Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TA0346

Kohtuasi T-346/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Yanukovych versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime lisamine — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Õiguslik alus — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Võimu kuritarvitamine — Loetellu kandmise kriteeriumide mittejärgimine — Ilmne hindamisviga — Omandiõigus)

OJ C 402, 31.10.2016, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/35


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Yanukovych versus nõukogu

(Kohtuasi T-346/14) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas - Rahaliste vahendite külmutamine - Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist - Hageja nime lisamine - Kaitseõigused - Põhjendamiskohustus - Õiguslik alus - Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele - Võimu kuritarvitamine - Loetellu kandmise kriteeriumide mittejärgimine - Ilmne hindamisviga - Omandiõigus))

(2016/C 402/38)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Yanukovych (Kiiev, Ukraina) (esindajad: T. Beazley, P. Saini, S. Fatima QC, H. Mussa, J. Hage, K. Howard, barristers, ja C. Kennedy, solicitor)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: E. Finnegan ja J.-P. Hix, hiljem J.-P. Hix ja P. Mahnič Bruni)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Poola Vabariik (esindaja: B. Majczyna) ja Euroopa Komisjon (esindajad: S. Bartelt ja D. Gauci)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada esiteks nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2014, L 66, lk 26) ja nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2014, L 66, lk 1), teiseks nõukogu 29. jaanuari 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/143, millega muudetakse otsust 2014/119 (ELT 2015, L 24, lk 16), ja nõukogu 29. jaanuari 2015. aasta määrus (EL) 2015/138, millega muudetakse määrust nr 208/2014 (ELT 2015, L 24, lk 1), ning kolmandaks nõukogu 5. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/364, millega muudetakse otsust 2014/119 (ELT 2015, L 62, lk 25), ja nõukogu 5. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/357, millega rakendatakse määrust nr 208/2014 (ELT 2015, L 62, lk 1), osas, mis puudutab hageja nime kandmist või jätmist isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Resolutsioon

1.

Tühistada osas, millega Viktor Fedorovych Yanukovychi nimi kanti nende isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas ja nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas nende algredaktsioonis, kuni jõustuvad nõukogu 5. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/364, millega muudetakse otsust 2014/119, ja nõukogu 5. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/357, millega rakendatakse määrust nr 208/2014.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Hagis esitatud tühistamisnõude osas jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja V. F. Yanukovychi kohtukulud.

4.

Nõuete muutmise avalduses esitatud tühistamisnõude osas jätta V. F. Yanukovychi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja nõukogu kohtukulud.

5.

Jätta Poola Vabariigi ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 253, 4.8.2014.


Top