Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0573

Kohtuasi C-573/07: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. septembri 2009 . aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Sea s.r.l. versus Comune di Ponte Nossa (Riigihankelepingud — Riigihankelepingute sõlmimise kord — Olmejäätmete kogumise, vedamise ja töötlemise teenuseid hõlmav hankeleping — Hankelepingu sõlmimine hankemenetlust korraldamata — Riigihanke otselepingu sõlmimine aktsiaseltsiga, mille kapital kuulub täielikult kohalikele omavalitsusüksustele, kuid mille põhikirjas on ette nähtud erakapitali osalemise võimalus)

OJ C 267, 7.11.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 267/14


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. septembri 2009. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Sea s.r.l. versus Comune di Ponte Nossa

(Kohtuasi C-573/07) (1)

(Riigihankelepingud - Riigihankelepingute sõlmimise kord - Olmejäätmete kogumise, vedamise ja töötlemise teenuseid hõlmav hankeleping - Hankelepingu sõlmimine hankemenetlust korraldamata - Riigihanke otselepingu sõlmimine aktsiaseltsiga, mille kapital kuulub täielikult kohalikele omavalitsusüksustele, kuid mille põhikirjas on ette nähtud erakapitali osalemise võimalus)

2009/C 267/24

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Sea s.r.l.

Kostja: Comune di Ponte Nossa

Menetluses osales: Servizi Tecnologici Comuni — Se.T.Co. SpA

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itaalia) — EÜ artiklite 12, 43, 49 ja 86 tõlgendamine — Riigihankelepingute sõlmimise kord — Olmejäätmete kogumise, vedamise ja töötlemise avalik teenus — Riigihanke otselepingu sõlmimine aktsiaseltsiga, mille kapital kuulub täielikult avalik-õiguslikele isikutele, kuid mille põhikirjas on ette nähtud erakapitali osalemise võimalus

Resolutsioon

EÜ artiklitega 43 ja 49, võrdse kohtlemise ja kodakondsuse alusel diskrimineerimise keelu ning sellest tuleneva läbipaistvuse põhimõttega ei ole vastuolus teenuse riigihanke otselepingu sõlmimine täielikult avalik-õiguslikule isikule või isikutele kuuluva aktsiaseltsiga, kui tellijaks olev omavalitsusüksus teostab selle äriühingu suhtes samasugust kontrolli nagu omaenda struktuuriüksuste üle ning kui selle äriühingu põhitegevus toimub teda kontrolliva omavalitsusüksuse või -üksuste huvides.

Arvestades seda, et asjassepuutuvate põhikirjasätete toimimise kontrollimine on eelotsusetaotluse esitanud kohtu pädevuses, võib niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasjas asuda seisukohale, et aktsionärideks olevad omavalitsusüksused teostavad kõnesoleva äriühingu üle samasugust kontrolli nagu omaenda struktuuriüksuste üle, kuna:

äriühingu tegevus piirdub nimetatud omavalitsusüksuste territooriumiga ning on põhiosas suunatud neile omavalitsusüksustele, ja

põhikirjas ette nähtud organite kaudu, mis koosnevad nimetatud omavalitsusüksuste esindajatest, mõjutavad nad otsustaval määral nii selle äriühingu strateegilisi eesmärke kui ka olulisi otsuseid.


(1)  ELT C 64, 8.3.2008.


Top