EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0568

Kohtuasi C-568/13: Euroopa Kohtu (viies koda) 18. detsembri 2014 . aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze versus Data Medical Service srl (Eelotsusetaotlus — Teenuste riigihankemenetlused — Direktiiv 92/50/EMÜ — Artikli 1 punkt c ja artikkel 37 — Direktiiv 2004/18/EÜ — Artikli 1 lõike 8 esimene lõik ja artikkel 55 — Mõiste „teenuseosutaja” ja „ettevõtja”  — Avalik-õiguslik ülikooli haigla — Asutus, kes on juriidiline isik ning oma majandustegevuses ja organisatsiooniliselt sõltumatu — Peamiselt mittetulunduslik tegevus — Asutamisaktidest tulenev eesmärk osutada tervishoiuteenuseid — Võimalus pakkuda turul analoogseid teenuseid — Õigus osaleda riigihankemenetluses)

OJ C 65, 23.2.2015, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 65/14


Euroopa Kohtu (viies koda) 18. detsembri 2014. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze versus Data Medical Service srl

(Kohtuasi C-568/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Teenuste riigihankemenetlused - Direktiiv 92/50/EMÜ - Artikli 1 punkt c ja artikkel 37 - Direktiiv 2004/18/EÜ - Artikli 1 lõike 8 esimene lõik ja artikkel 55 - Mõiste „teenuseosutaja” ja „ettevõtja” - Avalik-õiguslik ülikooli haigla - Asutus, kes on juriidiline isik ning oma majandustegevuses ja organisatsiooniliselt sõltumatu - Peamiselt mittetulunduslik tegevus - Asutamisaktidest tulenev eesmärk osutada tervishoiuteenuseid - Võimalus pakkuda turul analoogseid teenuseid - Õigus osaleda riigihankemenetluses))

(2015/C 065/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze

Vastustaja: Data Medical Service srl

Resolutsioon

1.

Nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiivi 92/50/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike teenuslepingute sõlmimise kord, artikli 1, punktiga c on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis välistavad põhikohtuasjas käsitletava avalik-õigusliku raviasutuse osalemise riigihankemenetlustes tema avalik-õigusliku majandusüksuse staatuse tõttu, juhul kui sellel asutusel on õigus turul tegutseda vastavalt oma asutamis- ja põhikirjalistele eesmärkidele.

2.

Direktiivi 92/50 sätteid ja eelkõige selle aluseks olevaid vaba konkurentsi, diskrimineerimiskeelu ja proportsionaalsuse üldpõhimõtteid tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis lubavad põhikohtuasjas käsitletavatel avalik-õiguslikel raviasutustel osaleda riigihankemenetlustes ja esitada tänu avalikest vahenditest rahastamisele selliseid pakkumusi, mida ükski nende konkurent teha ei saa. Nimetatud direktiivi artikli 37 kohase ebaharilikult madala maksumusega pakkumuse hindamisel võib hankija siiski võtta selle pakkumuse tagasilükkamise otsustamisel arvesse asjaolu, et seda asutust rahastatakse avalikest vahenditest.


(1)  ELT C 52, 22.2.2014.


Top