EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0682

Kohtuasi T-682/16: 23. septembril 2016 esitatud hagi – Prantsusmaa versus komisjon

OJ C 441, 28.11.2016, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 441/24


23. septembril 2016 esitatud hagi – Prantsusmaa versus komisjon

(Kohtuasi T-682/16)

(2016/C 441/28)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Prantsuse Vabariik (esindajad: F. Alabrune, D. Colas ja D. Segoin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 12. juuli 2016. aasta rakendusotsus C(2016) 4287 final, millega peatatakse Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) Prantsusmaale igakuisete maksete tegemine;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1306/2013, ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, lk 549), artikli 41 lõike 2 punkti b. See väide koosneb kahest osast.

Väite esimese osa kohaselt on Prantsusmaa ametiasutused pärast komisjoniga konsulteerimist koostatud tegevuskavas, millele on vaidlustatud otsuses viidatud, toodud selged arengunäitajad täiel määral saavutanud.

Väite teise osa kohaselt põhineb vaidlustatud otsus asjaoludel, mida ei olnud tegevuskavas ette nähtud.

2.

Teine väide, et on rikutud proportsionaalsuse põhimõtet.


Top