EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TJ0333

Üldkohtu (seitsmes koda) otsus, 10.10.2012.
Nicolas Wessang versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).
Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse kujutismärgi star foods taotlus – Varasemad ühenduse sõnamärgid ja kujutismärgid STAR SNACKS – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b.
Kohtuasi T-333/11.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:536

Üldkohtu (seitsmes koda) 10. oktoobri 2012. aasta otsus – Wessang vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Greinwald (star foods)

(kohtuasi T-333/11)

Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse kujutismärgi star foods taotlus – Varasemad ühenduse sõnamärgid ja kujutismärgid STAR SNACKS – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b

Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus – Kujutismärk star foods ja sõnamärk STAR SNACKS (Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 25–38)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 15. aprilli 2011. aasta selle otsuse (kohtuasi R 1837/2010-4) peale, mis puudutab N. Wessangi ja Greinwald GmbH vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 15. aprilli 2011. aasta otsus (kohtuasi R 1837/2010-4) osas, mis puudutab 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nice'i kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 29, 30 ja 32 kuuluvaid kaupu, välja arvatud „õlu”.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti kanda tema enda kohtukulud ja kolm neljandikku N. Wessangi kohtukuludest.

4.

N. Wessang kannab ühe neljandiku oma kohtukuludest.

5.

Jätta Greinwald GmbH kohtukulud tema enda kanda.

Top