EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0369

Kohtuasi C-369/17: Euroopa Kohtu (teine koda) 13. septembri 2018. aasta otsus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Shajin Ahmed versus Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Piirid, varjupaik ja sisseränne — Pagulasseisund või täiendava kaitse seisund — Direktiiv 2011/95/EL — Artikkel 17 — Täiendava kaitse seisundi välistamine — Alused — Süüdimõistmine raske kuriteo toimepanemises — Raskuse kindlaksmääramine liikmesriigi õiguse kohaselt mõistetud karistuse põhjal — Lubatavus — Nõue hinnata iga juhtumit eraldi)

OJ C 408, 12.11.2018, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 408/25


Euroopa Kohtu (teine koda) 13. septembri 2018. aasta otsus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Shajin Ahmed versus Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Kohtuasi C-369/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala - Piirid, varjupaik ja sisseränne - Pagulasseisund või täiendava kaitse seisund - Direktiiv 2011/95/EL - Artikkel 17 - Täiendava kaitse seisundi välistamine - Alused - Süüdimõistmine raske kuriteo toimepanemises - Raskuse kindlaksmääramine liikmesriigi õiguse kohaselt mõistetud karistuse põhjal - Lubatavus - Nõue hinnata iga juhtumit eraldi))

(2018/C 408/32)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Shajin Ahmed

Vastustaja: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/95/EL, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule, artikli 17 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt loetakse täiendava kaitse taotleja isikuks, kes „on toime pannud raske kuriteo“ nimetatud sätte tähenduses, mis võib tema suhtes selle kaitse välistada, üksnes karistuse alusel, mis konkreetse kuriteo eest selle liikmesriigi õiguse kohaselt mõistetakse. Täiendava kaitse taotlust menetlev pädev liikmesriigi asutus või kohus peab hindama asjaomase süüteo raskust, analüüsides igakülgselt kõiki konkreetse üksikjuhtumi asjaolusid.


(1)  ELT C 293, 4.9.2017.


Top