EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0269

Kohtuasi C-269/07: Euroopa Kohtu (teine koda) 10. septembri 2009 . aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Töötajate vaba liikumine — Määrus (EMÜ) nr 1612/68 — Kogumispensionilisa — Üldine maksustamine)

ELT C 267, 7.11.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 267/9


Euroopa Kohtu (teine koda) 10. septembri 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-269/07) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Töötajate vaba liikumine - Määrus (EMÜ) nr 1612/68 - Kogumispensionilisa - Üldine maksustamine)

2009/C 267/16

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: R. Lyal ja W. Mölls)

Kostja: Saksamaa Liitvabariik (esindajad:C. Blaschke ja M. Lumma, advokaat W. Wellisch)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artiklite 12, 18 ja 39 ning nõukogu 15. oktoobri 1968. aasta määruse (EMÜ) nr 1612/68 töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires (EÜT L 257, lk 2; ELT eriväljaanne 05/01, lk 15) artikli 7 rikkumine — Siseriiklikud õigusnormid täiendava vanaduspensioni kohta, milles seatakse pensionilisa maksmise tingimuseks, et asjaomane isikul on liikmesriigis üldine maksukohustus, millega nähakse ette. et pensionilisa tuleb tagasi maksta, kui isik ei ole enam liikmesriigi maksukohustuslane, ja mis võimaldavad nende õigusnormide alusel kogutud vara eest soetada isiklikuks otstarbeks üksnes sellist korteriomandit, mis asub asjaomases liikmesriigis.

Resolutiivosa

1.

Kehtestades ja säilitades tulumaksuseaduse (Einkommensteuergesetz) §-de 79–99 sätted täiendava vanaduspensioni kohta, on Saksamaa Liitvabariik rikkunud EÜ artiklist 39, nõukogu 15. oktoobri 1968. aasta määruse (EMÜ) nr 1612/68 töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires artikli 7 lõikest 2 ning EÜ artiklist 12 tulenevaid kohustusi, kuna nende sätete alusel:

jäetakse piiriülesed töötajad ja nende abikaasad ilma õigusest saada pensionitoetust, kuna neil ei ole selles liikmesriigis üldist maksukohustust;

ei võimaldata piiriülestel töötajatel kasutada kogutud kapitali isikliku elukohana kasutatava eluaseme omandamiseks või ehitamiseks, kui see ei asu Saksamaal;

nähakse ette saadud pensionilisa tagastamise kohustus selles liikmesriigis üldise maksukohustuse lõppemise korral.

2.

Mõista kohtukulud välja Saksamaa Liitvabariigilt.


(1)  ELT C 199, 25.8.2007.


Top