EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TJ0244

Üldkohtu otsus (teine koda), 13. detsember 2011.
Konsum Nord ekonomisk förening versus Euroopa Komisjon.
Riigiabi - Maa müügihind - Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks ja nõutakse selle tagasimaksmist - Eraõigusliku investori kriteerium - Turuhinna kindlaksmääramine.
Kohtuasi T-244/08.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:732

Üldkohtu (teine koda) 13. detsembri 2011. aasta otsus – Konsum Nord vs. komisjon

(kohtuasi T‑244/08)

Riigiabi – Maa müügihind – Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks ja nõutakse selle tagasimaksmist – Eraõigusliku investori kriteerium – Turuhinna kindlaksmääramine

1.                     Riigiabi – Mõiste – Õiguslik tähendus – Tõlgendamine objektiivsete asjaolude alusel – Kohtulik kontroll – Ulatus (EÜ artikli 87 lõige 1) (vt punktid 37 ja 38)

2.                     Riigiabi – Mõiste – Hindamine vaidlusaluse tehingu kõiki asjaolusid ja konteksti arvestades – Maatüki müük, mis on osa seotud tehingutest detailplaneeringu elluviimise eesmärgil (EÜ artikli 87 lõige 1) (vt punktid 56–58)

3.                     Riigiabi – Mõiste – Hindamine erainvestori kriteeriumi kohaselt – Hindamine vaidlusaluse tehingu kõiki asjaolusid ja konteksti arvestades – Maatüki müük ametiasutuselt eraõiguslikule isikule hoolimata kõrgema hinnaga pakkumise esinemisest – Kahe pakkumise võrreldavus – Hindamiskriteeriumid (EÜ artikli 87 lõige 1) (vt punktid 61–63, 65, 72, 76)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 30. jaanuari 2008. aasta otsus 2008/366/EÜ riigiabi kohta C 35/06 (ex NN 37/06), mida Rootsi on andnud äriühingule Konsum Jämtland (ELT L 126, lk 3).

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 30. jaanuari 2008. aasta otsus 2008/366/EÜ riigiabi kohta C 35/06 (ex NN 37/06), mida Rootsi on andnud äriühingule Konsum Jämtland.

2.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Konsum Nord ekonomisk förening’i kohtukulud.

Top