Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0549

Kohtuasi C-549/10 P: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS-i 22. novembril 2010 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 9. septembri 2010 . aasta otsuse peale kohtuasjas T-155/06: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS versus Euroopa Komisjon

OJ C 63, 26.2.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 63/18


Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS-i 22. novembril 2010 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 9. septembri 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas T-155/06: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-549/10 P)

2011/C 63/36

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS (esindajad: advocaat O. W. Brouwer, solicitor A. J. Ryan)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu otsus vastavalt apellatsioonkaebuses esitatud nõuetele;

teha asjas lõplik otsus ja tühistada otsus või igal juhul vähendada trahvi või teise võimalusena, juhul kui Euroopa Kohus ei tee asjas ise otsust, saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse otsuse tegemiseks vastavalt Euroopa Kohtu otsusele; ja

kui kohtukulude kandmist ei otsustata edaspidi, siis mõista Üldkohtu ja Euroopa Kohtu menetlusega seotud kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebus on esitatud Üldkohtu 9. septembri 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas T-155/06: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS versus Euroopa Komisjon (edaspidi „kohtuotsus”), millega jäeti rahuldamata apellantide hagi Euroopa Komisjoni otsuse peale, milles leiti, et apellantide tegevus võis sulgeda taaraautomaatide turu.

Apellandid väidavad, et Euroopa Liidu Kohus peaks kohtuotsuse tühistama, kuna Üldkohus rikkus õigus- ja menetlusnorme, kui ta leidis, et apellantide tegevus võis sulgeda taaraautomaatide turu. Sellega seoses esitasid apellandid järgmised väited:

i)

Üldkohus rikkus asja läbivaatamisel õigusnormi, kui ta hindas Euroopa Komisjoni järeldust konkurentsivastase tahte kohta sulgeda turg: nõudes vaid, et Euroopa Komisjon ei tohi dokumente varjata, keeldus Üldkohus kaudselt Euroopa Komisjoni otsuse EÜ asutamislepingu artikli 82 (nüüd ELTL artikkel 102) kohaldamise kohta laiaulatuslikku kontrolli läbi viimast ning ei täitnud ka piiratud läbivaatamise nõudeid, et kindlaks teha, kas tõendid, millele Euroopa Komisjon tugines, on täpsed, usaldusväärsed, sidusad, täielikud ja kas need põhjendavad nende põhjal tehtud järeldusi;

ii)

rikutud on õigusnormi ning seoses kogunõudluse osaga, mida kokkulepped pidid katma, et need oleksid kuritarvituslikud, ei ole esitatud piisavat ja adekvaatset põhjendust: kohtuotsuses kasutatakse vaid ebamääraseid ja põhjendamata väljendeid, et kirjeldada nõudluse piiratud osa, samas kui oleks tulnud selgelt tõendada, et nõudluse teatava taseme piiramine oli kuritarvituslik, ja esitada piisav ja adekvaatne põhjendus selle kohta;

iii)

tagasiulatuvate hinnaalanduste uurimisel on rikutud menetlus- ja õigusnorme: Üldkohus tõlgendas valesti ja ei võtnud õigesti arvesse apellantide argumente tagasiulatuvate hinnaalanduste kohta. Lisaks rikkus Üldkohus õigusnormi, jättes Euroopa Komisjonilt nõudmata, et ta tõendaks, et apellantide kasutatud tagasiulatuvad hinnaalandused viisid omahinnast madalamate hindadeni;

iv)

rikutud on õigusnormi ja ei ole esitatud adekvaatset põhjendust selle kindlakstegemisel, kas kokkuleppeid, milles apellante on nimetatud eelistatud, peamisteks või esimesteks tarnijateks, saab kvalifitseerida ainuõiguslikeks, jättes arvesse võtmata ja tõendamata seda, kas kõik kõnealused kokkulepped sisaldasid stiimulit hankida ainult apellantidelt, pärast seda, kui ta oli tagasi lükanud apellantide argumendid, mille kohaselt peaks kohus oma hinnangu andmisel arvesse võtma, kas kokkulepped olid siseriikliku õiguse kohaselt siduvad ainuõiguslikud kokkulepped; ja

v)

trahvisumma läbivaatamisel on rikutud õigusnormi seoses võrdse kohtlemise põhimõtte tõlgendamise ja kohaldamisega: Üldkohus ei kohaldanud nõuetekohaselt võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna ta jättis arvesse võtmata selle, kas trahvide üldtase tõusis, kui ta leidis, et apellantidele määratud trahv ei olnud diskrimineeriv.


Top