EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10884

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020) Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst) 2022/C 446/08

PUB/2022/1463

OJ C 446, 24.11.2022, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 446/33


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 446/08)

1.   

14. novembril 2022 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

EP Corporate Group, a.s. („EPCG“, Tšehhi), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal Daniel Křetínský,

J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., („JTCP“, Tšehhi), mille üle on kaudselt valitsev mõju Tšehhis tegutseval investeerimisfondil PT Equity Investments SICAV, mille on asutanud Patrik Tkáč ja J&T Private Equity Group Limited („JTPEG“, Küpros),

Eroski, S. Coop, („Eroski“, Hispaania), mis kuulub gruppi EROSKI,

Supratuc2020, S.L., („Supratuc2020“, Hispaania), mille üle on ühiselt valitsev mõju ettevõtjatel EPCG, E-Commerce and Media Investments, a.s. („ECMI“, Tšehhi) ja Eroski.

EPCG, JTCP ja Eroski omandavad Supratuc2020 üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub lepingu sõlmimise teel või mõnel muul viisil.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

EPCG on Tšehhi investeerimisvaldusettevõtja, mis tegutseb peamiselt energeetika, taristu ja meedia valdkonnas. EPCG tegelik omanik on Euroopas üks juhtivaid investoreid muu hulgas toiduainete turustamise sektoris,

JTCP on Tšehhi valdusettevõtja, mis ei tegutse praegu Hispaanias ega rahvusvaheliselt toiduainete sektoris ega üheski sellega vertikaalselt seotud turul,

Eroski on tarbijaühistu, mis tegutseb turustusettevõtja, tarbijaorganisatsiooni ja koostööprojektina ning mida juhivad ühiselt tarbijad ja töötajad. See on grupi EROSKI juhtettevõtja. Grupp tegeleb Hispaanias igapäevaste tarbekaupade ja -teenuste jaemüügiga ning sellel on oluline koht Galicias, Baskimaal ja Navarras, samuti Kataloonias ja Baleaari saartel (Supratuc2020 kaudu),

Supratuc2020 on Hispaania valdusettevõtja, millele kuulub 100 % osalus kahes Hispaanias igapäevaste tarbekaupade jaemüügiga tegelevas ettevõtjas: Caprabo ja Cecosa. Supratuc2020 keskendub Hispaanias Kataloonias asuva poeketi Caprabo ja Baleaari saartel asuva poeketi Cecosa kaudu igapäevaste tarbekaupade jaemüügi segmendile.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


Top