EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CO0298

Euroopa Kohtu määrus (kuues koda), 16. juuni 2010.
RANI Slovakia s. r. o. versus Hankook Tire Magyarország kft.
Eelotsusetaotlus: Fővárosi Bíróság - Ungari.
Kodukorra artikkel 104, lõige 3, lõik 1 - Ühinemine Euroopa Liiduga - Teenuste osutamise vabadus - Direktiiv 96/71/EÜ - Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega - Ajutist tööjõudu vahendav ettevõte - Nõue omada asukohta liikmesriigis, kus teenust osutatakse.
Kohtuasi C-298/09.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:343

Euroopa Kohtu (kuues koda) 16. juuni 2010. aasta määrus – RANI Slovakia vs. Hankook Tire Magyarország

(kohtuasi C‑298/09)

Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik – Ühinemine Euroopa Liiduga – Teenuste osutamise vabadus – Direktiiv 96/71/EÜ – Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega – Ajutist tööjõudu vahendav ettevõte – Nõue omada asukohta liikmesriigis, kus teenust osutatakse

1.                     Teenuste osutamise vabadus – Asutamislepingu sätted – Kohaldatavus uutele liikmesriikidele – Ungari (EÜ artiklid 49–54; 2003. aasta ühinemisakt, artiklid 2, 53 ja 54) (vt punktid 37–39, resolutsiooni punkt 1)

2.                     Teenuste osutamise vabadus – Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega – Direktiiv 96/71 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/71, põhjendus 19 ja artikli 1 lõige 4) (vt punktid 47–51, resolutsiooni punkt 2)

3.                     Teenuste osutamise vabadus – Piirangud – Ajutist tööjõudu vahendav ettevõte (EÜ artiklid 49–54) (vt punktid 56–58, resolutsiooni punkt 3)

Ese

Eelotsusetaotlus – Fővárosi Bíróság – EÜ artikli 3 punkti c, EÜ artiklite 49, 52 ja 54 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (EÜT L 18, lk 1) tõlgendamine – Siseriiklikud õigusnormid, mis lubavad ajutist tööjõudu vahendava ettevõtjana tegutseda üksnes äriühingutel, kes asuvad liikmesriigi territooriumil.

Resolutsioon

1.

EÜ artikleid 49–54 ei saa tõlgendada nii, et liikmesriigi õigusnormid, mis reguleerivad ajutist tööjõudu vahendava ettevõtja tegevust ja mis kehtisid kuupäeval, kui riik ühines Euroopa Liiduga, jäävad kehtima seni, kuni Euroopa Liidu Nõukogu ei ole vastu võtnud programmi või direktiive nende sätete jõustamiseks, et kehtestada kõnealuste teenuste kategooria osutamise liberaliseerimise tingimused.

2.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega põhjendust 19 ja selle direktiivi artikli 1 lõiget 4 ei saa tõlgendada nii, et liikmesriik võib lubada ajutist tööjõudu vahendava ettevõtjana tegutseda vaid sellistel äriühingutel, kes asuvad riigi territooriumil, või kohelda neid soodsamalt seoses kõnealuse tegevuse lubamisega, kui teistes liikmesriikides asuvaid ettevõtjaid.

3.

EÜ artikleid 49–54 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus niisugused liikmesriigi õigusnormid, nagu on käsitletud põhikohtuasjas ja milles lubatakse ajutist tööjõudu vahendava ettevõtjana tegutseda vaid äriühingutel, kes asuvad riigi territooriumil.

Top