EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0302(01)

Komisjoni teatis Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni või selliste päritolureegleid käsitlevate protokollide kohaldamise kohta, millega nähakse ette päritolu diagonaalne kumuleerumine kõnealuse konventsiooni osaliste vahel 2020/C 67/02

PUB/2020/187

OJ C 67, 2.3.2020, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 67/2


Komisjoni teatis Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni või selliste päritolureegleid käsitlevate protokollide kohaldamise kohta, millega nähakse ette päritolu diagonaalne kumuleerumine kõnealuse konventsiooni osaliste vahel

(2020/C 67/02)

Päritolu diagonaalse kumuleerumise kohaldamiseks Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (1) (edaspidi „konventsioon“) osaliste (2) vahel teatavad asjaomased osalised üksteisele Euroopa Komisjoni kaudu teiste osalistega jõus olevad päritolureeglid.

Diagonaalset kumuleerumist saab kohaldada ainult juhul, kui lõpptootjaks ja lõppsihtkohaks olevad osalised on sõlminud ühesuguseid päritolureegleid sisaldavad vabakaubanduslepingud kõikide päritolustaatuse kujunemisega seotud osalistega – s.o kõikide osalistega, kelle territooriumilt pärinevad kasutatud materjalid. Materjale, mis on pärit sellise osalise territooriumilt, kes ei ole sõlminud vabakaubanduslepingut lõpptootjaks ja/või lõppsihtkohaks oleva osalisega, käsitatakse päritolustaatuseta materjalidena. Konkreetsed näited on toodud Euroopa-Vahemere piirkonna päritolureegleid käsitlevate protokollide selgitavates märkustes (3).

Osaliste poolt Euroopa Komisjonile esitatud teadete alusel on lisatud tabelites esitatud järgmine teave.

 

Tabel 1. Lihtsustatud ülevaade kumuleerimisvõimalustest 2019. aasta 1. detsembri seisuga.

 

Tabelid 2 ja 3. Kuupäev, millest alates diagonaalset kumuleerumist kohaldatakse.

Tabelis 1 tähistab „X“ seda, et kahe partneri vahel on sõlmitud päritolureegleid sisaldav vabakaubandusleping, mis võimaldab kumuleerimist Euroopa – Vahemere piirkonna näidispäritolureeglite alusel. Kui diagonaalne kumuleerumine hõlmab kolme partnerit (A, B ja C), peab „X“ olema märgitud kastidesse, mis on seotud partneritega A-B, B-C ja A-C (st „X“ peab olema märgitud kolmes kohas). Diagonaalse kumuleerumise kohta kehtib siiski mõni erand. Sellistel juhtudel on erandid ära toodud „X“ kõrval tähisega (1) või (*).

Tabelis 2 esitatud kuupäevad tähistavad järgmist:

kuupäev, millest alates kohaldatakse diagonaalset kumuleerumist konventsiooni I liite artikli 3 alusel, juhul kui asjaomases vabakaubanduslepingus on konventsioonile viidatud. Sel juhul on kuupäeva ees märgitud „(C)“;

muudel juhtudel kuupäev, millest alates kohaldatakse päritolureegleid käsitlevaid protokolle, mis on lisatud asjaomastele vabakaubanduslepingutele ja millega nähakse ette diagonaalne kumuleerumine.

Tabelis 3 esitatud kuupäevad tähistavad kuupäeva, millest alates kohaldatakse päritolureegleid käsitlevaid protokolle, mis on lisatud ELi, Türgi ning ELi stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalejate vahelistele vabakaubanduslepingutele ja millega nähakse ette diagonaalne kumuleerumine. Iga kord, kui kõnealusesse tabelisse kantud osaliste vahelistesse vabakaubanduslepingutesse on lisatud viide konventsioonile, on tabelisse 2 lisatud kuupäev, mille ees on „(C)“.

Meenutatakse, et Türgi päritoluga ja ELi-Türgi tolliliiduga hõlmatud materjale võib käsitleda päritolustaatusega materjalidena diagonaalse kumuleerumise eesmärgil Euroopa Liidu ja selliste stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate riikide vahel, kelle suhtes päritolureeglite protokoll kehtib.

Allpool on tabelites loetletud osaliste koodid.

Euroopa Liit

EU

EFTA riigid:

 

Island

IS

Šveits (sh Liechtenstein) (4)

CH (+ LI)

Norra

NO

Fääri saared

FO

Barcelona protsessis osalejad:

 

Alžeeria

DZ

Egiptus

EG

Iisrael

IL

Jordaania

JO

Liibanon

LB

Maroko

MA

Jordani läänekallas ja Gaza sektor

PS

Süüria

SY

Tuneesia

TN

Türgi

TR

ELi stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalejad:

Albaania

AL

Bosnia ja Hertsegoviina

BA

Põhja-Makedoonia

MK

Montenegro

ME

Serbia

RS

Kosovo (5)*

KO

Moldova Vabariik

MD

Gruusia

GE

Ukraina

UA

Käesoleva teatisega asendatakse teatis 2019/C 333/03 (ELT C 333, 4.10.2019, lk 3).

Tabel 1

Lihtsustatud ülevaade diagonaalse kumuleerumise võimalustest Euroopa – Vahemere piirkonnas 2019. aasta 1. detsembri seisuga

 

 

EFTA riigid

 

Barcelona protsessis osalejad

 

ELi stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalejad

 

 

 

 

EU

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

EU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X (6)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH (+ LI)

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

IS

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

NO

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

FO

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

X (6)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 (*1)

 (*1)

 (*1)

 (*1)

X (*1)

X (*1)

X

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

 

X

X

X

X

X

X

 

 

BA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

 

X

X

X

X

X

 

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

X

 

X

X

X

X

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

X

X

 

X

X

X

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

X

 

X

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 2

Kuupäev, millest alates kohaldatakse päritolureegleid, millega nähakse ette diagonaalne kumuleerumine Euroopa–Vahemere piirkonnas

 

 

EFTA riigid

 

Barcelona protsessis osalejad

 

ELi stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalejad

 

 

 

 

EU

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

EU

 

1.1.2006

(C)1.2.2016

1.1.2006

(C)1.5.2015

1.1.2006

(C)1.5.2015

1.12.2005

(C)12.5.2015

1.11.2007

1.3.2006

(C)1.2.2016

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

(C)1.3.2016

 

1.8.2006

 (7)

(C)1.5.2015

(C)9.12.2016

(C)1.4.2016

(C)1.2.2015

(C)1.5.2015

(C)1.2.2015

(C)1.12.2016

(C)1.6.2018

(C)1.1.2019

CH(+ LI)

1.1.2006

(C)1.2.2016

 

1.8.2005

(C)1.7.2013

1.8.2005

(C)1.7.2013

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.6.2005

1.9.2007

(C)1.12.2019

(C)1.5.2015

(C)1.1.2015

 

(C)1.9.2012

1.2.2016

(C)1.5.2015

 

(C)1.5.2018

1.6.2012

IS

1.1.2006

(C)1.5.2015

1.8.2005

(C)1.7.2013

 

1.8.2005

(C)1.7.2013

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.3.2006

1.9.2007

(C)1.12.2019

(C)1.5.2015

(C)1.1.2015

 

(C)1.10.2012

1.5.2015

(C)1.5.2015

 

(C)1.9.2017

1.6.2012

NO

1.1.2006

(C)1.5.2015

1.8.2005

(C)1.7.2013

1.8.2005

(C)1.7.2013

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.8.2005

1.9.2007

(C)1.12.2019

(C)1.5.2015

(C)1.1.2015

 

(C)1.11.2012

1.5.2015

(C)1.5.2015

 

(C)1.9.2017

1.6.2012

FO

1.12.2005

(C)12.5.2015

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)1.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

(C)1.2.2016

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

(C)1.3.2016

1.5.2016

1.5.2016

1.5.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (7)

1.9.2007

(C)1.12.2019

1.9.2007

(C)1.12.2019

1.9.2007

(C)1.12.2019

(C)1.10.2017

 

1.3.2007

1.3.2006

 

 

1.1.2006

 

1.1.2007

1.7.2005

 

 

 

1.9.2019

 

(C)1.8.2018

(C)1.6.2019

(C)1.10.2017

 

 

AL

(C)1.5.2015

(C)1.5.2015

(C)1.5.2015

(C)1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)1.2.2015

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

 

 

BA

(C)9.12.2016

(C)1.1.2015

(C)1.1.2015

(C)1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)1.2.2015

 

(C)1.4.2014

(C)1.2.2015

(C)1.2.2015

(C)1.2.2015

(C)1.4.2014

 

 

KO

(C)1.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2019

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

 

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

 

 

ME

(C)1.2.2015

(C)1.9.2012

(C)1.10.2012

(C)1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)1.4.2014

(C)1.2.2015

(C)1.4.2014

 

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

 

 

MK

(C)1.5.2015

1.2.2016

1.5.2015

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)1.8.2018

(C)1.4.2014

(C)1.2.2015

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

 

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

 

 

RS

(C)1.2.2015

(C)1.5.2015

(C)1.5.2015

(C)1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)1.6.2019

(C)1.4.2014

(C)1.2.2015

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

 

(C)1.4.2014

 

 

MD

(C)1.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)1.10.2017

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

(C)1.4.2014

 

 

 

GE

(C)1.6.2018

(C)1.5.2018

(C)1.9.2017

(C)1.9.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA

(C)1.1.2019

1.6.2012

1.6.2012

1.6.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 3

Selliste päritolureegleid käsitlevate protokollide kohaldamise kuupäev, millega nähakse ette päritolu diagonaalne kumuleerumine Euroopa Liidu, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Serbia ning Türgi vahel

 

EU

AL

BA

KO

MK

ME

RS

TR

EU

 

1.1.2007

1.7.2008

1.4.2016

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (8)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

1.4.2014

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

KO

1.4.2016

1.4.2014

1.4.2014

 

1.4.2014

1.4.2014

1.4.2014

1.9.2019

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

1.4.2014

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (8)

1.8.2011

14.12.2011

1.9.2019

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  Konventsiooniosalised on Euroopa Liit, Albaania, Alžeeria, Bosnia ja Hertsegoviina, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Kosovo (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244 (1999) alusel), Liibanon, Põhja-Makedoonia, Moldova Vabariik, Montenegro, Maroko, Norra, Serbia, Šveits (sh Liechtenstein), Süüria, Tuneesia, Türgi, Ukraina ning Jordani läänekallas ja Gaza sektor.

(2)  ELT L 54, 26.2.2013, lk 4.

(3)  ELT C 83, 17.4.2007, lk 1.

(4)  Šveitsi ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel kehtib tolliliit.

(5)  See nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/99 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

(*1)  Diagonaalne kumuleerumine Türgi, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Põhja-Makedoonia, Montenegro ning Serbia vahel on võimalik. Teave diagonaalse kumuleerumise võimaluse kohta Euroopa Liidu, Türgi, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Põhja-Makedoonia, Montenegro ja Serbia vahel on tabelis 3.

(6)  ELi-Türgi tolliliiduga hõlmatud kaupade puhul on kohaldamiskuupäev 27. juuli 2006.

Põllumajandustoodete puhul on kohaldamiskuupäev 1. jaanuar 2007 (kumuleerumist ei toimu Moldova Vabariigiga).

Söe- ja terasetoodete puhul on kohaldamiskuupäev 1. märts 2009 (kumuleerumist ei toimu Moldova Vabariigiga).

(7)  ELi-Türgi tolliliiduga hõlmatud kaupade puhul on kohaldamiskuupäev 27. juuli 2006.

Põllumajandustoodete puhul on kohaldamiskuupäev 1. jaanuar 2007.

Söe- ja terasetoodete puhul on kohaldamiskuupäev 1. märts 2009.

(8)  ELi-Türgi tolliliiduga hõlmatud kaupade puhul on kohaldamiskuupäev 27. juuli 2006. Ei ole kohaldatav põllumajandustoodete ega söe- ja terasetoodete suhtes.


Top