Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0033

Kohtuasi T-33/10: 28. jaanuaril 2010 esitatud hagi — ING Groep versus komisjon

OJ C 80, 27.3.2010, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 80/40


28. jaanuaril 2010 esitatud hagi — ING Groep versus komisjon

(Kohtuasi T-33/10)

2010/C 80/66

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ING Groep NV (Amsterdam, Madalmaad) (esindajad: advokaadid O. Brouwer, M. Knapen ja J. Blockx)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada vaidlustatud otsus mh puuduva või ebapiisava põhjenduse tõttu osas, milles CTI-tehing loetakse täiendavaks, 2 miljardi euro suuruseks riigiabiks;

tühistada vaidlustatud otsus mh puuduva või ebapiisava põhjenduse tõttu osas, milles komisjon seab abi heakskiidu sõltuvusse sellest, et peetakse kinni otsuses ja selle II lisas sätestatud miinimumhinna kehtestamise keelust;

tühistada vaidlustatud otsus mh puuduva või ebapiisava põhjenduse tõttu osas, milles komisjon seab abi heakskiidu sõltuvusse ümberkorraldusnõuetest, mis ületavad seda, mis on ümberkorraldust käsitleva teatise kohaselt asjakohane ja vajalik;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Seoses 2008. aasta septembris ja oktoobris finantsturgudel valitsenud kriisiga andsid Madalmaad ING-le (edaspidi ka „hageja”) 11. novembril 2008 10 miljardit eurot 1 taseme põhikapitali (edaspidi CTI-tehing). Komisjon kinnitas selle abimeetme 18. novembril 2008 ajutiselt kuueks kuuks.

2009. aasta jaanuaris nõustusid Madalmaad osaliselt kandma hageja langenud väärtusega varadega seotud finantsriski. Komisjon kinnitas selle meetme ajutiselt 31. märtsil 2009, kusjuures Madalmaadel oli kohustus esitada ümberkorralduskava. 2009. aasta oktoobris leppisid hageja ja Madalmaad kokku esialgse CTI-tehingu muudatuses, mis võimaldaks ennetähtaegselt tagasi maksta pool CTI-kapitalisüstist. Hageja ümberkorralduskava lõplik versioon esitati komisjonile 22. oktoobril 2009.

18. novembril 2009 võttis komisjon vastu vaidlustatud otsuse, milles ta kiitis abimeetmed heaks tingimusel, et peetakse kinni otsuse I ja II lisas sätestatud ümberkorralduslubadustest.

Oma hagis palub hageja tühistada osaliselt komisjoni 18. novembri 2009. aasta otsuse Madalmaade poolt hagejale mittelikviidsete varade katteks ja ümberkorralduskava jaoks antud abi C 10/2009 (ex N 138/2009) kohta osas, milles 1) CTI-tehingu muudatus loeti täiendavaks, 2 miljardi euro suuruseks riigiabiks; 2) abi heakskiit seati sõltuvusse sellest, et peetakse kinni miinimumhinna kehtestamise keelust ja 3) abi heakskiit seati sõltuvusse ümberkorraldusnõuetest, mis ületavad seda, mis on ümberkorraldust käsitleva teatise kohaselt asjakohane ja vajalik.

Hageja väidab, et vaidlustatud otsus tuleb osaliselt tühistada järgmistel põhjustel:

 

CTI-tehingut puudutava esimese väitega heidab hageja komisjonile ette seda, et

a)

kuna komisjon luges hageja ja Madalmaade vahelise Core Tier tehingu riigiabiks, siis on komisjon rikkunud ELTL artiklit 107 ning

b)

kuna komisjon ei uurinud kõiki olulisi asjaolusid hoolikalt ja erapooletult, ei kuulanud ära asjaomaseid isikuid ega põhjendanud vaidlustatud otsust piisavalt, siis on komisjon rikkunud ELTL artiklist 296 tulenevat hoolsuskohustust.

 

ING ja ING Directi miinimumhinna kehtestamise keeldu puudutava teise väitega väidab hageja, et

a)

kuna komisjon ei uurinud kõiki olulisi asjaolusid hoolikalt ja erapooletult, siis on ta rikkunud hea halduse põhimõtete ning lisaks ka otsuse piisava põhjendamise kohustust;

b)

kuna komisjon seadis abimeetmete heakskiidu sõltuvusse miinimumhinna kehtestamise keelust, mis ei ole asjakohane, vajalik ega proportsionaalne, siis on komisjon rikkunud proportsionaalsuse põhimõtet;

c)

komisjon on rikkunud ELTL artikli 107 lõiget 3 ning kohaldanud vääralt ümberkorraldust puudutavas teatises sätestatud põhimõtteid ja suuniseid.

 

Ebaproportsionaalseid ümberkorraldusnõudmisi puudutava kolmanda väitega väidab hageja, et otsus on puudulik

a)

hindamisvea tõttu, kuna komisjon on valesti arvutanud absoluutse ja suhtelise abisumma ning rikkunud proportsionaalsuse ja hea halduse põhimõtteid, kuna ta nõudis ülemäärast ümberkorraldust ilma et ta oleks hoolikalt ja erapooletult hinnanud talle esitatud olulisi asjaolusid;

b)

hindamisvea ja ebapiisava põhjenduse tõttu, kuna komisjon kaldus vajaliku ümberkorralduse hindamisel kõrvale ümberkorraldust käsitlevast teatisest.


Top