Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0172

Üldkohtu (seitsmes koda) otsus, 10.10.2012.
Gem-Year Industrial Co. Ltd ja Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd versus Euroopa Liidu Nõukogu.
Dumping – Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate rauast või terasest kinnitusdetailide import – Ühenduse tootmisharu toetus kaebusele – Asjaomase toote määratlemine – Kahju – Turumajanduse tingimustes tegutsev ettevõtja – Kulutused tähtsamatele sisenditele, mis peegeldavad suures osas turuväärtusi – EÜ määruse nr 384/96 artikli 2 lõike 7 punktid b ja c (nüüd EÜ määruse nr 1225/2009 artikli 2 lõike 7 punktid b ja c.
Kohtuasi T-172/09.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:532

Üldkohtu (seitsmes koda) 10. oktoobri 2012. aasta otsus – Gem-Year ja Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) vs. nõukogu

(kohtuasi T-172/09)

Dumping – Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate rauast või terasest kinnitusdetailide import – Ühenduse tootmisharu toetus kaebusele – Asjaomase toote määratlemine – Kahju – Turumajanduse tingimustes tegutsev ettevõtja – Kulutused tähtsamatele sisenditele, mis peegeldavad suures osas turuväärtusi – EÜ määruse nr 384/96 artikli 2 lõike 7 punktid b ja c (nüüd EÜ määruse nr 1225/2009 artikli 2 lõike 7 punktid b ja c

1.                     Tühistamishagi – Füüsilised või juriidilised isikud – Neid otseselt ja isiklikult puudutavad aktid – Dumpinguvastaste tollimaksude kehtestamise määrus – Tervele reale ettevõtjatele kehtestatud erinevad tollimaksumäärad – Vastuvõetavus iga ettevõtja puhul ainult teda puudutavate määruse sätete osas (EÜ artikli 230 neljas lõik) (vt punktid 21–25)

2.                     Ühine kaubanduspoliitika – Dumpinguvastane kaitse – Uurimine – Komisjoni kaalutlusõigus – Komisjoni kohustus lõpetada menetlus pärast seda, kui kaebuse toetuse tase on jäänud alla miinimumi s.o 25% ühenduse toodangust – Puudumine (Nõukogu määrus nr 384/96, mida on muudetud määrusega nr 1225/2009, artikli 5 lõige 4) (vt punkt 42)

3.                     Ühine kaubanduspoliitika – Dumpinguvastane kaitse – Uurimine – Uurimise algatamine ühenduse tootmisharu poolt või nimel esitatud kaebuse alusel – Kaebust toetava ühenduse tootmisharu esindatus – Väljaarvutamine – Meetod (Nõukogu määrus nr 3924/91, artikli 3 lõiked 2, 3 ja 4 ja nõukogu määrus nr 384/96, mida on muudetud määrusega nr 1225/2009, artikli 5 lõige 4) (vt punktid 44–53)

4.                     Ühine kaubanduspoliitika – Dumpinguvastane kaitse – Uurimine – Asjaomase toote kindlaksmääramine – Asjaolud, mida võib arvestada – Institutsioonide kaalutlusõigus – Kohtulik kontroll – Piirangud (Nõukogu määrus nr 384/96, mida on muudetud määrusega nr 1225/2009, artikli 1 lõige 4) (vt punktid 58–62 ja 70)

5.                     Ühine kaubanduspoliitika – Dumpinguvastane kaitse – Kahju – Asjaolud, mida tuleb arvesse võtta – Paljusus (Nõukogu määrus nr 384/96, mida on muudetud määrusega nr 1225/2009, artikli 3 lõiked 2 ja 5) (vt punktid 85, 91–102)

6.                     Euroopa Liidu õigus – Tõlgendamine – Meetodid – Grammatiline, ajalooline, süstemaatiline ja teleoloogiline tõlgendamine – Kõnealuse akti põhjenduste arvesse võtmine (vt punktid 105–107)

7.                     Ühine kaubanduspoliitika – Dumpinguvastane kaitse – Dumping – Normaalväärtuse määramine – Määruse nr 384/96 artikli 2 lõike 7 punktis b toodud mitteturumajanduslikest riikidest pärinev import – Turumajandusriike puudutavate eeskirjade kohaldamine – Range tõlgendamine (Nõukogu määrus nr 384/96, mida on muudetud määrusega nr 1225/2009, artikli 2 lõike 7 punktid a ja b) (vt punktid 117–120, 125–127, 130–132)

8.                     Kohtumenetlus – Uute väidete esitamine menetluse käigus – Tingimused – Uus väide – Mõiste (Üldkohtu kodukord, artikli 44 lõike 1 punkt c ja artikli 48 lõige 2) (vt punkt 139)

9.                     Ühine kaubanduspoliitika – Dumpinguvastane kaitse – Dumping – Normaalväärtuse määramine – Turumajanduses tegutseva ettevõtja seisundi andmine – Tingimused – Tootjate tõendamiskoormis – Institutsioonide ülesanne tõendeid hinnata – Kohtulik kontroll – Piirangud (Nõukogu määrus nr 384/96, mida on muudetud määrusega nr 1225/2009, artikli 2 lõike 7 punktid b ja c) (vt punktid 142–145)

Ese

Nõue tühistada nõukogu 26. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 91/2009, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes (ELT L 29, lk 1).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Gem-Year Industrial Co. Ltd ja Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Liidu Nõukogu ja European Industrial Fasteners Institute AISBL-i kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.

Top