EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0504

Kohtuasi C-504/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaki Vabariik) 21. oktoobril 2010 — Tanoarch s.r.o. versus Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

OJ C 46, 12.2.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 46/2


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaki Vabariik) 21. oktoobril 2010 — Tanoarch s.r.o. versus Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Kohtuasi C-504/10)

2011/C 46/02

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Tanoarch s.r.o.

Vastustaja: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (1) artikli 2 lõikega 1 on kooskõlas õigusnormid, mille kohaselt võib maksukohustuslane tasumisele kuuluvast maksust maha arvata kaupadelt ja teenustelt tasutud maksu, kui ta kasutab neid kaupu või teenuseid oma ettevõtluses, millega ta tegeleb maksukohustuslasena, ning kui seda maksu kohaldab tema suhtes nende kaupade ja teenuste pealt, mida talle tarnitakse või osutatakse või mida talle tuleb tarnida või osutada, liikmesriigi territooriumil teine maksukohustuslane, olukorras, kus apellatsioonkaebuse esitajal kui mõne veel patentimata leiutise registreerimise kaastaotlejal juba oli ex lege õigus kasutada iseseisvalt leiutist, mis on tervikuna patendi objekt?

2.

Kas kuuenda direktiivi seisukohalt on põhjendatud tõlgendus, mille kohaselt maksukohustuslase varasem õigus ex lege patenti iseseisvalt kasutada tähendab, et tal on õiguslikult võimatu kasutada teenust kaubatarneteks ja teenuste osutamiseks maksukohustuslasena ning seega on ostetud teenus õiguslikult ammendunud?

3.

Kas selle tuvastamist, kas maksukohustuslane on sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust kuritarvitanud, vastavalt Euroopa Kohtu 21. veebruari 2006. aasta otsusele kohtuasjas C-255/02: Halifax plc. jt, mõjutab ka asjaolu, et sellisel juhul, nagu praegu põhikohtuasjas käsitletakse, ei ole leiutis veel patendina registreeritud ning üle antakse üksnes osalusi?


(1)  EÜT L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23.


Top