Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0001

Kohtuasi T-1/12: 2. jaanuaril 2012 esitatud hagi — Prantsusmaa versus komisjon

OJ C 80, 17.3.2012, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 80/20


2. jaanuaril 2012 esitatud hagi — Prantsusmaa versus komisjon

(Kohtuasi T-1/12)

2012/C 80/35

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Prantsuse Vabariik (esindajad: E. Belliard, G. de Bergues ja J. Gstalter)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palun Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus tervikuna;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

Hageja palub tühistada 24. oktoobri 2011. aasta otsus C(2011) 7808 lõplik, millega komisjon tunnistas siseturuga kokkusobimatuks ümberkorraldusabi, mida Prantsuse ametiasutused kavatsesid anda ettevõtjale SeaFrance SA SNCF-i poolt SeaFrance SA kapitali suurendamise ja talle antavate laenude näol.

Hageja esitab hagi toetuseks neli väidet.

1.

Esimese väitel kohaselt on rikutud ELTL artiklist 107 tulenevat mõistet „riigiabi”, kuivõrd komisjon leidis, et seda, kas kaks SNCF-i kavandatud laenu on mõistlikud, tuleb hinnata koos päästmis- ja ümberkorraldusabiga. See väide jaguneb kaheks osaks, mis rajanevad vastavalt:

esiteks asjaolul, et komisjon tõlgendas vääralt Üldkohtu 15. septembri 1998. aasta otsust kohtuasjas T-11/95: BP Chemicals vs. komisjon Commission (EKL 1998, lk II-3235), ja

teiseks ja teise võimalusena asjaolul, et komisjon kohaldas nimetatud Üldkohtu otsust vääralt.

2.

Teise väitel kohaselt on rikutud ELTL artiklist 107 tulenevat mõistet „riigiabi”, kuivõrd komisjon leidis täiendavalt, et Prantsuse ametiasutused ei tõendanud, et eraldi võttes oleks kaks SNCF-i kavandatud laenu antud turumääraga. See väide jaguneb kaheks osaks, mis rajanevad vastavalt:

esiteks asjaolul, et komisjon kohaldas kahele vaidlusalusele laenule vääralt komisjoni 19. jaanuari 2008. aasta teatist viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi läbivaatamise kohta (1), ja

teiseks asjaolul, et komisjon leidis vääralt, et turumääradega vastavuses olemiseks pidanuks kahe vaidlusaluse laenu intressimäär olema umbes 14 %.

3.

Kolmanda väite kohaselt on komisjon teinud õiguslikke ja faktilisi vigu, leides et ümberkorraldusabi on kokkusobimatu ELTL artikli 107 lõike 3 punktiga c, tõlgendatuna suuniste alusel, mis käsitlevad raskustes olevate äriühingute päästmist ja ümberkorraldamist.

4.

Neljanda väite kohaselt on rikutud ELTL artiklit 345, mis näeb ette, et aluslepingud ei mõjuta mingil viisil omandi õiguslikku režiimi liikmesriikides.


(1)  ELT C 14, lk 6.


Top