Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0019

Kohtuasi C-19/12: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 7. märtsi 2013 . aasta otsus (Varhoven administrativen sad — Bulgaaria eelotsusetaotlus) — Efir OOD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv (Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 62, 63, 65, 73 ja 80 — Füüsiliste isikute poolt äriühingu kasuks hoonestusõiguse seadmine ehitusteenuste eest, mida see äriühing neile füüsilistele isikutele osutab — Vahetusleping — Ehitusteenustelt tasumisele kuuluv käibemaks — Maksustatav teokoosseis — Sissenõutavus — Nii maksustatavate kui ka maksuvabade tehingute lugemine maksustatava teokoosseisu mõiste alla — Kogu tasu ette maksmine — Ettemakse — Tehingu maksustatav väärtus, kui tasu koosneb asjadest või teenustest — Vahetu õigusmõju)

OJ C 123, 27.4.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 123/7


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 7. märtsi 2013. aasta otsus (Varhoven administrativen sad — Bulgaaria eelotsusetaotlus) — Efir OOD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv

(Kohtuasi C-19/12) (1)

(Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Artiklid 62, 63, 65, 73 ja 80 - Füüsiliste isikute poolt äriühingu kasuks hoonestusõiguse seadmine ehitusteenuste eest, mida see äriühing neile füüsilistele isikutele osutab - Vahetusleping - Ehitusteenustelt tasumisele kuuluv käibemaks - Maksustatav teokoosseis - Sissenõutavus - Nii maksustatavate kui ka maksuvabade tehingute lugemine maksustatava teokoosseisu mõiste alla - Kogu tasu ette maksmine - Ettemakse - Tehingu maksustatav väärtus, kui tasu koosneb asjadest või teenustest - Vahetu õigusmõju)

2013/C 123/09

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varhoven administrativen sad

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Efir OOD

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv

Ese

Eelotsusetaotlus — Varhoven administrativen sad — Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1), artikli 62 punktide 1 ja 2 tõlgendamine — Maksustatava teokoosseisu tekkimine — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt kohaldatakse maksustatava teokoosseisu mõistet nii maksustatavatele kui ka maksuvabadele tehingutele — Füüsiliste isikute poolt äriühingu kasuks hoonestusõiguse seadmine selle äriühingu poolt asjassepuutuvatele füüsilistele isikutele ehitusteenuste osutamise eest

Resolutsioon

1.

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikleid 63 ja 65 tuleb tõlgendada nii, et niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasjas, kus hoonestusõigus on seatud hoonete ehitamise eesmärgil äriühingu kasuks teatavate hoonete — mille viimane kohustub hoonestusõiguse seadnud isikutele valmiskujul üle andma — ehitamise teenuse eest, ei ole nende artiklitega vastuolus, kui nende ehitusteenuste eest tasumisele kuuluv käibemaks muutub sissenõutavaks alates hoonestusõiguse seadmisest, see tähendab enne nende teenuste osutamist, kui nende õiguste seadmise ajal on nende tulevaste teenuste kõik olulised asjaolud teada ja seega on eelkõige asjaomased teenused täpselt määratletud, ning kui nimetatud õiguste väärtust on võimalik rahas väljendada, mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

Niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasjas, kus tehingud ei ole tehtud seotud poolte vahel direktiivi 2006/112 artikli 80 tähenduses — mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus —, tuleb selle direktiivi artikleid 73 ja 80 tõlgendada nii, et nendega on vastuolus niisugune siseriiklik norm nagu põhikohtuasjas, mille alusel on juhul, kui tehingu eest tasutakse täies ulatuses asjade või teenustega, tehingu maksustatav väärtus tarnitud asjade või osutatud teenuste turuväärtus.

2.

Direktiivi 2006/112 artiklitel 63, 65 ja 73 on vahetu õigusmõju.


(1)  ELT C 89, 24.3.2012.


Top