EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10951

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.10951 – BMF / Uniper) Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst) 2022/C 442/04

PUB/2022/1464

OJ C 442, 22.11.2022, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 442/15


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.10951 – BMF / Uniper)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 442/04)

1.   

11. novembril 2022 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Saksamaa Liitvabariigi rahandusministeerium („BMF“, Saksamaa),

Uniper SE („Uniper“, Saksamaa), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal Fortum Oyj (Soome).

BMF omandab Uniperi üle täieliku kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

BMF saab tulu peamiselt riikliku tugipanga Kreditanstalt für Wiederaufbau („KfW“) kaudu, mis edendab majandus-, keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste kestlikku parandamist kogu maailmas, pannes rõhku Saksamaa majandusele. BMF ei tegutse praegu energiaturul,

Uniper on Saksamaal asuv energiakontsern, mis tegeleb ülemaailmselt maagaasi ja kivisöe füüsilise kaubandusega ning elektritootmisega.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.10951 – BMF / Uniper

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


Top