EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0310

Kohtuasi C-310/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curte de Apel Bacău (Rumeenia) 29. juunil 2010 — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești versus Ștefan Agafiței jt

ELT C 234, 28.8.2010, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 234/27


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curte de Apel Bacău (Rumeenia) 29. juunil 2010 — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești versus Ștefan Agafiței jt

(Kohtuasi C-310/10)

()

2010/C 234/44

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curte de Apel Bacău

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești

Vastustajad: Ștefan Agafiței, Apetroaei Raluca, Bărbieru Marcel, Budeanu Sorin, Chiagă Luminița, Crăciun Mihaela, Curpăn Sorin-Vasile, Dabija Mihaela, Damian Mia-Cristina, Danalache Sorina, Dogaru Oana-Alina, Dorneanu Geanina, Galavan Adina-Cătălina, Grancea Gabriel, Radu (Hobjilă) Mădălina, Iacobuț Nicolae Cătălin, Lăcătușu Roxana, Lupașcu Sergiu, Maftei Smaranda, Mărmureanu Silvia, Oborocianu Maria, Panfil Simona, Pânzaru Oana-Georgeta, Păduraru Laurențiu, Pîrjol-Năstase Elena, Pocovnicu Ioana, Pușcașu Alina, Ștefănescu Cezar, Ștefănescu Roxana, Țimiraș Ciprian, Vintilă Cristina

Teised menetlusosalised: Tribunal Bacău, Curte de Apel Bacău, Ministerul Economiei si Finanțelor Publice, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu direktiivi 2000/43/EÜ (millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust) (1) artikliga 15 ja nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) (2) artikliga 17 — mõlemad direktiivid võeti Rumeenia õigusse üle OG-ga [Ordonanța Guvernului (valitsuse määrus)] nr 137/2000 uuesti avaldatud ja muudetud redaktsioonis — on vastuolus liikmesriigi õigusnormid või Curte Constituțională (konstitutsioonikohus) otsus, mis keelab liikmesriigi kohtutel mõista diskrimineeritud hagejate materiaalse ja/või moraalse kahju eest välja hüvitis, mida peetakse piisavaks juhul, kui diskrimineerimisega tekitatud kahju hüvitamine on seotud õigusega töötasule, mida seadus näeb ette ja lubab muule ühiskondlik-kutsealasele kategooriale kui see, kuhu kuuluvad hagejad? See puudutab Curte Constituțională 4. detsembri 2008. aasta otsust nr 1325 ja 25. veebruari 2010. aasta otsust nr 146.

2.

Jaatava vastuse korral esimesele küsimusele: kas liikmesriigi kohus peab ootama, kuni tühistatakse või muudetakse liikmesriigi õigusnorme ja/või muudetakse Curte Constituțională kohtupraktikat, mis võib olla ühenduse õigusnormidega vastuolus, või peab see kohus kohaldama talle esitatud kohtuasja suhtes otse ja vahetult ühenduse õigusnorme nii, nagu Euroopa Liidu Kohus neid lõpuks tõlgendab, ja jätma kohaldamata kõik liikmesriigi õigusnormid või Curte Constituțională otsused, mis on ühenduse õigusnormidega vastuolus?


(1)  Nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust (EÜT L 180, lk 22; ELT eriväljaanne 20/01, lk 23).

(2)  EÜT L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79.


Top