EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62003TJ0418

Esimese Astme Kohtu otsus (viies koda), 27. september 2007.
La Mer Technology, Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM).
Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi LA MER taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk LABORATOIRE DE LA MER - Suhteline keeldumispõhjus - Kaubamärgi tegelik kasutamine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 43 lõiked 1 ja 2 - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b.
Kohtuasi T-418/03.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:299

Esimese Astme Kohtu (viies koda) 27. septembri 2007. aasta otsus – La Mer Technology vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Laboratoires Goëmar (LA MER)

(kohtuasi T-418/03)

Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse sõnamärgi LA MER taotlus – Varasem siseriiklik sõnamärk LABORATOIRE DE LA MER – Suhteline keeldumispõhjus – Kaubamärgi tegelik kasutamine – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 43 lõiked 1 ja 2 – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b

1.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus (Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 114, 127, 129 ja 130)

Ese

Hagi, mis on esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 23. oktoobri 2003. aasta otsuse (asi R 814/2000-2) peale, mis puudutab äriühingu Laboratoires Goëmar ja La Mer Technology, Inc-i vahelist vastulausemenetlust.

Kohtuasja asjaolud

Ühenduse kaubamärgi taotleja:

La Mer Technology, Inc.

Asjaomane ühenduse kaubamärk:

sõnamärk LA MER klassi 3 kuuluvatele kaupadele

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik:

Laboratoires Goëmar

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis:

rahvusvahelised ja siseriiklikud sõnamärgid LABORATOIRE DE LA MER klassidesse 3, 5, 29 ja 31 kuuluvatele kaupadele

Vastulausete osakonna otsus:

vastulause rahuldada ja lükata registreerimistaotlus tervikuna tagasi

Apellatsioonikoja otsus:

jätta kaebus rahuldamata


Resolutiivosa

1.         Jätta hagi rahuldamata.

2.         Jätta La Mer Technology, Inc-i kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti ja Laboratoires Goëmari kohtukulud.

Top