Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0124

Liidetud kohtuasjad C-124/08 ja C-125/08: Euroopa Kohtu (teine koda) 16. juuli 2009 . aasta otsus (Hof van Cassatie van België (Belgia) eelotsusetaotlus) — Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08) versus Belgia riik (Määrus (EMÜ) nr 2913/92 — Ühenduse tolliseadustik — Tollivõlg — Tollimaksu summa — Võlgnikule teatamine — Toiming, mille alusel võib algatada kriminaalmenetluse)

OJ C 220, 12.9.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 220/9


Euroopa Kohtu (teine koda) 16. juuli 2009. aasta otsus (Hof van Cassatie van België (Belgia) eelotsusetaotlus) — Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08) versus Belgia riik

(Liidetud kohtuasjad C-124/08 ja C-125/08) (1)

(Määrus (EMÜ) nr 2913/92 - Ühenduse tolliseadustik - Tollivõlg - Tollimaksu summa - Võlgnikule teatamine - Toiming, mille alusel võib algatada kriminaalmenetluse)

2009/C 220/14

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van Cassatie van België

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)

Kostja: Belgia riik

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Hof van Cassatie van België — Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, lk 1; ELT eriväljaanne 02/04, lk 307) artikli 221 lõigete 1 ja 3 tõlgendamine — Impordi- ja eksporditollimaksu tollivormistusjärgne sissenõudmine — Tollivõla kohta arvestuskande arvessevõtmine või arvessevõtmata jätmine, kui see tehti enne võlgnikule sellest teatamist — Aegumistähtaeg — Tollipettus — Solidaarne vastutus

Resolutsioon

1.

Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, artikli 221 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et tolliasutuste kohustus teatada võlgnikule vastava korra kohaselt tasumisele kuuluvast impordi- või ekspordi tollivõlast on täidetud nõuetekohaselt vaid siis, kui nimetatud asutus on eelnevalt teinud selle summa kohta arvestuskande.

2.

Määruse nr 2913/92 artikli 221 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et tolliasutus võib pärast tollivõla tekkimisest kolmeaastase tähtaja möödumist õiguspäraselt teatada võlgnikule tasumisele kuuluva tollimaksu summa üksnes siis, kui sellel tolliasutusel ei olnud võimalik määrata nimetatud tollimaksu täpset summat sellise toimingu tagajärjel, mille alusel võib algatada kriminaalmenetluse, ka juhul, kui asjaomane võlgnik ei olnud nimetatud toimingu sooritaja.


(1)  ELT C 142, 7.6.2008.


Top