Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TN0440

Kohtuasi T-440/07: 5. detsembril 2007 esitatud hagi — Huta Buczek versus komisjon

OJ C 22, 26.1.2008, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/50


5. detsembril 2007 esitatud hagi — Huta Buczek versus komisjon

(Kohtuasi T-440/07)

(2008/C 22/95)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Huta Buczek sp. z o. o. (Sosnowiec, Poola) (esindaja: advokaat (radca prawny) D. Szlachetko-Reitner)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 23. oktoobri 2007. aasta otsuse riigiabi nr C 23/2006 (ex NN 35/2006), mida Poola andis terast valmistavale Technologie-Buczek kontsernile, kohta, artikkel 1, artikli 3 lõige 1 ja artikli 3 lõige 3;

teise võimalusena tühistada komisjoni 23. oktoobri 2007. aasta otsuse riigiabi nr C 23/2006 (ex NN 35/2006), mida Poola andis terast valmistavale Technologie-Buczek kontsernile, kohta, artikkel 1, artikli 3 lõige 1 ja artikli 3 lõige 3 osas, milles komisjon nõuab äriühingult Huta Buczek sp. z o. o. tagasimaksmist;

tühistada komisjoni 23. oktoobri 2007. aasta otsuse riigiabi nr C 23/2006 (ex NN 35/2006), mida Poola andis terast valmistavale Technologie-Buczek kontsernile, kohta, artikkel 4 ja artikkel 5 osas, mis puudutab Huta Buczek sp. z o. o. nõutavat tagasimaksmist;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja toetub oma hagis järgmistele väidetele:

Hageja arvates on asjaolu, et Technologie Buczek S.A'l. on maksevõlad riigi ees, peetud ebaõigelt ühisturuga kokkusobimatuks riigiabiks ning seega on rikutud EÜ artikli 88 lõiget 2 ja artikli 87 lõiget 1. Komisjoni vastavasisuline väide põhineb ebaõigel eeldusel, et avalik-õiguslik juriidilised isikud on loobunud sundtäitmisest äriühingu Technologie Buczek S.A. vastu. EÜ artikli 88 lõiget 2 ja artikli 87 lõiget 1 on rikutud ka seetõttu, et Poola riigile on pandud ühisturuga kokkusobimatu riigiabi tagasinõudmise kohustus, kuigi Poola ei ole äriühingule Technologie Buczek S.A ega Technologie-Buczek kontsernile otsuses nimetatud suuruses riigiabi andnud, ning ka seetõttu, et tagastamisele kuuluva riigiabi summa on kindlaks määratud suvaliselt ilma õigusliku aluseta ja ilma majandusliku põhjenduseta. Lisaks on EÜ artikli 88 lõiget 2 ja artikli 87 lõiget 1 rikutud veel seetõttu, et Poola riigile on pandud äriühingult Huta Buczek sp. z o. o riigiabi tagasinõudmise kohustus, kuigi ei ole mingit alust arvata, et see äriühing sai tõepoolest äriühingule Technologie Buczek S.A antud riigiabi ning kuigi sellele äriühingule ei ole riigiabi antud, pealegi ka eelduse tõttu, et väidetava riigiabi tegelikud saajad olid üksnes äriühing Huta Buczek sp. z o. o ja Buczek Automotive sp. z o. o, kuigi nad said endale vaid osa äriühingu Technologie Buczek S.A varast.

Rikutud on ka EÜ artiklis 253 ja põhiõiguste harta artiklis 41 sätestatud hea halduse põhimõtet, kuna otsus ei ole nõuetekohaselt põhjendatud, mis võimaldaks hagejal aru saada otsuse tegemise motiividest; seega on tehtud oma sisult hageja jaoks arusaamatu otsus ning kohtuasjas määrava tähtsusega asjaolud on ebaõigelt ja ebapiisavalt tuvastatud.

Tegemist on ka EÜ artikli 5 lõike 3 ning sellest tuleneva proportsionaalsuse põhimõtte rikkumisega, kuna äriühingule Huta Buczek sp. z o. o on pandud riigiabi tagasimaksmise kohustus, kuigi selline meede ei ole lepingus sätestatud eesmärkide saavutamiseks sobiv ega vajalik; kõige vähem õigustab seda nõue kõrvaldada ühisturuga kokkusobimatu riigiabi.

Õiguskindluse põhimõtet on rikutud sellega, et selle isiku lepingupartnerile, kellel on maksevõlg riigi ees, pannakse sellise riigiabi tagasimaksmise kohustus, mida talle ei ole kunagi makstud ja millest ta ei ole kunagi kasu saanud, ning ka sellega, et suvaliselt määrati kindlaks see vahekord, mille alusel väidetavalt makstud riigiabi Technologie-Buczek-S.A.-kontserni üksuste vahel ära jagati; rikutud on ka omandiõigust, kuna osa riigiabist nõutakse tagasi isikult, kes ei ole kunagi mingisugust riigiabi saanud ning kes ei ole seetõttu ka faktiliselt kasu saanud; tegemist on kuritarvitamisega, kuna otsust ei tehtud ühisturuga kokkusobimatu riigiabi kõrvaldamise eesmärgil, vaid muul eesmärgil.


Top