Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0705

Kohtuasi T-705/14: 26. septembril 2014 esitatud hagi – Unichem Laboratories versus komisjon

OJ C 448, 15.12.2014, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 448/31


26. septembril 2014 esitatud hagi – Unichem Laboratories versus komisjon

(Kohtuasi T-705/14)

(2014/C 448/40)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, India) (esindajad: solicitor S. Mobley, solicitor H. Sheraton ja solicitor K. Shaw)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada tervikuna komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsus ELTL artiklites 101 ja 102 sätestatud menetluse kohta (juhtum Comp/AT. 39.612 – perindopril (Servier)) ning igal juhul tühistada ja/või vähendada määratud trahvi Unichemi puudutavas osas, ning

jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja käesoleva menetlusega seotud Unichemi kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja kaksteist väidet.

1.

Esimene väide, et komisjonil puudub pädevus adresseerida Unichemile otsus ELTL artikli 101 lõike 1 alusel.

2.

Teine väide, et komisjon ei ole kohaldanud õiget „objektiivse vajaduse” õiguslikku kriteeriumi, et teha kindlaks, kas patentide valdkonnas sõlmitud kompromisskokkulepe kuulub ELTL artikli 101 lõike 1 kohaldamisalasse.

3.

Kolmas väide, et komisjon rikub võrdse kohtlemise põhimõtet, kui jätab Unichemi kokkuleppe suhtes kohaldamata tehnosiirde grupierandi määruse suunised.

4.

Neljas väide, et komisjon rikub õigusnormi, kvalifitseerides kokkuleppe ELTL artikli 101 lõike 1 „eesmärgil põhinevaks” rikkumiseks.

5.

Viies väide, et komisjon kohaldab hageja konkreetse olukorra suhtes valesti „eesmärgil põhineva rikkumise” omaenda õiguslikku kriteeriumi.

6.

Kuues väide, et komisjon rikub õigusnormi, järeldades, et kokkuleppel oli konkurentsivastane mõju.

7.

Seitsmes väide, et komisjon rikub ELTL artikli 296 järgset kohustust põhjendada, miks ta leiab, et Unichemi saab pidada otseselt vastutavaks ELTL artikli 101 lõike 1 rikkumise eest, kuigi ta ei ole Servier’ potentsiaalne konkurent.

8.

Kaheksas väide, et teise võimalusena rikub komisjon õigusnormi, eitades, et kokkulepe vastab ELTL artikli 101 lõikes 3 sätestatud vabastuse kriteeriumidele.

9.

Üheksas väide, et komisjon rikub kaitseõigusi, hea halduse põhimõtet ja kohustust mitte tegutseda rõhuvalt, et saada legaalselt konfidentsiaalseid dokumente, et neid Unichemi vastu kasutada.

10.

Kümnes väide, et komisjon rikub trahvi arvutamisel võrdse kohtlemise põhimõtet, koheldes Unichemi objektiivse põhjenduseta Servier’st erinevalt.

11.

Üheteistkümnes väide, et komisjon rikub Unichemile trahvi määramisel proportsionaalsuse põhimõtet, omaenda suuniseid trahvi arvutamise meetodi kohta ja varasemat väljakujunenud praktikat.

12.

Kaheteistkümnes väide, et komisjon rikub ELTL artikli 296 kohast põhjendamiskohustust seoses trahvi arvutamise ja Unichemi väidetava rikkumise raskuse hindamisega.


Top