Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0114

Kohtuasi C-114/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Pau (Prantsusmaa) 6. märtsil 2015 – Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL versus GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

OJ C 171, 26.5.2015, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 171/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Pau (Prantsusmaa) 6. märtsil 2015 – Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL versus GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

(Kohtuasi C-114/15)

(2015/C 171/23)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Pau

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL

Vastustaja: GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

Eelotsuse küsimused

1.

Kas liikmesriigi õigusnormid, millega on veterinaarravimite paralleelimportimise võimalus ette nähtud üksnes hulgimüüjatele, kellele on väljastatud direktiivi 2001/82/EÜ artiklis 65 (1) ette nähtud luba, välistades jaemüügiõigust omavad isikud ning loomakasvatajad, on kooskõlas ELTL artiklite 34–36 sätetega?

2.

Kas direktiivi 2001/82/EÜ artiklit 65 ja „teenustedirektiivi” 2006/123/EÜ artiklit 16 (2) tuleb mõista nii, et liikmesriik võib teiste liikmesriikide pädevate ametiasutuste poolt oma riigi kodanikele välja antud veterinaarravimite hulgimüügilube õigustatult mitte tunnustada ning nõuda neilt lisaks ka liikmesriigi enda pädevate ametiasutuste antud hulgimüügilubade olemasolu, et neil saaks tekkida õigus veterinaarravimite paralleelimpordi lubade taotlemiseks ja kasutamiseks selles liikmesriigis?

3.

Kas liikmesriigi õigusnormid, mis lubavad veterinaarravimite paralleelimporti üksnes niisuguse kasutusloa olemasolul, mida direktiiv 2001/82/EÜ veterinaarravimeid kehtestavate ühenduse eeskirjade kohta (muudetud kujul) ette ei näe, ning mis seetõttu muudavad vajalikuks omada ettevõtet vastavas liikmesriigis ning täita kõiki selle direktiivi artiklites 72–79 ette nähtud ravimiohutuse järelvalve alaseid nõudeid, on kooskõlas ELTL artiklitega 34, 36 ja 56 ning „teenustedirektiivi” 2006/123/EÜ artikliga 16?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (ELT L 311, lk 1, ELT eriväljaanne 13/27, lk 3).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 376, lk 36).


Top