EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0907(05)

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3 2020/C 295/08

PUB/2020/287

ELT C 295, 7.9.2020, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 295/25


Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

(2020/C 295/08)

Käesolev teade avaldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 (1) artikli 17 lõikele 5.

STANDARDMUUDATUSE HEAKSKIITMISE TEADE

„Wagram“

Viitenumber: PDO-AT-A0233-AM01

Teate kuupäev: 21.2.2020

KINNITATUD MUUDATUSE KIRJELDUS JA PÕHJUSED

Kirjeldus ja põhjused

Viinamarjaistanduse registri ühtseks haldus- ja kontrollisüsteemiks muutmise tõttu on vaja kohandada hektarite maksimumarvu.

KOONDDOKUMENT

1.   Toote nimetus

Wagram

2.   Geograafilise tähise tüüp

KPN – kaitstud päritolunimetus

3.   Viinamarjasaaduse kategooria

1.

Vein

5.

Kvaliteetvahuvein

4.   Veini(de) kirjeldus

Päritolunimetust „Wagram“ võib kasutada veini ja kvaliteetvahuveini puhul, kusjuures viimase puhul on selle kasutamine ebaoluline. Veini „Wagram“ toodetakse peamiselt kvaliteetveinina. Analüütilised omadused on esitatud tootespetsifikaadis. Veini „Wagram“ toodetakse ka muudesse kvaliteediklassidesse (nt Kabinett, Spätlese, Eiswein jne) kuuluvana. Wagrami viinamarjakasvatuspiirkonnas toodetakse ligikaudu 75 % valget veini. Valgeid veine toodetakse peamiselt viinamarjasordist ’Grüner Veltliner’, punaste veinide puhul on põhisort ’Zweigelt’. Nimetamist väärib sellele piirkonnale iseloomulik sort ’Frührote Veltliner’, millest saadud veinid on rikkalike ja vürtsikate organoleptiliste omadustega.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

 

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

5.   Veinivalmistustavad

a)   Peamised veinivalmistustavad

Veinivalmistamise puhul kehtestatud piirangud

Päritolunimetusega veini „Wagram“ puhul on lubatud kõik määrustes (EL) 2019/934 ja (EL) 2019/935 kaitstud päritolunimetusega veini puhul sätestatud veinivalmistustavad, välja arvatud töötlemine kaaliumsorbaadi ja dimetüüldikarbonaadiga. Veinide hapetustamine on võimalik vastavalt määrustes (EL) 2019/934 ja (EL) 2019/935 sätestatud nõuetele. Võimaliku hapestamise üle otsustab põllumajandus-, piirkondade ja turismiminister vastavalt sellele, millised olid kasvuperioodil valitsenud ilmastikutingimused. Võimaliku hapestamise tingimused põhinevad määruste (EL) 2019/934 ja (EL) 2019/935 nõuetel.

Konkreetsed veinivalmistustavad (sealhulgas rikastamine) tulenevad valitud traditsioonilisest tootmismeetodist ja on esitatud tootespetsifikaadis.

b)   Maksimaalne saagikus

10 000 kilogrammi viinamarju hektari kohta.

6.   Määratletud geograafiline piirkond

Päritolunimetusega „Wagram“ on hõlmatud Tullni haldusüksus (v.a omavalitsusüksus Sitzenberg-Reidling) ning Alam-Austria liidumaal asuvad omavalitsusüksused Stetteldorf am Wagram ja Klosterneuburg.

7.   Peamised veiniviinamarjasordid

 

’Zweigelt’ – ’Rotburger’

 

’Grüner Veltliner’ – ’Weißgipfler’

 

’Zweigelt’ – ’Blauer Zweigelt’

8.   Seos(t)e kirjeldus

Wagrami viinamarjakasvatuspiirkond on jagatud kaheks eri piirkonnaks. Doonau põhjakaldal, Kamptalist idas asuv tegelik Wagram on ligikaudu 30 km laiune idasuunaline maastikuastang. Piirkonna selle osa viljakatel lössimuldadel kasvavatest viinapuudest saadud marjadest toodetakse täidlasi, vürtsikaid veine. Doonau lõunakaldal, Viinist loodes asuva Klosterneuburgi piirkonna pinnas on lubjarikkam, mistõttu seal toodetakse puuviljaseid, iseloomuga veine.

Kliimatingimused sõltuvad Doonau jõe ja Pannoonia piirkonna läheduse mõjust. Piirkonna pigem jahedate ööde mõju on soodne veini aroomi kujunemiseks. Viinamarjakasvatuspiirkonnas Wagram toodetakse ligikaudu 75 % valget veini. Valgeid veine toodetakse peamiselt viinamarjasordist ’Grüner Veltliner’, punaste veinide puhul on põhisort ’Zweigelt’. Nimetamist väärib sellele piirkonnale iseloomulik sort ’Frührote Veltliner’, millest saadud veinid on rikkalike ja vürtsikate organoleptiliste omadustega. Wagrami piirkonna viljakas lössikiht sobib suurepäraselt jõulise, vürtsika veini „Grüner Veltliner“ tootmiseks. Tänu Klosterneuburgi ümbruse lubjarikkamatele muldadele toodetakse seal puuviljaseid, iseloomuga veine.

Peamiselt ühe pere liikmetest koosnevas tootjaettevõttes ühelt põlvelt teisele edasi antava veinivalmistamise traditsioonilise stiiliga saab veelgi enam täiustada Wagrami veinide eristatavat iseloomu.

9.   Olulised lisatingimused (pakendamine, märgistamine, muud nõuded)

Õigusraamistik:

riigisisestes õigusaktides.

Lisatingimuse liik:

määratletud geograafilises piirkonnas tootmisega seonduv erand

Tingimuse kirjeldus:

Austria veiniseaduse alusel võib ringlusse lasta üksnes riikliku kontrollinumbriga varustatud kaitstud päritolunimetusega veini „Wagram“ (v.a Sekt, Qualitätsschaumwein ja Hauersekt). Riikliku kontrollinumbri saamiseks tuleb iga ringlusse lastava päritolunimetusega veini „Wagram“ proovi analüüsida (süstemaatiline kontroll) (vt tootespetsifikaat). Organoleptilise hindamise käigus kontrollib veine ametlik degusteerimiskomisjon. Kõnealune komisjon koosneb kuuest degusteerijast ja degusteerimiskomisjoni esimehest. Degusteerijatele antakse kontrollimiseks anonüümsed proovid. Veiniproovi käsitlev blankett sisaldab ainult hindamiseks vajalikku teavet, näiteks traditsioonilise kvaliteediklassi (Qualitätswein, Kabinett, Spätlese, Auslese jne), sordi ja aastakäigu üksikasju. Degusteerijad otsustavad oma kogemuste ja ette antud võrdlusveinide alusel, kas neile esitatud veinid on sordi, aasta ja traditsioonilise kvaliteediklassi poolest tüüpilised ja kas need võib ringlusse lasta (st need on puudusteta). Degusteerimisküsimuste vastused on JAH või EI. Negatiivse otsuse puhul tuleb tagasilükkamise põhjused esitada kirjalikult. Proov vastab organoleptilistele nõuetele sel juhul, kui enamik degusteerijaid on selle heaks kiitnud. Tulemusega „3 : 3“ otsuste puhul esitatakse proov teisele degusteerimiskomisjonile. Teistkordne tulemus „3 : 3“ tingib negatiivse üldtulemuse.

Link tootespetsifikaadile

https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html


(1)  ELT L 9, 11.1.2019, lk 2.


Top