EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024XC02798

Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise kohta

C/2024/2518

ELT C, C/2024/2798, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2798/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2798/oj

European flag

Euroopa Liidu
Teataja

ET

C-seeria


C/2024/2798

23.4.2024

Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise kohta

(C/2024/2798)

1.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1036 (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed) (1) artikli 11 lõikega 2 teatab komisjon, et allpool nimetatud dumpinguvastased meetmed aeguvad tabelis osutatud kuupäeval, kui ei algatata nende läbivaatamist järgmise menetluse kohaselt.

2.   Menetlus

Liidu tootjad võivad esitada kirjaliku taotluse, et meede läbi vaadataks. Taotlus peab sisaldama piisavalt tõendeid selle kohta, et meetmete aegumine tooks tõenäoliselt kaasa dumpingu ja kahju jätkumise või kordumise. Kui komisjon otsustab asjaomased meetmed läbi vaadata, antakse importijatele, eksportijatele, eksportiva riigi esindajatele ja liidu tootjatele võimalus läbivaatamistaotluses esitatud väiteid täiendada, ümber lükata ja kommenteerida.

3.   Tähtaeg

Liidu tootjad võivad eelnevast lähtuvalt esitada alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui kolm kuud enne alljärgnevas tabelis osutatud kuupäeva, kirjaliku läbivaatamistaotluse järgmisel aadressil: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit G-1), CHAR 4/39, 1049Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË (2).

4.

Käesolev teade avaldatakse kooskõlas määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõikega 2.

Toode

Päritolu- või eksportijariik või -riigid

Meetmed

Viide

Aegumise kuupäev (3)

Peroksosulfaadid (persulfaadid)

Hiina Rahvavabariik

Dumpinguvastane tollimaks

Komisjoni 16. jaanuari 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/39, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit peroksosulfaatide (persulfaatide) impordi suhtes(ELT L 13, 17.1.2020, lk 18)

18.1.2025


(1)   ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)   TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Meede aegub selles veerus nimetatud kuupäeva keskööl (kell 00.00).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2798/oj

ISSN 1977-0898 (electronic edition)


Top