EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XG1014(02)

Teatis isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses (ÜVJP) 2018/1544, mida on muudetud otsusega (ÜVJP) 2022/1944, ja nõukogu määruses (EL) 2018/1542, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2022/1936, mis käsitlevad keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid 2022/C 395/04

ST/12592/2022/INIT

OJ C 395, 14.10.2022, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.10.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 395/4


Teatis isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses (ÜVJP) 2018/1544, mida on muudetud otsusega (ÜVJP) 2022/1944, ja nõukogu määruses (EL) 2018/1542, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2022/1936, mis käsitlevad keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid

(2022/C 395/04)

Keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid käsitleva nõukogu otsuse (ÜVJP) 2018/1544 (1) (mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2022/1944 (2)) lisas ja nõukogu määruse (EL) 2018/1542 (3) (mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2022/1936 (4)) I lisas nimetatud isikutele ja üksustele tehakse teatavaks allpool esitatud teave.

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas pärast eespool nimetatud lisadesse kantud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu läbivaatamist, et otsuses (ÜVJP) 2018/1544 ja määruses (EL) 2018/1542 sätestatud piiravate meetmete kohaldamist nimetatud isikute ja üksuste suhtes tuleks jätkata.

Asjaomaste isikute ja üksuste tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjakohase liikmesriigi või asjakohaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebisaidid on toodud määruse (EL) 2018/1542 II lisas, luba kasutada külmutatud rahalisi vahendeid põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artikkel 3).

Asjaomased isikud ja üksused võivad enne 1. juulit 2023 esitada nõukogule järgmisel aadressil koos täiendavate dokumentidega taotluse, et otsus nende kandmise kohta eespool nimetatud loeteludesse uuesti läbi vaadataks:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Saadud tähelepanekuid võetakse arvesse loetelude perioodilisel läbivaatamisel nõukogu poolt kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2018/1544 artikliga 8 ja määruse (EL) 2018/1542 artikli 12 lõikega 4.

Samuti juhitakse asjaomaste isikute ja üksuste tähelepanu võimalusele vaidlustada nõukogu otsus Euroopa Liidu Üldkohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 275 teises lõigus ning artikli 263 neljandas ja kuuendas lõigus sätestatud tingimuste kohaselt.


(1)  ELT L 259, 16.10.2018, lk 25.

(2)  ELT L 268, 14.10.2022, lk 24.

(3)  ELT L 259, 16.10.2018, lk 12.

(4)  ELT L 268, 14.10.2022, lk 7.


Top