Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC1215(07)

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)EMPs kohaldatav tekst.

OJ C 435, 15.12.2017, p. 93–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 435/93


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 435/04)

ESO (1)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN ISO 3381:2011

Raudteealased rakendused. Akustika. Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rattapuksid. Veerelaagrid

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rattapuksid. Määrdeained

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rattapuksid. Tööomaduste katsetamine

 

 

CEN

EN 12663-1:2010+A1:2014

Raudteealased rakendused. Nõuded raudteeveeremi kerekonstruktsioonidele. Osa 1: Vedurid ja reisiveerem (ning alternatiivne meetod kaubavagunitele)

EN 12663-1:2010

Märkus 2.1

8.7.2016

CEN

EN 12663-2:2010

Raudteealased rakendused. Nõuded raudteeveeremi kerekonstruktsioonidele. Osa 2: Kaubavagunid

 

 

CEN

EN 12665:2011

Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused

 

 

CEN

EN 13103:2009+A2:2012

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Jõumasinata teljed. Projekteerimisjuhend

EN 13103:2009+A1:2010

Märkus 2.1

31.1.2013

CEN

EN 13104:2009+A2:2012

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Jõumasinaga teljed. Projekteerimismeetod

EN 13104:2009+A1:2010

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13129:2016

Raudteealased rakendused. Põhiliinidel kasutatava veeremi õhukonditsioneerid. Mugavuse parameetrid ja tüübikatsetused

 

 

CEN

EN 13145:2001+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Puitliiprid ja -prussid

 

 

CEN

EN 13230-1:2016

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -prussid. Osa 1: Üldnõuded

EN 13230-1:2009

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 13230-2:2016

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -prussid. Osa 2: Eelpingestatud monoliitliiprid

EN 13230-2:2009

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 13230-3:2016

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -prussid. Osa 3: Armatuuriga kaksikplokk-liiprid

EN 13230-3:2009

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 13230-4:2009

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -prussid. Osa 4: Pöörmete ja ristmete eelpingestatud prussid

 

 

CEN

EN 13232-2:2003+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 2: Geomeetrilise konstruktsiooni nõuded

 

 

CEN

EN 13232-3:2003+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 3: Nõuded ratta ja rööpa vahelisele koostoimele

 

 

CEN

EN 13232-4:2005+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 4: Käitamine, lukustamine ja tuvastamine

 

 

CEN

EN 13232-5:2005+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 5: Pöörmed

 

 

CEN

EN 13232-6:2005+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 6: Jäigad teravnurksed ja tömbid riströöpad

 

 

CEN

EN 13232-7:2006+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 7: Liikuvate osadega riströöpad

 

 

CEN

EN 13232-8:2007+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 8: Pikenemiskompensaatorid

 

 

CEN

EN 13232-9:2006+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 9: Pöörmerajatised

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Rattapaarid. Tootenõuded

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Teljed. Tootenõuded

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja veermikud. Rattad. Tootenõuded

 

 

CEN

EN 13272:2012

Raudteealased rakendused. Ühistranspordisüsteemide veeremite elektrivalgustus

 

 

CEN

EN 13481-2:2012+A1:2017

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Jõudlusnõuded kinnitussüsteemidele. Osa 2: Betoonist liiprite kinnitussüsteemid

EN 13481-2:2012

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 13481-3:2012

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Nõuded rööpa kinnitussüsteemide tööomadustele. Osa 3: Puitliiprite kinnitussüsteemid

 

 

CEN

EN 13481-5:2012+A1:2017

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Nõuded rööpa kinnitussüsteemide tööomadustele. Osa 5: Paneeli pinnale või süvendisse kinnitatud rööbastega jäiga rööbastee rööpa kinnitussüsteemid

EN 13481-5:2012

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 13481-7:2012

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Nõuded rööpa kinnitussüsteemide tööomadustele. Osa 7: Spetsiaalsed kinnitussüsteemid pöörmetele ja ristmetele ning kontrarööbastele

 

 

CEN

EN 13674-1:2011+A1:2017

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbas. Osa 1: Laiatallalised (Vignole’i) raudteerööpad lineaarmassiga 46 kg/m ja üle selle

EN 13674-1:2011

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbas. Osa 2: Pöörangute ja ristumiste liikuvad ja ristuvad rööpad ühenduses Vignole’i raudteerööbastega lineaarmassiga 46 kg/m ja üle selle

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbas. Osa 3: Juhtrööbas

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja veermikud. Rattad. Keermestuse profiil

 

 

CEN

EN 13749:2011

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Pöördvankri raami konstruktsiooninõuete spetsifitseerimise meetod

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbastee horisontaaltasapinna (rihi) kavandamise parameetrid. Rööpmelaius 1 435  mm ja laiemad. Osa 1: Sirge raudteelõik

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Raudteealased rakendused. Rööbastee. 1 435  mm ja laiema rööpmevahega rööbastee projekteerimine. Osa 2: Pöörmed, ristmed ja nendega sarnaneva geomeetriaga järsult muutuva raadiusega kõverike projekteerimisolukorrad

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbastee geomeetriline kvaliteet. Osa 5: Geomeetrilise kvaliteedi tasemed

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Monoplokkrattad. Tehnilise heakskiidu protseduur. Osa 1: Sepistatud ja valtsitud rattad

EN 13979-1:2003+A1:2009

Märkus 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2017

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Raudtee ehitus- ja hooldusmasinad. Osa 1: Tehnilised nõuded sõiduomadustele

EN 14033-1:2011

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Raudteealased rakendused. Aerodünaamika. Osa 4: Aerodünaamilised nõuded ja katsemeetodid avatud rööbastel

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Raudteealased rakendused. Aerodünaamika. Osa 5: Nõuded aerodünaamikale tunnelites ning selle katsetamise protseduurid

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Raudteealased rakendused. Aerodünaamika. Osa 6: Nõuded ja testprotseduurid külgtuule hindamiseks

 

 

CEN

EN 14198:2016

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Nõuded veduriga veetavate rongide pidurisüsteemidele

 

 

CEN

EN 14531-1:2015

Raudteealased rakendused. Meetodid aeglustus- ja peatumisteekonna ning seisupidurduse arvutamiseks. Osa 1: Rongi või üksikveeremi keskmiste väärtuste arvutamiseks kasutatavad üldalgoritmid

EN 14531-6:2009

Märkus 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14531-2:2015

Raudteealased rakendused. Meetodid aeglustus- ja peatumisteekonna ning seisupidurduse arvutamiseks. Osa 2: Etapiviisilised arvutused rongile või üksikveeremile

EN 14531-6:2009

Märkus 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14535-1:2005+A1:2011

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi pidurikettad. Osa 1: Veovõlli või teljega ühendatud pidurikettad, nende mõõtmed ja kvaliteedinõuded

 

 

CEN

EN 14535-2:2011

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi pidurikettad. Osa 2: Rattale paigaldatud pidurikettad. Mõõtmed ja kvaliteedinõuded

 

 

CEN

EN 14535-3:2015

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi pidurikettad. Osa 3: Pidurikettad, ketta ja hõõrdepaari toimimisomadused, klassifikatsioon

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbaste eelkuumutusega kontakt-keevitus. Osa 2: Uute R220, R260, R260Mn ja R350HT klassi rööbaste keevitamine mobiilsete keevitusseadmetega väljaspool statsionaarseid töökodasid

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Raudteealased rakendused. Piduri- ja õhupaakide sirge ja kaldotsaga otsakorgid

 

 

CEN

EN 14752:2015

Raudteealased rakendused. Veeremi külguksesüsteemid

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Raudteealased rakendused. Juhikabiinide õhukonditsioneerid. Osa 1: Mugavusnäitajad

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Raudteealased rakendused. Juhikabiinide õhukonditsioneerid. Osa 2: Tüübikatsed

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Raudteealased rakendused. Teljelaagripuksides kasutatavad määrdeained. Osa 1: Meetod määrimisvõime katsetamiseks

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Raudteealased rakendused. Teljelaagripuksides kasutatavad määrdeained. Osa 2: Meetod mehaanilise stabiilsuse kontrollimiseks veeremi kiirustel kuni 200 km/h

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Raudteealased rakendused. Pukseerseadmed. Toimimisnõuded, liidese erigeomeetria ja katsemeetodid

 

 

CEN

EN 15153-1:2013+A1:2016

Raudteealased rakendused. Kiirrongide välised nähtavad- ja kuuldavad hoiatusseadmed. Osa 1: Prožektor, esimesed ja tagumised signaaltuled

EN 15153-1:2013

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 15153-2:2013

Raudteealased rakendused. Kiirrongide välised nähtavad ja ja kuuldavad hoiatusseadmed. Osa 2: Helisignaalid

 

 

CEN

EN 15220:2016

Raudteealased rakendused. Pidurinäidikud

EN 15220-1:2008+A1:2011

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi kere purunemiskindluse nõuded

 

 

CEN

EN 15273-2:2013+A1:2016

Raudteealased rakendused. Gabariidid. Osa 2: Raudteeveeremi gabariit

EN 15273-2:2013

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 15273-3:2013+A1:2016

Raudteealased rakendused. Gabariidid. Osa 3: Ehitusgabariidid

EN 15273-3:2013

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Meetodid koonilisuse ekvivalendi määramiseks

 

 

CEN

EN 15313:2016

Raudteealased rakendused. Käitusnõuded kasutuses rattapaaridele. Kasutuses ja veeremilt eemaldatud rattapaaride hooldamine

EN 15313:2010

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Jaotusklapid ja jaotus-isolatsioonisüsteemid

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Ratta/rööpa vahelise hõõrdumise seire. Rattaharja õlitamine

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Raudteealased rakendused. Teljelaagripukside seisundi jälgimine. Ühilduvus ja projekteerimisnõuded. Osa 1 Veeremi teljelaagrite ülekuumenemise avastamise seaded ja veeremi teljelaagripuks

 

 

CEN

EN 15437-2:2012

Raudteealased rakendused. Teljelaagripukside seisundi seire. Nõuded konstruktsioonile ja liidesed. Osa 2. Konstruktsiooni ja talitlusnõuded temperatuuriseire süsteemidele veeremil.

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Müra emissioon. Raudteelõikude dünaamiliste omaduste iseloomustamine mööduva müra mõõtmisega

 

 

CEN

EN 15528:2015

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi teljekoormust ja infrastruktuuri ühilduvust reguleerivad raudteelõikude kategooriad

EN 15528:2008+A1:2012

Märkus 2.1

8.7.2016

CEN

EN 15551:2017

Raudteealased rakendused. Raudteeveerem. Puhvrid

EN 15551:2009+A1:2010

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 15566:2016

Raudteealased rakendused. Raudteeveerem. Veoseade ja kruvisidur

EN 15566:2009+A1:2010

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 15594:2009

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbaste taastamine elekter-kaarkeevitusega

 

 

CEN

EN 15595:2009+A1:2011

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Ratta liugumise ennetusseadmed

 

 

CEN

EN 15610:2009

Raudteealased rakendused. Müraemissioon. Veeremüra tekkkega seotud rööpa pinnakareduse mõõtmine

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Releeventiilid

EN 15611:2008

Märkus 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Kiirpidurdusklapp

EN 15612:2008

Märkus 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Pidurdusreziimi lülitid „koormata-koormaga“

EN 15624:2008

Märkus 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Koormuse muutuse automaatandurid

EN 15625:2008

Märkus 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15663:2009

Raudteealased rakendused. Veeremi lähtekaalu määratlemine

 

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Raudteealased rakendused. Raudteesõidukite liikumisomaduste aktsepteeritavuse katsetamine välisrööpa kõrgenduskompensatsioonisüsteemi tingimustes ja/või standardis EN 14363:2005 Lisas G sätestatud väärtustest suuremates kõrgendusdefitsiooni tingimustes liikuvate raudteesõidukite katsetamine

 

 

CEN

EN 15687:2010

Raudteealased rakendused. Kaubaveovagunite sõiduomaduste katsetamine staatilistel rattakoormustel 225 kN kuni 250 kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Raudteealased rakendused. Kasuliku veose keskkonnamõju vastase turvaseadme sulgemis- ja lukustusvahendid. Nõuded püsivusele, käitamisele, tähistusele, hooldusele, taaskasutusele

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Raudteealased rakendused. Kiirraudtee rongi pidurdussüsteemid. Osa 1: Nõuded ja definitsioonid

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Raudteealased rakendused. Kiirraudtee rongi pidurdussüsteemid. Osa 2: Katsemeetodid

 

 

 

EN 15734-2:2010/AC:2012

 

 

CEN

EN 15746-1:2010+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Maanteel ja raudteel liikuvad masinad ning juurdekuuluv lisavarustus. Osa 1: Tehnilised nõuded liikumiseks ja tööks

EN 15746-1:2010

Märkus 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Maanteel ja rööbastel liikuvad masinad ning sidusseadmed. Osa 2: Üldised ohutusnõuded

EN 15746-2:2010

Märkus 2.1

30.4.2012

CEN

EN 15806:2010

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Pidurite staatiline katsetamine

 

 

CEN

EN 15807:2011

Raudteealased rakendused. Suruõhkpiduri vagunitevahelised ühendused

 

 

CEN

EN 15827:2011

Raudteealased rakendused. Nõuded pöördvankrile ja veermikule

 

 

CEN

EN 15839:2012

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi sõiduomaduste heakskiidukatsetused. Sõiduohutuse katsed pikisuunalise survejõu mõju puhul

 

 

Käesoleva aegunud harmoneeritud standardi ELTst kõrvaldamise kuupäev: 31.1.2018. Kõrvaldamise põhjuseks on asjaolu, et asjaomane Euroopa standardiorgan on selle standardi tagasi võtnud ja see ei ole enam määruse (EL) nr 1025/2012 (ELT L 316, 14.11.2012) artikli 2 lõike 1 punkti c tähenduses vastu võetud Euroopa standard.

CEN

EN 15877-1:2012

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi märgistus. Osa 1: Kaubavagunid

 

 

CEN

EN 15877-2:2013

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi märgistus. Osa 2: Vagunite, veoveeremiüksuste, vedurite ja teemasinate välised märgistused

 

 

CEN

EN 15892:2011

Raudteealased rakendused. Müra emissioon. Juhikabiinide sisemüra mõõtmine

 

 

CEN

EN 16019:2014

Raudteealased rakendused. Automaatne haakeseade. Talitlusnõuded, haakepindade spetsiifiline geomeetria ja katsemeetod

 

 

CEN

EN 16116-1:2013

Raudteealased rakendused. Konstruktsiooninõuded astmetele, käsipuudele ja seonduvatele personali juurdepääsuteedele. Osa 1: Reisiveerem, pagasivagunid ja vedurid

 

 

CEN

EN 16116-2:2013

Raudteealased rakendused. Konstruktsiooninõuded astmetele, käsipuudele ja seonduvatele personali juurdepääsuteedele. Osa 2: Kaubavagunid

 

 

CEN

EN 16185-1:2014

Raudteealased rakendused. Mootorrongide pidurdussüsteemid. Osa 1: Nõuded ja määratlused

 

 

CEN

EN 16185-2:2014

Raudteealased rakendused. Mootorrongide pidurdussüsteemid. Osa 2: Katsemeetodid

 

 

CEN

EN 16186-3:2016

Raudteealased rakendused. Juhikabiin. Osa 3: Näidikute kujundus

 

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 16207:2014

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Rööbastee magnetpidurdussüsteemi funktsionaalne ja töövõime kriteerium kasutamiseks raudteeveeremil

 

 

CEN

EN 16235:2013

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi sõiduomaduste heakskiidukatsetused. Kaubavagunid. Kindlaksmääratud omadustega kaubavagunite standardile EN 14363 vastavatest liinikatsetest vabastamise tingimused

 

 

CEN

EN 16241:2014+A1:2016

Raudteealased rakendused. Pidurite hoobülekande regulaator

EN 16241:2014

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 16286-1:2013

Raudteealased rakendused. Veeremivahelised ülekäigud. Osa 1: Peamised rakendused

 

 

CEN

EN 16334:2014

Raudteealased rakendused. Reisijate alarmsüsteem. Nõuded süsteemile

 

 

CEN

EN 16404:2016

Raudteealased rakendused. Nõuded raudteeveeremi rööbastele tõmbamisele ja tõstmisele

EN 16404:2014

Märkus 2.1

Selle avaldamise kuupäev

CEN

EN 16494:2015

Raudteealased rakendused. Nõuded ERTMS raudteeäärsetele signaalidele

 

 

CEN

EN 16584-1:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused. Üldnõuded. Osa 1: Kontrastsus

 

 

CEN

EN 16584-2:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused Üldnõuded. Osa 2: Informatsioon

 

 

CEN

EN 16584-3:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused: Üldnõuded. Osa 3: Optilised ja hõõrdumise omadused

 

 

CEN

EN 16585-1:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused. Raudteeveeremil asetsevad paigaldised ja komponendid. Osa 1: Tualetid

 

 

CEN

EN 16585-2:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused. Raudteeveeremil asetsevad paigaldised ja komponendid. Osa 2: Istumis-, seismis- ja liikumiselemendid

 

 

CEN

EN 16585-3:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused. Raudteeveeremil asetsevad paigaldised ja komponendid. Osa 3: Väljapääsuteed ja siseuksed

 

 

CEN

EN 16586-1:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused. Raudteeveeremile ligipääsetavus. Osa 1: Sisenemise ja väljumise astmed

 

 

CEN

EN 16586-2:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused. Raudteeveeremile ligipääsetavus. Osa 2: Abivahendid rongile minekuks

 

 

CEN

EN 16587:2017

Raudteealased rakendused. Piiratud liikumisvõimega isikute kasutatavad rakendused. Nõuded raudteeinfrastruktuuri takistusteta teedele

 

 

CEN

EN 16683:2015

Raudteealased rakendused. Nõuded abi kutsumise ja suhtlemise seadmele

 

 

CEN

EN 16729-1:2016

Raudteealased rakendused. Raudteeinfrastruktuur. Rööbaste mittepurustav kontroll rööbastees. Osa 1: Nõuded ultrahelikontrollile ja hindamispõhimõtetele

 

 

CEN

EN 45545-1:2013

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi tuleohutus. Osa 1: Üldeeskiri

 

 

CEN

EN 45545-2:2013+A1:2015

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi tuleohutus. Osa 2: Nõuded materjalide ja komponentide käitumisele

EN 45545-2:2013

Märkus 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-3:2013

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi tuleohutus. Osa 3: Nõuded tuletõkkebarjääride ja vaheseinte tulekindlusele

 

 

CEN

EN 45545-4:2013

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi tuleohutus. Osa 4: Tuleohutusnõuded raudteeveeremi projekteerimisel

 

 

CEN

EN 45545-5:2013+A1:2015

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi tuleohutus. Osa 5: Tuleohutusnõuded elektriseadmetele, kaasa arvatud trollibusside, rööbasbusside ja magnethõljukrongide elektriseadmed

EN 45545-5:2013

Märkus 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-6:2013

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi tuleohutus. Osa 6: Tuleohutuse järelevalve ja juhtimissüsteemid

 

 

CEN

EN 45545-7:2013

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi tuleohutus. Osa 7: Tuleohutusnõuded põlevvedelike ja -gaaside paigaldistele

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Raudteealased rakendused. Kohtkindlad paigaldised. Elektriohutus, maandamine ja tagasivooluahel. Osa 1: Kaitsemeetmed elektrilöögi eest

 

 

 

EN 50122-1:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Raudteealased rakendused. Kohtkindlad paigaldised. Elektriohutus, maandamine ja tagasivooluahel. Osa 2: Ettevaatusabinõud alalisvooluveosüsteemide põhjustatud uitvoolude mõjude vastu

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Raudteealased rakendused. Kohtkindlad paigaldised. Elektriohutus, maandamine ja tagasivooluahel. Osa 3: Alalis- ja vahelduvvoolu veosüsteemide vastastikune mõjutus

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Raudteealased rakendused. Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Põhinõuded. Elektri- ja elektroonikaseadmete õhk- ja ülelöögivahemikud

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Märkus 3

1.10.2006

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Märkus 3

1.5.2008

 

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2017

Raudteealased rakendused. Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Põhinõuded. Elektri- ja elektroonikaseadmete õhk- ja ülelöögivahemikud

EN 50124-1:2001

+ A1:2003

+ A2:2005

Märkus 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50124-2:2001

Raudteealased rakendused. Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 2: Ülepinged ja ülepingekaitse

 

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2017

Raudteealased rakendused. Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 2: Ülepinged ja ülepingekaitse

EN 50124-2:2001

Märkus 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50125-2:2002

Raudteealased rakendused. Keskkonnatingimused seadmetele. Osa 2: Paiksed elektripaigaldised

 

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Raudteealased rakendused. Keskkonnatingimused seadmetele. Osa 3: Signalisatsiooni- ja telekommunikatsiooniseadmed

 

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (TKHO) määratlemine ning esitlemine. Osa 1: Põhinõuded ja üldprotseduur

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2012

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutust tagavad elektroonikasüsteemid signalisatsiooniks

 

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Raudteealased rakendused. Püsipaigaldised. Elektriraudtee. Komposiitisolaatoritele kehtestatud erinõuded

 

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremil kasutatavad elektroonikaseadmed

EN 50155:2001

Märkus 2.1

 

 

EN 50155:2007/AC:2012

 

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötluse süsteemid. Ohutusega seotud teabeedastus ülekandesüsteemides

EN 50159-1:2001

EN 50159-2:2001

Märkus 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50163:2004

Raudteealased rakendused. Veosüsteemide tööpinge

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Märkus 3

1.3.2010

 

EN 50163:2004/AC:2013

 

 

 

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238-1:2003

Raudteealased rakendused. Veeremi ja rongi kontrollindikaatorsüsteemi vaheline ühilduvus

 

 

 

EN 50238-1:2003/AC:2014

 

 

Cenelec

EN 50317:2012

Raudteealased rakendused. Vooluvõtusüsteemid. Pantograafi ja liinivahelise dünaamilise vastasmõju mõõtmiste esitatavad nõuded ja hindamine

EN 50317:2002

+ A1:2004

+ A2:2007

Märkus 2.1

26.12.2014

 

EN 50317:2012/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50367:2012

Raudteealased rakendused. Vooluvõtusüsteemid. Pantograafi ja kontaktliini vastastikuse toime tehnilised kriteeriumid (vaba juurdepääsu saavutamiseks)

 

 

 

EN 50367:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50367:2012/A1:2016

Märkus 3

25.7.2019

Cenelec

EN 50388:2012

Raudteealased rakendused. Energiavarustus ja veerevkoosseis. Energiavarustuse (alajaama) ja veerevkoosseisu vahelise koostalitusvõime saavutamise kooskõlastatud tehnilised tingimused

EN 50388:2005

Märkus 2.1

13.2.2015

 

EN 50388:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50405:2015

Raudteealased rakendused. Vooluvõtusüsteemid. Pantograafid, katsemeetodid kontaktkatte liistudele

 

 

 

EN 50405:2015/A1:2016

Märkus 3

Selle avaldamise kuupäev

Cenelec

EN 50463-1:2012

Raudteealased rakendused. Energiamõõtmised rongides. Osa 1: Üldnõuded

 

 

Cenelec

EN 50463-2:2012

Raudteealased rakendused. Energiamõõtmised rongides. Osa 2: Energiamõõtmised

 

 

Cenelec

EN 50463-3:2012

Raudteealased rakendused. Energiamõõtmised rongides. Osa 3: Andmekäsitlus

 

 

Cenelec

EN 50463-4:2012

Raudteealased rakendused. Energiamõõtmised rongides. Osa 4: Kommunikatsioon

 

 

Cenelec

EN 50463-5:2012

Raudteealased rakendused. Energiamõõtmised rongides. Osa 5: Vastavushindamine

 

 

Cenelec

EN 50533:2011

Raudteealased rakendused. Rongi kolmefaasilise liini pinge tunnussuurused

 

 

 

EN 50533:2011/A1:2016

Märkus 3

Selle avaldamise kuupäev

Cenelec

EN 50553:2012

Raudteealased rakendused. Nõuded veeremi liikumisvõimele veeremil tekkinud tulekahju korral

 

 

 

EN 50553:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50553:2012/A1:2016

Märkus 3

15.2.2019

Cenelec

EN 50592:2016

Raudteealased rakendused. Veeremi elektromagnetilise ühilduvuse katsemeetodid teljeloenduritega

 

 

Cenelec

EN 50617-1:2015

Raudteealased rakendused. Rongituvastussüsteemide tehnilised andmed üle-Euroopalise raudteesüsteemi koostalitusvõime tagamiseks. Osa 1: Rööbasahelad

 

 

Cenelec

EN 50617-2:2015

Raudteealased rakendused. Rongituvastussüsteemide tehnilised andmed üle-Euroopalise raudteesüsteemi koostalitusvõime tagamiseks. Osa 2: Teljeloendurid

 

 

 

EN 50617-2:2015/AC:2016

 

 

Cenelec

EN 61375-1:2012

Raudtee elektroonikaseadmed. Rongisisene kommunikatsioonivõrk. Osa 1: Üldehitus

IEC 61375-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2–1:2012

Raudtee elektroonikaseadmed. Rongisisene kommunikatsioonivõrk. Osa 2–1: Juhtmeline rongisiin

IEC 61375-2–1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2–2:2012

Raudtee elektroonikaseadmed. Rongisisene kommunikatsioonivõrk. Osa 2–2: Juhtmelise rongisiini vastavuse katsetamine

IEC 61375-2–2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2–5:2015

Raudtee elektroonikaseadmed. Rongisisene kommunikatsioonivõrk. Osa 2–5: Rongi Ethernet magistraal

IEC 61375-2–5:2014

 

 

Cenelec

EN 61375-3–1:2012

Raudtee elektroonikaseadmed. Rongisisene kommunikatsioonivõrk. Osa 3–1: Mitmeotstarbeline sõidukisiin

IEC 61375-3–1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3–2:2012

Raudtee elektroonikaseadmed. Rongisisene kommunikatsioonivõrk. Osa 3–2: Mitmeotstarbelise sõidukisiini vastavuse katsetamine

IEC 61375-3–2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3–3:2012

Raudtee elektroonikaseadmed. Rongisisene kommunikatsioonivõrk. Osa 3–3: CANopen-protokollil põhinev võrk

IEC 61375-3–3:2012

 

 

Cenelec

EN 62580-1:2016

Raudtee elektroonikaseadmed. Raudtee parda-multimeedia ja -telemaatika allsüsteemid. Osa 1: Üldarhitektuur

IEC 62580-1:2015

 

 

Cenelec

EN 62621:2016

Raudteealased rakendused. Kohtkindlad paigaldised. Elektervedu. Erinõuded õhu-kontaktliinisüsteemides kasutatavatele komposiitisolaatoritele

IEC 62621:2011

EN 50151:2003

Märkus 2.1

21.12.2018

 

EN 62621:2016/A1:2016

Märkus 3

21.12.2018

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (2) artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viited parandustele „…/AC:AAAA“ avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Brüssel, tel +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000, Brüssel, tel +32 25196871; faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, tel +33 492944200; faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  EÜT C 338, 27.9.2014, lk 31.


Top