EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M10498

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.10498 – Liberty Global/InfraVia/Liberty Networks Germany) Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst) 2021/C 447/08

PUB/2021/870

OJ C 447, 4.11.2021, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 447/17


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.10498 – Liberty Global/InfraVia/Liberty Networks Germany)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2021/C 447/08)

1.   

27. oktoobril 2021 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Liberty Global plc („Liberty Global“, Ühendkuningriik),

InfraVia V Invest S.à.r.l. („InfraVia“, Luksemburg), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal InfraVia Capital Partners S.A.S. (Prantsusmaa),

Liberty Networks Germany Holding GmbH („LNG“, Saksamaa).

Liberty Global ja InfraVia omandavad LNG üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Liberty Global: omab ja käitab mitmes ELi liikmesriigis kaabelvõrke, mille kaudu pakutakse televisiooni-, interneti lairibaühenduse ning tavatelefoni- ja mobiilsideteenuseid,

InfraVia: ettevõte, mis kuulub fondidele, mida haldab InfraVia Capital Partners S.A.S., mis on taristu- ja tehnoloogiasektoritele spetsialiseerunud investeerimisfondide valitseja, mis kuulub Vincent Levita ainukontrolli alla,

LNG: Uus ühisettevõte, mis loodi kiudoptiliste internetiteenuste loomiseks ja pakkumiseks mitme Saksamaa liidumaa maapiirkondades.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.10498 – Liberty Global/InfraVia/Liberty Networks Germany

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


Top