EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0304(01)

Komisjoni teatis vastavalt Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 11 lõikele 5 2022/C 104/05

C/2022/1266

ELT C 104, 4.3.2022, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/5


Komisjoni teatis vastavalt Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 11 lõikele 5

(2022/C 104/05)

Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu (1) B lisa on vastavalt nimetatud lepingu artikli 11 lõikele 5 asendatud käesoleva teatise lisas esitatud tekstiga.


(1)  ELT C 23, 28.1.2012.


LISA

„B LISA

 

Rakendatavad õigusnormid

Rakendamise tähtpäev

Rahapesu tõkestamine

1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aastamäärus (EL) nr 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 1)

30. juuni 2017 (2)

2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aastadirektiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73)

30. juuni 2017 (2)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga:

 

3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/843, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiive 2009/138/EÜ ja 2013/36/EL (ELT L 156, 19.6.2018, lk 43)

31. detsember 2020 (4)

 

Täiendatud ja rakendatud järgmise õigusaktiga:

 

4

Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (ELT L 254, 20.9.2016, lk 1)

1. detsember 2017 (3)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega:

 

5

Komisjoni 27. oktoobri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/105, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 seoses Etioopia lisamisega suure riskiga kolmandate riikide loetellu lisa punktis I toodud tabelis (ELT L 19, 24.1.2018, lk 1)

31. märts 2019 (4)

6

Komisjoni 13. detsembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/212, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamisega lisa punkti I tabelisse (ELT L 41, 14.2.2018, lk 4)

31. märts 2019 (4)

7

Komisjoni 27. juuli 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1467, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Pakistani lisamisega lisa I punkti tabelisse (ELT L 246, 2.10.2018, lk 1)

31. detsember 2019 (5)

8

Komisjoni 7. mai 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/855, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849) seoses Bahama, Barbadose, Botswana, Ghana, Jamaica, Kambodža, Mauritiuse, Mongoolia, Myanmari/Birma, Nicaragua, Panama ja Zimbabwe lisamisega lisa I punkti tabelisse ning Bosnia ja Hertsegoviina, Etioopia, Guyana, Laose Demokraatliku Rahvavabariigi, Sri Lanka ja Tuneesia kustutamisega sellest tabelist (ELT L 195, 19.6.2020, lk 1)

31. detsember 2022 (7)

9

Komisjoni 7. detsembri 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2021/37, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Mongoolia kustutamisega lisa I punkti tabelist (ELT L 14, 18.1.2021, lk 1)

31. detsember 2023 (7)

10

Komisjoni 31. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/758, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad minimaalseid ja täiendavaid meetmeid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peavad võtma rahapesu ja terrorismi rahastamise riski maandamiseks teatavates kolmandates riikides (ELT L 125, 14.5.2019, lk 4)

31. detsember 2020 (5)

11

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aastamäärus (EL) 2018/1672, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005 (ELT L 284, 12.11.2018, lk 6)

31. detsember 2021 (5)

12

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aastadirektiiv (EL) 2018/1673 rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil (ELT L 284, 12.11.2018, lk 22)

31. detsember 2021 (5)

Pettuse ja võltsimise tõkestamine

13

Nõukogu 28. juuni 2001. aastamäärus (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6)

 

 

Muudetud järgmise õigusaktiga:

 

14

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 44/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (ELT L 17, 22.1.2009, lk 1)

 

15

Nõukogu 6. detsembri 2001. aasta otsus 2001/887/JSK euro kaitsmise kohta võltsimise eest (EÜT L 329, 14.12.2001, lk 1)

 

16

Nõukogu 6. detsembri 2004. aastamäärus (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (ELT L 373, 21.12.2004, lk 1)

 

 

Muudetud järgmise õigusaktiga:

 

17

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 46/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (ELT L 17, 22.1.2009, lk 5)

 

18

Kuritegude puhul, millele on osutatud järgmise õigusakti artikli 3 punktides b–e:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/42/EL kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus (ELT L 127, 29.4.2014, lk 39)

31. detsember 2022 (6)

19

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aastadirektiiv 2014/62/EL, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK (ELT L 151, 21.5.2014, lk 1)

30. juuni 2016 (1)

20

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aastadirektiiv (EL) 2019/713, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK (ELT L 123, 10.5.2019, lk 18)

31. detsember 2021 (5)

Pangandus- ja finantsalased õigusaktid

21

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. märtsi 1997. aastadirektiiv 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta (EÜT L 84, 26.3.1997, lk 22)

 


(1)  Ühiskomitee leppis selles tähtpäevas kokku 2014. aastal vastavalt Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 11 lõikele 5.

(2)  Ühiskomitee leppis selles tähtpäevas kokku 2015. aastal vastavalt Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 11 lõikele 5.

(3)  Ühiskomitee leppis selles tähtpäevas kokku 2017. aastal vastavalt Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 11 lõikele 5.

(4)  Ühiskomitee leppis selles tähtpäevas kokku 2018. aastal vastavalt Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 11 lõikele 5.

(5)  Ühiskomitee leppis selles tähtpäevas kokku 2019. aastal vastavalt Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 11 lõikele 5.

(6)  Ühiskomitee leppis selles tähtpäevas kokku 2020. aastal vastavalt Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 11 lõikele 5.

(7)  Ühiskomitee leppis selles tähtpäevas kokku 2021. aastal vastavalt Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 11 lõikele 5.


Top