EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0409

Kohtuasi C-409/06: Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. septembri 2010 . aasta otsus (Verwaltungsgericht Köln (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Winner Wetten GmbH versus Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (EÜ artiklid 43 ja 49 — Asutamisvabadus — Teenuste osutamise vabadus — Liidumaa tasandil spordikihlvedude valdkonnas kehtiv avalik-õiguslik monopol — Bundesverfassungsgericht’i otsus, mis tuvastab sellise monopoli suhtes kehtivate õigusnormide vastuolu Saksa põhiseadusega, kuid jätab need õigusnormid üleminekuperioodiks jõusse, eesmärgiga viia need põhiseadusega kooskõlla — Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte — Sellise üleminekuperioodi lubatavus ja võimalikud tingimused, kui kõne all olevad siseriiklikud õigusnormid rikuvad ka EÜ artikleid 43 ja 49)

OJ C 288, 23.10.2010, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 288/6


Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. septembri 2010. aasta otsus (Verwaltungsgericht Köln (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Winner Wetten GmbH versus Bürgermeisterin der Stadt Bergheim

(Kohtuasi C-409/06) (1)

(EÜ artiklid 43 ja 49 - Asutamisvabadus - Teenuste osutamise vabadus - Liidumaa tasandil spordikihlvedude valdkonnas kehtiv avalik-õiguslik monopol - Bundesverfassungsgericht’i otsus, mis tuvastab sellise monopoli suhtes kehtivate õigusnormide vastuolu Saksa põhiseadusega, kuid jätab need õigusnormid üleminekuperioodiks jõusse, eesmärgiga viia need põhiseadusega kooskõlla - Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte - Sellise üleminekuperioodi lubatavus ja võimalikud tingimused, kui kõne all olevad siseriiklikud õigusnormid rikuvad ka EÜ artikleid 43 ja 49)

(2010/C 288/10)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Winner Wetten GmbH

Kostja: Bürgermeisterin der Stadt Bergheim

Ese

EÜ lepingu artiklite 43 ja 49 tõlgendamine — Bundesverfassungsgericht’i poolt põhiseadusvastaseks tunnistatud siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt on kihlvedude kogumiseks, vastuvõtmiseks, tellimiseks ja ülekandmiseks vaja kontsessiooni — Ühenduse õiguse vahetu õigusmõju ja ülimuslikkus — Kohtuotsuse mõju ajaline piirang.

Resolutsioon

Tulenevalt vahetult kohaldatava liidu õiguse ülimuslikkusest ei või üleminekuperioodil jätkata selliste spordikihlvedude valdkonnas kehtivat avalik-õiguslikku monopoli käsitlevate siseriiklike õigusnormide kohaldamist, mis siseriikliku kohtu sedastuste kohaselt hõlmavad piiranguid, mis on vastuolus asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabadusega, kuna need piirangud ei aita kaasa kihlvedudega seotud tegevuse ühtsele ja süstemaatilisele piiramisele.


(1)  ELT C 326, 30.12.2006.


Top