Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8778

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8778 – Apollo Management / Phoenix Services) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst )

OJ C 46, 8.2.2018, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 46/6


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8778 – Apollo Management / Phoenix Services)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 46/07)

1.

2. veebruaril 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava ja artikli 4 lõike 5 kohaselt tehtud ettepanekule järgnenud teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Apollo Management, LP („Apollo“, Ameerika Ühendriigid);

Phoenix Services International LLC („Phoenix“, Ameerika Ühendriigid).

Apollo omandab kaudselt Phoenixi üle täieliku kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   Apollo: kontrollib mitmeid investeerimisfonde, kes investeerivad üleilmselt mitmesuguste valdkondade (keemiatööstus, matkalaevandus, haiglad, turvateenused, finantsteenused ja klaaspakendid) ettevõtetesse ja võlakirjadesse;

—   Phoenix: pakub ELi terasetootjatele räbukäitlus-, -töötlus- ja -müügiteenuseid ning vanametalli taaskasutus- ja mõõtulõikamisteenuseid vastavalt kliendi tehnilisele kirjeldusele.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.8778 – Apollo Management / Phoenix Services

Märkusi võib saata komisjonile e-posti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


Top