Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0292

Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 23. aprill 2009.
Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik.
Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Riigihange - Direktiiv 2004/18/EÜ - Ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankemenetlus - Mittetäielik või ebaõige ülevõtmine - Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine.
Kohtuasi C-292/07.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:246

Euroopa Kohtu (esimene koda) 23. aprilli 2009. aasta otsus – komisjon vs. Belgia

(kohtuasi C‑292/07)

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Riigihange – Direktiiv 2004/18/EÜ – Ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankemenetlus – Mittetäielik või ebaõige ülevõtmine – Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine

1.                     Institutsioonide aktid – Direktiivid – Rakendamine liikmesriikide poolt (EÜ artikli 249 kolmas lõik; nõukogu direktiiv 2004/18) (vt punktid 68–70, 120, 122)

2.                     Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Põhjendatuse kontrollimine Euroopa Kohtu poolt – Arvesse võetav olukord – Olukord põhjendatud arvamuses määratud tähtaja lõpul (EÜ artikkel 226) (vt punktid 100, 155, 166)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, lk 114; ELT eriväljaanne 06/07, lk 132) täitmiseks vajalike kõigi õigus- ja haldusnormide ettenähtud tähtajaks vastu võtmata jätmine.

Resolutsioon

1.

Kuna Belgia Kuningriik ei ole vastu võtnud kõiki vajalikke õigus- ja haldusnorme, et täita või täita täielikult ja/või nõuetekohaselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (muudetud komisjoni 19. detsembri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 2083/2005) artikli 1 lõike 2 punkti b koosmõjus I lisaga; samuti artikli 9 lõike 1 teist lauset ja lõike 8 punkti a alapunkte i ja iii; artikli 23 lõiget 2; artikli 30 lõikeid 2–4; artikli 31 lõike 1 punkti c; artikli 38 lõiget 1; artikli 43 esimese lõike punkti d; artikli 44 lõike 2 teist lõiget ja lõikeid 3 ja 4; artikli 46 esimest lõiget; artikli 48 lõike 2 punkti f; artikli 55 lõike 1 teise lõike punkte d ja e ja lõiget 3; artikli 67 lõike 2 teist ja kolmandat lõiget; artikli 68 punkti a esimest lõiget; artiklit 72 ja artikli 74 lõiget 1, on Belgia Kuningriik rikkunud neist tulenevaid kohustusi.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja Belgia Kuningriigilt.

Top