EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TJ0077

Üldkohtu otsus (neljas koda), 29. veebruar 2012.
Certmedica International GmbH (T-77/10) ja Lehning entreprise (T-78/10) versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM).
Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse sõnamärk L112 - Varasem Prantsuse sõnamärk L.114 - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Kaupade sarnasus - Tähiste sarnasus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 53 lõike 1 punkt a - Varasema kaubamärgi tegelikult kasutusele võtmata jätmine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 57 lõiked 2 ja 3 - Osaline kehtetuks tunnistamine.
Liidetud kohtuasjad T-77/10 ja T-78/10.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:95

Üldkohtu (neljas koda) 29. veebruari 2012. aasta otsus – Certmedica International ja Lehning entreprise vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Lehning entreprise ja Certmedica International (L112)

(liidetud kohtuasjad T‑77/10 ja T‑78/10)

Ühenduse kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ühenduse sõnamärk L112 – Varasem Prantsuse sõnamärk L.114 – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Kaupade sarnasus – Tähiste sarnasus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 53 lõike 1 punkt a – Varasema kaubamärgi tegelikult kasutusele võtmata jätmine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 57 lõiked 2 ja 3 – Osaline kehtetuks tunnistamine

Ühenduse kaubamärk – Loobumine, tühisus ja kehtetuks tunnistamine – Suhtelised kehtetuks tunnistamise põhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi olemasolu (nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 53 lõike 1 punkt a) (vt punktid 73, 76, 106–110)

Ese

Nõue tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 9. detsembri 2009. aasta otsus (asi R 934/2009‑2), mis käsitleb Lehning entreprise’i ja Certmedica International GmbH vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Kohtuasjas T‑77/10:

–        tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 9. detsembri 2009. aasta otsus (asi R 934/2009‑2) niivõrd, kui sellega tunnistati kehtetuks kaubamärgi L112 registreering „veterinaartoodete” osas;

–        jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata;

–        Certmedica International GmbH ja Siseturu Ühtlustamise Amet kannavad oma kohtukulud ise;

–        Lehning entreprise kannab oma menetlusse astumisega seotud kohtukulud ise.

2.

Kohtuasjas T‑78/10:

–        jätta hagi rahuldamata;

–        jätta Lehning entreprise’i kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukulud;

–        Certmedica International kannab oma menetlusse astumisega seotud kohtukulud ise.

Top