Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0624

Euroopa Kohtu otsus (kaheksas koda), 15. detsember 2011.
Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik.
Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Maksustamine - Direktiiv 2006/112/EÜ - Artiklid 168, 171, 193, 194, 204 ja 214 - Liikmesriigi õigusakt, mis näeb ette väljaspool riigi territooriumi asuva müüja või teenuseosutaja kohustuse määrata endale maksuesindaja ja registreerida end käibemaksukohustuslasena selles liikmesriigis - Õigusakt, mis lubab teha väljaspool riigi territooriumi asuva müüja või teenuseosutaja poolt tasutud mahaarvamisele kuuluva käibemaksu tasaarvestuse käibemaksuga, mille ta kogus oma klientide nimel ja nende arvel.
Kohtuasi C-624/10.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:849

Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 15. detsembri 2011. aasta otsus – komisjon vs. Prantsusmaa

(kohtuasi C‑624/10)

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Maksustamine – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artiklid 168, 171, 193, 194, 204 ja 214 – Liikmesriigi õigusakt, mis näeb ette väljaspool riigi territooriumi asuva müüja või teenuseosutaja kohustuse määrata endale maksuesindaja ja registreerida end käibemaksukohustuslasena selles liikmesriigis – Õigusakt, mis lubab teha väljaspool riigi territooriumi asuva müüja või teenuseosutaja poolt tasutud mahaarvamisele kuuluva käibemaksu tasaarvestuse käibemaksuga, mille ta kogus oma klientide nimel ja nende arvel

Maksusätted – Õigusaktide ühtlustamine – Käibemaks – Ühine käibemaksusüsteem – Maksukohustuslased – Erandid siseriiklikest pöördmaksustamise alustest – Siseriiklik õigusakt, mis kohustab väljaspool asjaomase liikmesriigi territooriumi asuvat müüjat või teenuseosutajat määrama endale maksuesindaja ja registreerima end käibemaksukohustuslasena selles liikmesriigis – Õigusakt, mis ühtlasi lubab sel müüjal või teenuseosutajal mahaarvamisele kuuluva tasutud käibemaksu tasaarvestada tema klientide nimel ja nende arvel kogutud käibemaksuga – Kohustuste rikkumine (Nõukogu direktiiv 2006/112, artiklid 168, 171, 193, 194, 204 ja 214) (vt punktid 39, 42, 46, 50)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1), artiklite 168, 171, 193, 194, 204 ja 214 rikkumine – Siseriiklik õigusakt, mis näeb ette väljaspool riigi territooriumi asuva müüja või teenuseosutaja kohustuse määrata endale maksuesindaja ‑ Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus – Mahaarvamisõiguse sisu ja ulatus.

Resolutsioon

1.

Kuna Prantsuse Vabariik nägi 23. juuni 2006. aasta haldusjuhendi 3 A‑9‑06 nr 105 IV osas ette salliva halduskäitumise, mis kaldub kõrvale käibemaksuga pöördmaksustamise alustest ja nõuab, et väljaspool Prantsusmaad asuv müüja või teenuseosutaja määraks endale maksuesindaja, registreeriks end Prantsusmaal käibemaksukohustuslasena ja teeks tema poolt makstud mahaarvamisele kuuluva käibemaksu tasaarvestuse käibemaksuga, mille ta kogus oma klientide nimel ja nende arvel, siis on Prantsuse Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivist 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja täpsemalt selle direktiivi artikleid 168, 171, 193, 194, 204 ja 214.

2.

Mõista kohtukulud välja Prantsuse Vabariigilt.

Top