EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10883

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.10883 – BLACKSTONE / RIVEAN / ESDEC SOLAR GROUP) Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst) 2022/C 370/02

PUB/2022/1116

OJ C 370, 28.9.2022, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.9.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 370/2


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.10883 – BLACKSTONE / RIVEAN / ESDEC SOLAR GROUP)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 370/02)

1.   

15. septembril 2022 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Blackstone, Inc. („Blackstone“, Ameerika Ühendriigid),

Rivean Capital B.V. („Rivean“, Madalmaad),

Esdec Solar Group B.V. („Esdec“, Madalmaad), mille üle on praegu valitsev mõju ettevõtjal Rivean.

Ettevõtjad Blackstone ja Rivean omandavad ettevõtja Esdec üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Blackstone on üleilmne varahaldusteenuse pakkuja, kelle peakorter asub Ameerika Ühendriikides,

Rivean on investor, kes teeb investeeringuid peamiselt Euroopa eri sektorites tegutsevatesse keskmise suurusega börsivälistesse ettevõtetesse eelkõige Madalmaades, Belgias, Saksamaal, Austrias, Itaalias ja Šveitsis.

Esdec tarnib ja turustab peamiselt elu- ja ärihoonete katustele paigaldatavate päikesepaneelide professionaalseid paigaldussüsteeme, mida müüakse hulgimüüjatele, hanke- ja ehitusala (EPC) ettevõtetele ning otse paigaldajatele. Esdec on praegu Riveani ainukontrolli all.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M. 10883 – BLACKSTONE / RIVEAN / ESDEC SOLAR GROUP

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


Top