EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TJ0101

Esimese Astme Kohtu otsus (neljas koda), 14. november 2007.
Castell del Remei SL versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM).
Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi Castell del Remei ODA registreerimistaotlus - Varasem rahvusvaheline sõnamärk RODA ja varasemad siseriiklikud sõnamärgid RODA, RODA I, RODA II ja BODEGAS RODA - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b.
Kohtuasi T-101/06.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:340

Esimese Astme Kohtu (neljas koda) 14. novembri 2007. aasta otsus – Castell del Remei vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Bodegas Roda (Castell del Remei ODA)

(kohtuasi T‑101/06)

Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse kujutismärgi Castell del Remei ODA registreerimistaotlus – Varasem rahvusvaheline sõnamärk RODA ja varasemad siseriiklikud sõnamärgid RODA, RODA I, RODA II ja BODEGAS RODA – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus ‑ Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b

Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause (Nõukogu määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 71, 72 ja 82)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 17. jaanuari 2006. aasta otsuse (asi R 263/2005‑1) peale, mis on tehtud Bodegas Roda, SA ja Ekabe Castell del Remei, SL vahelises vastulausemenetluses.

Kohtuasja asjaolud

Ühenduse kaubamärgi taotleja:

Castell del Remei, SL

Asjaomane ühenduse kaubamärk:

kujutismärk Castell del Remei ODA kaupadele klassides 29, 30 ja 33 – taotlus nr 2325256

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik:

Bodegas Roda, SA

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis:

rahvusvaheline sõnamärk RODA, Hispaania sõnamärgid RODA (nr 1757553), RODA I (nr 2006616), RODA II (nr 2006615) ja BODEGAS RODA (nr 137050), kaupadele klassis 33, ja ärinimi BODEGAS RODA, SA veinide tootmiseks ja laagerdamiseks

Vastulausete osakonna otsus:

rahuldada vastulause ja lükata registreerimistaotlus tagasi

Apellatsioonkoja otsus:

jätta kaebus rahuldamata


Resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja hagejalt

Top