Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0430

Kohtuasi C-430/16 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 6. septembri 2018. aasta otsus – Bank Mellat versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (Apellatsioonkaebus — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) — Võitlus tuumarelvade leviku vastu — Iraani Islamivabariigi suhtes võetud piiravad meetmed — Sektorimeetmed — Piirangud Iraani finantseerimisasutusi puudutavatele rahaülekannetele — Piirangute tugevdamine — Otsuse 2012/635/ÜVJP ja määruse (EL) nr 1263/2012 sätetest tulenev vaidlusalune kord — Iraani tuumaküsimuses ühise üldise tegevuskava rakendamine — Kõigi selle küsimusega seotud Euroopa Liidu piiravate meetmete lõpetamine — Vaidlusaluse korra kehtetuks tunnistamine Euroopa Liidu Üldkohtus toimuvas menetluses — Mõju põhjendatud huvile pöörduda Üldkohtusse — Põhjendatud huvi säilimise puudumine)

OJ C 399, 5.11.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 399/3


Euroopa Kohtu (teine koda) 6. septembri 2018. aasta otsus – Bank Mellat versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

(Kohtuasi C-430/16 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) - Võitlus tuumarelvade leviku vastu - Iraani Islamivabariigi suhtes võetud piiravad meetmed - Sektorimeetmed - Piirangud Iraani finantseerimisasutusi puudutavatele rahaülekannetele - Piirangute tugevdamine - Otsuse 2012/635/ÜVJP ja määruse (EL) nr 1263/2012 sätetest tulenev vaidlusalune kord - Iraani tuumaküsimuses ühise üldise tegevuskava rakendamine - Kõigi selle küsimusega seotud Euroopa Liidu piiravate meetmete lõpetamine - Vaidlusaluse korra kehtetuks tunnistamine Euroopa Liidu Üldkohtus toimuvas menetluses - Mõju põhjendatud huvile pöörduda Üldkohtusse - Põhjendatud huvi säilimise puudumine))

(2018/C 399/03)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Bank Mellat (esindajad: M. Brindle, T. Otty, QC, barrister J. MacLeod, barrister R. Blakeley, solicitor S. Zaiwalla, solicitor Z. Burbeza, solicitor A. Meskarian ja solicitor P. Reddy)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bishop ja I. Rodios), Euroopa Komisjon (esindajad: D. Gauci, J. Norris-Usher ja M. Konstantinidis), Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: S. Brandon, keda abistas barrister M. Gray)

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 2. juuni 2016. aasta kohtuotsus Bank Mellat vs. nõukogu (T-160/13, EU:T:2016:331).

2.

Lahendi tegemise vajadus on ära langenud hagi suhtes, mille Bank Mellat esitas kohtuasjas T-160/13 ja milles paluti tühistada nõukogu 21. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1263/2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, artikli 1 punkt 15 või tühistada nimetatud säte, kuna selles ei nähta ette Bank Mellati suhtes kohaldamisele kuuluvat erandit, ning Bank Mellati nõude suhtes, et Euroopa Liidu Üldkohus tuvastaks, et nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsuse 2012/635/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, artikli 1 punkt 6 ei kuulu tema suhtes kohaldamisele.

3.

Jätta Bank Mellati ja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud nii apellatsioonimenetluses kui ka esimese astme menetluses nende endi kanda.

4.

Jätta Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 371, 10.10.2016.


Top