EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0390

Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 10. detsember 2009.
Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik.
Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Keskkond - Direktiiv 91/271/EMÜ - Asulareovee puhastamine - Artikli 3 lõiked 1 ja 2, artikli 5 lõiked 1-3 ja 5 ning I ja II lisa - Alade, mis oleks tulnud määrata tundlikeks aladeks, sellisena määratlemata jätmine - Mõiste "eutrofeerumine" - Kriteeriumid - Tõendamiskoormis - Tõendite läbivaatamise tähtaeg - Reovee kogumise kohustuse täitmine - Tundlikel aladel asulareovee põhjalikum puhastamine.
Kohtuasi C-390/07.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:765

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. detsembri 2009. aasta otsus – komisjon vs. Ühendkuningriik

(kohtuasi C‑390/07)

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Keskkond – Direktiiv 91/271/EMÜ – Asulareovee puhastamine – Artikli 3 lõiked 1 ja 2, artikli 5 lõiked 1–3 ja 5 ning I ja II lisa – Alade, mis oleks tulnud määrata tundlikeks aladeks, sellisena määratlemata jätmine – Mõiste „eutrofeerumine” – Kriteeriumid – Tõendamiskoormis – Tõendite läbivaatamise tähtaeg – Reovee kogumise kohustuse täitmine – Tundlikel aladel asulareovee põhjalikum puhastamine

1.                     Keskkond – Asulareovee puhastamine – Direktiiv 91/271 – Eutrofeerumise seisukohast tundlike alade määratlemine – Eutrofeerumine – Mõiste (nõukogu direktiiv 91/271, artikli 2 punkt 11 ja artikli 5 lõige 1) (vt punktid 26–29, 33–38)

2.                     Keskkond – Asulareovee puhastamine – Direktiiv 91/271 – Eutrofeerumise seisukohast tundlike alade määratlemine – Liikmesriikide kohustus koguda teavet selliste alade määratlemiseks (EÜ artiklid 10, 211 ja 226; nõukogu direktiiv 91/271, artikli 5 lõige 1 ja II lisa) (vt punktid 32, 39, 42–46, 355)

3.                     Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Põhjendatuse kontrollimine Euroopa Kohtu poolt – Arvesse võetav olukord – Olukord põhjendatud arvamuses määratud tähtaja lõpul (EÜ artikkel 226; nõukogu direktiiv 91/271, artikli 5 lõike 1 II lisa punkt a) (vt punktid 50–63)

4.                     Keskkond – Asulareovee puhastamine – Direktiiv 91/271 – Suurema inimekvivalendiga kui 10 000 linnastute asulareovee põhjalikum puhastamine (nõukogu direktiiv 91/271, artikli 5 lõiked 2, 3 ja 5 ning I lisa B osa) (vt punktid 347, 357, resolutsiooni punkt 1)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta (EÜT L 135, lk 40) artikli 3 lõiked 1 ja 2, artikli 5 lõiked 1, 2, 3 ja 5 ning II lisa – Alade, mis oleks eutrofeerumise seisukohast tulnud määrata tundlikeks aladeks, sellisena määratlemata jätmine ja tundlikel aladel või aladel, mis oleks sellisteks tulnud määrata, asuvate suurema inimekvivalendiga kui 10 000 linnastute asulareovee põhjalikuma puhastamise tagamata jätmine.

Resolutsioon

1.

Kuna Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ei taganud Craigavonist (Ballynacore ja Bullay’s Hilli käitlusrajatised) ja Magherafeltist lähtuva asulareovee põhjalikumat puhastamist, on ta rikkunud nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta artikli 5 lõigetest 2, 3 ja 5 tulenevaid kohustusi.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

4.

Portugali Vabariik kannab oma kohtukulud ise.

Top