Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0339

Kohtuasi T-339/16, T-352/16 ja T-391/16: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid versus komisjon (Keskkond — Määrus (EL) 2016/646 — Väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) saasteainete heide — Tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste (RDE) katsete käigus tekkiva lämmastikoksiidide heite mitteületatavate piirmäärade (NTE) kehtestamine — Tühistamishagi — Omavalitsusüksuse pädevus piirata keskkonnakaitse valdkonnas teatavate sõidukite liiklust — Otsene puutumus — Vastuvõetavus — Komisjoni pädevuse puudumine — Kõrgema astme õigusnormide järgimine — Tühistamise tagajärgede ajalise kehtivuse määratlemine — Lepinguväline vastutus — Kuvandile ja mainele väidetavalt tekitatud kahju hüvitamine)

OJ C 82, 4.3.2019, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/42


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid versus komisjon

(Kohtuasi T-339/16, T-352/16 ja T-391/16) (1)

((Keskkond - Määrus (EL) 2016/646 - Väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) saasteainete heide - Tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste (RDE) katsete käigus tekkiva lämmastikoksiidide heite mitteületatavate piirmäärade (NTE) kehtestamine - Tühistamishagi - Omavalitsusüksuse pädevus piirata keskkonnakaitse valdkonnas teatavate sõidukite liiklust - Otsene puutumus - Vastuvõetavus - Komisjoni pädevuse puudumine - Kõrgema astme õigusnormide järgimine - Tühistamise tagajärgede ajalise kehtivuse määratlemine - Lepinguväline vastutus - Kuvandile ja mainele väidetavalt tekitatud kahju hüvitamine))

(2019/C 82/48)

Kohtumenetluse keeled: hispaania ja prantsuse

Pooled

Hageja kohtuasjas T-339/16: Ville de Paris (Prantsusmaa) (esindaja: advokaat J. Assous

Hageja kohtuasjas T-352/16: Ville de Bruxelles (Belgia) (esindajad: advokaat M. Uyttendaele ja advokaat S. Kaisergruber)

Hageja kohtuasjas T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (Hispaania) (esindaja: advokaat F. Zunzunegui Pastor)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. C. Becker, E. Sanfrutos Cano ja J.-F. Brakeland)

Ese

Esiteks ELTL artikli 263 alusel esitatud nõuded tühistada komisjoni 20. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/646, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega (ELT 2016, L 109, lk 1), ja teiseks ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue hüvitada ville de Paris’le sama määruse vastuvõtmisega tekitatud kahju.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 20. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/646, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega, II lisa punkt 2 selles osas, milles komisjoni 18. juuli 2008. aasta määruse nr 692/2008, millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 715/2007, IIIA lisa punktidega 2.1.1 ja 2.1.2 on kehtestatud lämmastikoksiidide massi lõpliku vastavusteguri CFpollutant väärtus ja ajutise vastavusteguri CFpollutant väärtus.

2.

Jätta hagid ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta käesoleva resolutsiooni punktiga 1 tühistatud sätte tagajärjed kehtima, kuni mõistliku aja jooksul võetakse vastu neid sätteid asendavad uued õigusnormid, kusjuures see aeg ei tohi olla pikem kui 12 kuud käesoleva kohtuotsuse jõustumise kuupäevast arvates.

4.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning ühtlasi mõista temalt välja pool ville de Paris’, ville de Bruxelles’i ja ayuntamiento de Madridi kohtukuludest.


(1)  ELT C 314, 29.8.2016.


Top