille panid toime vastustajad apellatsioonimenetluses, käsitada kahjuna Brüsseli I määruse artikli 5 lõike 3 tähenduses?

3.

Kas äriühingu Air Baltic Corporation Leedu Vabariigis asuva filiaali tegevust tuleb käesoleva juhtumi asjaoludel käsitada filiaali tegevusena Brüsseli I määruse artikli 5 lõike 5 tähenduses?


(1)  Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/4, lk 42).


Top