EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0203(01)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse avaldamine 2023/C 41/12

C/2023/799

ELT C 41, 3.2.2023, p. 28–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 41/28


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse avaldamine

(2023/C 41/12)

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada taotluse suhtes vastuväiteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 1151/2012 (1) artiklile 51.

KOONDDOKUMENT

„NUECES DE NERPIO“

ELi nr: PDO-ES-02786 – 16.7.2021

KPN ( X ) KGT ( )

1.   Nimetus

„Nueces de Nerpio“

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Hispaania

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.    Toote liik

Klass 1.6. Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

3.2.    Punktis 1 esitatud nimetusele vastava toote kirjeldus

Kuivatatud kreeka pähklid, tervete pähklitena koos koorega, tervete tuumadena, poolikute tuumadena või kooritud haigusvabade viljade jahvatisena; saadud kohaliku, Nerpio jaoks pärismaise sordi, ja tootmispiirkonnas kohanenud teiste (kultiveeritud) sortide kreeka pähkli puudelt, mis kõik kuuluvad liiki Juglans regia L.

Heakskiidetud sordid

Peamine sort: kohalik sort, Nerpio pärismaine kreeka pähkel, on seemnete selekteerimise tulemus, millega Nerpio tootjad on tegelenud alates 16. sajandist. Tänu sellele on loodud kreeka pähkli puu pookimata ökotüüp, mis on Taibilla jõe orus suurepäraselt kohanenud. Saja-aastased pärismaised kreeka pähkli puude salud moodustavad Nerpio piirkonnas ainulaadse maastiku ja fütogeneetilise pärandi. Sellesse ökotüüpi kuulub vähemalt 80 % tootmispiirkonna kõigist selle liigi puudest.

Teisesed sordid (kultivarid):„Franquette“, „Chandler“, „Pedro“ ja „Fernor“ – sordid, mida kasvatatakse Nerpios alates 1990. aastatest, on kohalike tingimustega kohanenud. Need sordid tuleb pookida kohaliku sordi, Nerpio pärismaise kreeka pähkli puu pookimata tüvele. Tüvi annab teisestele sortidele suurema elujõu, sordid kohanevad lubjarikka mullaga ja on vastupidavad mullahaiguste ja juurestiku hapnikupuuduse suhtes. Need tegurid aitavad teisestel sortidel tootmispiirkonnas aklimatiseeruda.

Tuuma ehk seemne omadused

Tuuma ehk seemet ümbritsev membraan on kergelt tumedam: beežikas-pronksjas-kastanpruun. See on seotud tanniinide suure kontsentratsiooniga ning seetõttu enam väljendunud antioksüdantsete ja organoleptiliste omadustega.

Toode on märkimisväärse keemilise stabiilsusega ega rääsu kergesti (kaitstud päritolunimetusele kehtestatud tavapärastes ladustamistingimustes säilib üle aasta).

Pisut mõrkjas maitse ja kootav tunne tuleneb suurest tanniinisisaldusest.

Naturaalsete antioksüdantide sisaldus on suur põhiliselt gallushappest ja ellaghappest pärit tanniinide tõttu. Kui kasutada hindamismeetodina DPPH radikaali sidumise võimet, mida väljendab standardaine Trolox antioksüdantsuse ekvivalent (TEAC), on Nerpio kreeka pähklite antioksüdantsus ≥ 110 μmol Trolox/g (±10 %). See on palju suurem kui mis tahes teistel turustatavatel kreeka pähklitel.

Toote liigid

Kreeka pähkleid turustatakse järgmisel kujul:

terve pähklina koos koorega,

terve tuumana ehk seemnena,

pooliku tuumana,

jahvatatult ehk jahvatatud tuumadena.

Terve pähklina koos koorega või terve tuumana turustatavad kreeka pähklid peavad vastama ekstra- ja I klassi miinimumkvaliteedi nõuetele, mis on määratletud rahvusvahelistes standardites koos koorega ja terve tuumana turustatavate kreeka pähklite kohta (vastavalt UNECE standard DDP-01 ja UNECE standard DDP-02).

Terve pähkli minimaalne suurus on 28 mm. Terve tuum peab olema suurem kui 8 mm võrgusilm.

Pakendamise ajal peab kõigis klassides ja vormides tervete pähklite niiskussisaldus olema alla 7 %. Tervete tuumade, poolikute tuumade ja jahvatatud kreeka pähklite maksimaalne niiskussisaldus on 5 %.

3.3.    Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul) ja tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

3.4.    Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Puuviljade kasvatamine, saagikoristus, kuivatamine ja turustamiseks ettevalmistamine peab toimuma tootmispiirkonnas.

3.5.    Sellise toote viilutamise, riivimise, pakendamise jm erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

Poolikute tuumadena turustatavate kreeka pähklite tuum peab olema vahemikus 3–8 mm. Enam kui 10 % kõrvalekalle kaalust ei ole lubatud. Jahvatatavate kreeka pähklite puhul on ainuke suuruse piirang, et tuum ei tohi olla alla 3 mm. Lubatud on maksimaalne kõrvalekalle kuni 10 % kaalust.

Terved koorega pähklid pakendatakse kuni 25 kg pakendisse. Terve tuumana, pooliku tuumana ja jahvatatult turustatavad kreeka pähklid pakendatakse kuni 15 kg pakendisse.

Ladustamine, klassifitseerimine ja pakendamine peab toimuma samas kohas, alati tootmispiirkonna piires. Ümberpakendamine ei ole lubatud. Pakendamine peab toimuma päritolukohas selleks, et tagada looduslikud keskkonnatingimused, milles kaitstud päritolunimetusega kreeka pähkleid „Nueces de Nerpio“ käideldakse ja säilitatakse. Ei tohi olla tuuletõmmet, niiskus ei tohi ületada 75 % ja temperatuur ei tohi olla üle 20 °C. Need tingimused on Nerpios tagatud ja on kreeka pähklitele iseloomuliku suure tanniinisisalduse säilimiseks ning rääsumisprotsessi aeglustamiseks olulised.

3.6.    Sellise toote märgistamise erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

Kaitstud päritolunimetus „Nueces de Nerpio“ ja/või logo peavad olema nende pähklite puhul kasutataval märgisel ja kaubanduslikul pakendil väga selgelt näha.

Image 1

Pakendid, milles kreeka pähklid tarbimiseks välja saadetakse, peavad kandma nummerdatud märgiseid, mida ei saa taaskasutada.

Kreeka pähkleid tohib turustada üksnes tootmispiirkonna registreeritud käitlemis- ja pakendamisettevõtete kaubamärkidega.

Märgise vabatahtliku osana kasutatakse nimetust „De nogales centenarios“ [saja-aastastelt kreeka pähkli puudelt] nende kreeka pähklite puhul, mis on saadud üle saja-aastastelt puudelt. Peale selle lisatakse pähklite puhul, mis on pärit riiklikusse või ELi ametlikku keskkonnakaitse nimistusse kantud puudelt, märkele „De nogales singulares“ [ainulaadsetelt kreeka pähkli puudelt] pähklipuu nimetus..

Turustamisel kasutatakse erineval kujul pakutavate kreeka pähklite kirjeldust: terve pähkel, terve tuum, poolik tuum, jahvatatud.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

Kaitstud päritolunimetusega kreeka pähklite „Nueces de Nerpio“ traditsiooniline tootmis-, käitlemis- ja pakendamispiirkond hõlmab Taibilla jõe ja selle harujõgede valgala looduslikku geograafilist piirkonda, mis asub vähemalt 900 m kõrgusel ja hõlmab järgmisi territooriume.

Castilla-La Mancha autonoomne piirkond:

Nerpio omavalitsusüksuse kõik katastriüksused ja/või maatükid, mis asuvad kõrgusel üle 900 m.

Omavalitsusüksuste Yeste ja Letur kõik katastriüksused ja/või maatükid, mis asuvad kõrgusel üle 900 m ja kuuluvad Taibilla jõe valgalasse.

Murcia autonoomne piirkond:

omavalitsusüksuse Moratalla kõik katastriüksused ja/või maatükid, mis asuvad kõrgusel üle 900 m ja kuuluvad Taibilla jõe valgalasse.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

Kaitstud päritolunimetusega toode „Nueces de Nerpio“ tugineb tooraine eri omadustele, mis on looduslike ja inimtegurite kaudu tihedalt seotud geograafilise päritoluga.

Geograafilise piirkonna eripära

Tootmispiirkond – Taibilla jõe org – on osa Sierra de Segura mäeaheliku lõunapiirkonnast, mis geoloogilises mõttes ristub Prebetica-Subbética piirkonnaga Kagu-Hispaanias. Ümbritsev ala on mägine, seda iseloomustavad lubja- ja dolokivirikkad mäeahelikud, mis kõik on ligikaudu 2000 m kõrgused. Kaitstud päritolunimetusega kreeka pähklite „Nueces de Nerpio“ tootmispiirkond asub ala keskel, väikestes mägedevahelistes orgudes kõrgusel üle 900 m. Segura jõe põhiharu Taibilla jõgi voolab piirkonnast läbi. Sellisel keskmise kõrgusega mägisel lubja- ja dolokivisel alal on tüüpiline põllumajanduslik metsakeskkond, kus Nerpio pärismaine kreeka pähkel on leidnud oma loodusliku ökoloogilise niši, olles seal täiuslikult kohanenud tänu Nerpio põllumeeste pidevale, alates 16. sajandist tehtud selektsioonile. Piirkonnal on oluline keskkondlik väärtus ja ta kuulub Natura 2000 võrgustikku.

Kliima on iseloomulik keskmise kõrgusega mägisele alale. Üldjoontes võib selle liigitada soojaks kontinentaalseks/vahemereliseks kliimaks (Köppeni kliimaklassifikatsiooni kohaselt Csb). Keskmine temperatuur on 10–15 oC (ajavahemikus 1981–2010). Eri aastaaegadel kõigub temperatuur olulisel määral, absoluutne maksimum on 45,7 oC ja absoluutne miinimum –15,7 oC; kevadel ja sügisel ulatub ööpäevane kõikumine kuni 22 oC-ni. Neid kõikumisi soodustavad temperatuuri inversioonid Taibilla orus, mille tulemuseks on erilised põllumajanduslikud tingimused. Pealegi on sademeid mõõdukalt, 400–600 mm, ida pool oluliselt vähem, mistõttu on Kagu-Hispaania kõrbestunud. Koguaurumine on suur, sõltuvalt kõrgusest 600–800 mm.

Keskmine õhuniiskus on väike, aasta keskmine on 65 %. Üldiselt on kreeka pähkli puud tuulte eest hästi kaitstud, kuna asuvad mägede vahelistes orgudes.

Kreeka pähkli puud kasvavad lubjakivi ja merglit ning dolomiiti sisaldavatel muldadel, mis on moodustunud kvaternaariajastu jõelistest setetest, ning Taibilla jõe alamvalgala terrassidel. Mulla tekstuur varieerub, ent sisaldab põhiliselt liivsavi või kerget ja keskmist liivsavi. Kaltsiumkarbonaadi väga suure sisalduse tõttu – kuni 50 % – on pH-tase väga kõrge, 8,0–8,5. Mullastiku ülemises 20 cm paksuses kihis on orgaanilise aine sisaldus väga suur, üle 2 % ja mõnel juhul koguni 4 %. Tegemist on Kreeka pähkli puude jaoks väga viljaka ja tasakaalus mullaga.

Taibilla jõe oru valgala vee kvaliteet on hea, Riverside’is asuva California ülikooli klassifikatsiooni järgi C2-S1 kuni C3-S1. Vesi on aluspõhjakivimi tüübist tulenevalt karbonaatne ja aluseline, pH on 7,9–8,4.

Nerpio ja Taibilla oru maastikku on kujundanud kreeka pähkli puude kasvatamine muistsetest aegadest peale. Iseloomulikud araabia päritolu terrassid 12.–13. sajandist võimaldavad niisutust sellistel järskudel nõlvadel. Maad katab tihe vanade kraavide võrgustik, milles voolab Taibilla jõe, selle lisajõgede ja üksikute allikate vesi. Terrassid on rajatud iidsete kivimüüride kõrvale, mis toestavad mäenõlvu ja vanu niisutuskanaleid (acequias). See traditsiooniline viljelusviis koos vanade kreeka pähkli puudega on Nerpio ja Taibilla oru maastiku ja põllumajandusliku pärandi põhielemendid, moodustades ökoloogilise keskkonna pärismaiste, vaid Hispaaniale omaste kreeka pähkli puude kasvatamiseks iidsete terrassidega kaetud maastikul.

Iseloomulikud omadused

Kaitstud päritolunimetusega kreeka pähkli „Nueces de Nerpio“ tuuma ehk seemet iseloomustab suur tanniinisisaldus, tulenevalt peamiselt gallus- ja ellaghappest, mis annab tootele selle eriomadused. Rääsumise suhtes on pähkel väga stabiilne, ta säilib üle aasta. Pähklid on pisut mõrkja maitsega ja tekitavad kootava tunde. Pähkli koor on veidi tumedamat värvi: beežikas-pronksjas-kastanpruun. Suur tanniinisisaldus tähendab suurt antioksüdantsust, mõõdetuna Troloxi ekvivalendi abil (TEAC ≥ 110 ±10 % μmol Trolox/g). Sevilla rasvade ja õlide uurimisinstituudi (Instituto de la Grasa de Sevilla (C.S.I.C.)) teadusartiklis näidatakse Nerpio kreeka pähklite suuremat antioksüdantsust võrrelduna teiste kaubanduslike sortidega: „Nutritional composition and antioxidant activity of different walnut varieties (Junglans regia L.) from Nerpio (Spain) in comparison to commercial varieties“, I. Viera-Alcaide, et al., Grasas y Aceites 70 (3) juuli-september 2019.

Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (kaitstud päritolunimetusega) toote kvaliteedi või omaduste vahel või (kaitstud geograafilise tähisega) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel

Nerpio kreeka pähklil on mõned ainulaadsed füüsikalised, keemilised ja organoleptilised omadused. Seda peetakse Nerpiost pärit ökotüübiks, mille eriomadusi on väljaspool tootmispiirkonda raske saavutada.

Nerpio kreeka pähkleid eristavad tuuma tume koor, pikk säilivusaeg ja vastupidavus rääsumisele, kergelt mõrkjas maitse ja kootav tunne. Need omadused on seotud pähklite suure tanniinisisalduse ja antioksüdantsusega (TEAC ≥ 110 μmol Trolox/g), mis märgatavalt ületavad muude turustatavate sortide vastavaid omadusi. Nimetatud omadused on otseselt seotud looduslike ja inimteguritega: taimse materjali valik, erilised põllumajanduslikud ja kliimatingimused koos pähklite loodusliku kuivatamise ja ladustamisega.

1)    Kreeka pähkli pärismaiste puude sordivalik

kreeka pähkli puude selekteerimine Nerpios ulatub 16. sajandisse, mida tõendab ligi kuuesaja aasta vanune Nerpio kreeka pähkli puu „Plantón del Covacho“. Nerpio pärismaiseid sorte iseloomustab tumedam värvus ja tugevam maitse kui teistel turustatavatel kreeka pähklitel. Seda on otseselt mõjutanud Nerpio kreeka pähklite kasvatajad, kes on sajandite jooksul välja valinud pähklid, millel on tugevam maitse, mis on pisut mõrkjad ja kootavad ning tumedamad;

2)    kasvatamisega seotud erilised põllumajanduslikud ja kliimatingimused

Mullatingimused: Nerpio kohalikud sordid on suurepäraselt kohanenud Taibilla oru tugevasti lubjakiviste muldadega, mille pH on 8–8,5 ja milles on kaltsiumkarbonaati üle 50 %. Lubjakivi blokeerib fosfori omastamist mullast. Selle tulemusel on kreeka pähklitel selle mineraali puudus, mistõttu puude lehed ja viljad on violetsema tooniga, mida seostatakse antotsüaniini ja teiste fenoolsete ühendite, nagu flavonoolide, flavonoidide ja tanniini suurema sisaldusega.

Kliimatingimused: Nerpio vahemerelised kliimatingimused rohke päikesepaiste, kõrgete temperatuuride, väheste sademete ja kõrge koguaurumisega (kuni 800 mm) on Ibeeria poolsaare kaguosale tüüpilised. Sellistes tingimustes tekib kreeka pähkli puudes suve jooksul veepuudus, mis vallandab gallus- ja ellaghappest tanniinide sünteesimise. Selle tagajärjel tumeneb tuuma koore värvus. Märkimisväärsed ööpäevased temperatuurikõikumised Taibilla orus (üle 22 oC), mida soodustavad temperatuuri inversioonid selles orus, suurendavad tanniinide sisaldust pähklite küpsemise lõplikus etapis.

3)    Nerpio kreeka pähklite erilised looduslikud kuivatamis- ja ladustamistingimused

Sügise ja talve külm ja kuiv kliima kiirendab kreeka pähklite dehüdratatsiooni (kuivamist). Teised tegurid hõlmavad saagikoristust optimaalse küpsuse hetkel; traditsioonilisi looduslikke kuivateid; häid ladustamistingimusi mõõduka püsitemperatuuri (alla 20 oC) ja vähese niiskuse (alla 75 %) juures. Enne kreeka pähklite turuleviimist kindlustatakse nende tegurite abil parimad ladustamistingimused ja antioksüdantide (tanniinide) säilimine, mis aeglustab rääsumisprotsessi. Pesemist ja/või sundkuivatamist sisaldavad toimingud ei ole kooskõlas kaitstud päritolunimetusega kreeka pähklitega „Nueces de Nerpio“.

Viide tootespetsifikaadi avaldamisele

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/htm/DOP_Nueces_de_Nerpio_SolicitudRegistro%20.aspx


(1)  LT L 343, 14.12.2012, lk 1.


Top