EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0830(01)

Väikese muudatuse heakskiitmise taotluse avaldamine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 53 lõike 2 teise lõiguga

OJ C 286, 30.8.2017, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 286/11


Väikese muudatuse heakskiitmise taotluse avaldamine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 53 lõike 2 teise lõiguga

(2017/C 286/08)

Euroopa Komisjon on kõnealuse väikese muudatuse heaks kiitnud kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 (1) artikli 6 lõike 2 kolmanda lõiguga.

VÄIKESE MUUDATUSE HEAKSKIITMISE TAOTLUS

Väikese muudatuse heakskiitmise taotlus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012  (2) artikli 53 lõike 2 teise lõiguga.

„MONTASIO“

ELi nr: PDO-IT-02251 – 21.12.2016

KPN ( X ) KGT ( ) GTT ( )

1.   Taotlejate rühm ja õigustatud huvi

Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio

Vicolo Resia, 1/2

33033 Codroipo (UD)

ITALIA

Tel +39 0432912052

E-post: info@formaggiomontasio.net

Ühendusel Consorzio di Tutela del Formaggio Montasio on seadusekohane õigus esitada muutmistaotlus vastavalt põllumajandus-, toiduaine- ja metsanduspoliitika ministeeriumi (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) 14. oktoobri 2013. aasta määruse nr 12511 artikli 13 lõikele 1.

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Itaalia

3.   Tootespetsifikaadi osa, mida muutmine hõlmab

Toote kirjeldus

Päritolutõend

Tootmismeetod

Seos piirkonnaga

Märgistus

Muu [täpsustada]

4.   Muudatus(t)e liik

Registreeritud KPNi või KGT tootespetsifikaadi muudatus, mis ei ole oluline määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt ja mis ei eelda avaldatud koonddokumendi muutmist

Registreeritud KPNi või KGT tootespetsifikaadi muudatus, mis ei ole oluline määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt ja mis eeldab avaldatud koonddokumendi muutmist

Registreeritud KPNi või KGT tootespetsifikaadi muudatus, mis ei ole oluline määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt ja mille kohta ei ole avaldatud koonddokumenti (või sellega võrdväärset)

Registreeritud GTT tootespetsifikaadi muudatus, mis on määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 neljanda lõigu kohaselt väike

5.   Muudatus(ed)

Toote kirjeldus

Juustuketta kaalu ja läbimõõtu hõlmavaid parameetreid on mõnevõrra muudetud.

Praegune sõnastus:

„kaal: 6–8 kg,

läbimõõt: 30–35 cm:“

Uus sõnastus:

„kaal: 5,5–8 kg,

läbimõõt: 27–35 cm;“

Alates Consorzio tegevuse algusest 1986. aastal on juustu „Montasio“ valmistamiseks kasutatavate vormide läbimõõt olnud 30–35 cm. Kõigi nende aastate jooksul on alati kasutatud maksimaalse lubatud suurusega vormi ning tootespetsifikaadis märgitud 60 päeva jooksul laagerdunud „Montasio“ juustu kaal ja läbimõõt on sellega vastavuses. Juhul kui kasutatakse vormi, mille läbimõõt on vähemalt 30 cm, tuleb arvestada, et seoses juustu „Montasio“ kaalu vähenemisega ligikaudu 15 % võrra 24 tunni jooksul pärast tootmist kuni 60-päevase laagerdumisaja lõpuni, on juustuketaste läbimõõt igal juhul väiksem kui 30 cm ning juustu kaal väheneb tootmishetke 6,5 kilogrammilt kuni vähem kui 6 kilogrammini.

Minimaalse lubatud läbimõõduga vormide kasutamisel saadavad juustud rahuldavad ühelt poolt otseseid tarbijaid, kes hindavad väiksema läbimõõduga juustukettaid ja teiselt poolt ka suuri edasimüüjaid, sest need juustud vastavad paremini toote pakendamisnõuetele.

Seda muudatust saab käsitleda väikese muudatusena, sest ettenähtud parameetrite muutmine ei mõjuta järgnevaid töötlemisetappe, toote laagerdumist ja eeskätt lõpptoote omadusi, mis jäävad samaks, nagu on määratud kindlaks tootespetsifikaadis.

Tootmismeetod

Lehmakarja sööta hõlmav tootespetsifikaadi jaotis on mõnevõrra ümber sõnastatud:

Praegune sõnastus: „Keelatud on kasutada sööta, mida juustutootmise traditsioonide kohaselt loetakse kalgendumist pärssivaks, näiteks soistelt aladelt või suure liiklusintensiivsusega teede äärest pärit sööt. Loomadele ei ole lubatud sööta juurvilja, puuvilja, rapsi, riisi töötlemise kõrvalsaadusi, loomset jahu, meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toitu, värsket, pressitud või sileeritud peedipulpi, õlle- või destilleeritud toodete kõrvalsaadusi, silo (välja arvatud heina- või maisisilo) ning puuvilja, peedi, õlle või destilleeritud toodete tööstusliku töötlemise käigus tekkinud saadustest valmistatud silo.“

Uus sõnastus: „Tööstuslikult toodetud meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud sööda ja loomse jahu kasutamine on keelatud nii töötlemata kujul kui ka sööda koostisosana. Keelatud on kasutada värskelt ja töötlemata kujul järgmist sööta: juurviljad, puuviljad, raps, riisi töötlemise kõrvalsaadused, peedipulp ning õlle, puuviljade või destilleeritud toodete töötlemise mis tahes kõrvalsaadused. Lubatud on kasutada heinast, maisist ja teraviljast valmistatud silo.“

Muudatuse eesmärk on selgelt ja ühemõtteliselt rõhutada keeldu kasutada söödaks mis tahes kujul tööstuslikku meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud sööta ja loomset jahu. Täpsustatud on, et töötlemata kujul on keelatud kasutada juurviljade, puuviljade jne töötlemise mis tahes värskeid käärimisvõimelisi kõrvalsaadusi.

Lubatud on teraviljasilo kasutamine, sest see toode asendab järjest enam tavapärast maisisilo, kuna sellega kaasneb väiksem alfatoksiinide oht ning see on seega lehmade jaoks ja seoses piimatootmisega tervislikum sööt. Lisaks sellele on välja jäetud üldine viide kalgendumist pärssivale söödale, sest leiti, et see viide ei ole tootespetsifikaadiga kokkusobiv ning piimalehmade sööda muudatuste kindlaksmääramiseks ja hindamiseks tuleb asjakohasemaks pidada sektori innovatsiooni süvendatud hinnangut.

Täpsustatud on, et eespool nimetatud muudatustega ei muudeta juustu „Montasio“ valmistamiseks kasutatava piima kvaliteeti ning seetõttu tuleb neid muudatusi käsitada väikeste muudatustena.

Tootespetsifikaadi artikli 5 punkti 11 üle-eelviimast lõiku on mõnevõrra muudetud, et selle sätteid selgitada ja vältida väärtõlgendusi.

Praegune sõnastus: „Juustu „Montasio“ võib turustada tervelt või portsjonitena pärast juustu vähemalt 60-päevast laagerdumist.“

Uus sõnastus: „Juustu „Montasio“ võib anda tarbimisse pärast juustu vähemalt 60-päevast laagerdumist. „Juustu „Montasio“ võib pärast juustu vähemalt 60-päevast laagerdumist pakendada, portsjoniteks jaotada jne.““

Muudatuse eesmärk on selgitada, et juustu „Montasio“ turustamise all mõeldakse turustamist otse tarbijale ja mitte eelnevat turustamist juustutootmisettevõtjate siseselt eesmärgiga päritolunimetust „Montasio“ oma huvides ära kasutada.

Lisaks sellele selgitatakse muudatusega, et eelnev pakendamine, jaotamine portsjoniteks või tükeldamine kuubikuteks jne võib toimuda üksnes pärast „Montasio“ juustu 60-päevast laagerdumist.

Juustu riivimist hõlmav tootespetsifikaadi artikli 5 punkti 11 viimane lõik on välja jäetud.

Praegune sõnastus:

„KPNiga juustu „Montasio“ võib riivida pärast vähemalt 12-kuulist laagerdumist, kui juust on murenev, õlgkollase värvusega ja selles on mõned väga väikesed augud.“

Peeti asjakohaseks välja jätta see juustu „Montasio“ tarbimismeetodite suhtes tarbijale suunatud, kuid aegunudpiirang, kuna leiti, et juustu tarbimis- ja kasutusviis peab jääma täiel määral tarbija otsustada, võttes arvesse viimastel aastatel täheldatud maitseootuste ja tarbimisharjumuste muudatusi.

KOONDDOKUMENT

„MONTASIO“

ELi nr: PDO-IT-02251 – 21.12.2016

KPN ( X ) KGT ( )

1.   Nimetus(ed)

„Montasio“

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Itaalia

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik

Klass 1.3. Juust

3.2.   Punktis 1 esitatud nimetusele vastava toote kirjeldus

„Montasio“ on lehmapiimast valmistatud keskmise või pika laagerdumisajaga juust, mis on silindrilise kujuga, sirge või peaaegu sirge küljega ning alt ja pealt tasane või kergelt kumer. Juustu „Montasio“ toodetakse pastöriseerimata piimast, millele on lisatud üksnes looduslikke piimhappebaktereid või lubatud fermente. Juust peab olema laagerdunud vähemalt 60 päeva ning selle niiskustaset tuleb kontrollida kümnendal ja kuuekümnendal päeval võetud proovide alusel. Kuuekümnendal laagerdumispäeval peab KPNiga „Montasio“ hõlmatud juust olema järgmiste omadustega: sisemine niiskusesisaldus mitte üle 36,72 %, rasvasisaldus kuivaines vähemalt 40 %, kaal: 5,5–8 kg, läbimõõt: 27–35 cm; külje kõrgus kuni 8 cm, koorik: sile, korrapärane ja elastne; sisu: tihke tekstuur väheste aukudega, värvus: naturaalne õlgkollakas värvus; lõhn: tüüpiline; maitse: meeldiv, pikema laagerdumisajaga „Montasio“ puhul omandab kergelt pikantse noodi.

Juustu „Montasio“ tohib anda tarbimisse pärast juustu vähemalt 60-päevast laagerdumist. Juustu „Montasio“ võib pärast juustu vähemalt 60-päevast laagerdumist pakendada, portsjoniteks jaotada jne. Juustu „Montasio“ võib turustada selgitusega fresco (värske) pärast juustu vähemalt 60-päevast laagerdumist; selgitusega mezzano (seisnud) pärast juustu vähemalt 120-päevast laagerdumist; selgitusega stagionato (laagerdunud) pärast juustu vähemalt 10-kuulist laagerdumist ja selgitusega stravecchio (vana) pärast juustu vähemalt 18-kuulist laagerdumist.

3.3.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul) ja tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

KPNiga juustu „Montasio“ valmistatakse tootmispiirkonna farmidest kogutud piimast. Peamised geograafilises piirkonnas kasvatatavad veisetõud on Bruna alpina ning Pezzata Rossa Italiana ja Pezzata Nera ning nende tõugude ristandid. Juustule ei lisata säilitusaineid ning selle termiline töötlemine ei ole lubatud, välja arvatud jahutamine kuni 4 °C-ni.

Vähemalt 60 % söödast peab pärinema geograafilisest piirkonnast.

Lehmade söödast vähemalt 60 % moodustavad täisteravili, kuiv- ja haljassööt ning silo. Ülejäänud osa koosneb jõusöödast ja/või valgukookidest.

Tööstuslikult toodetud meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud sööda ja loomse jahu kasutamine on keelatud nii töötlemata kujul kui ka sööda koostisosana.

Keelatud on kasutada värskelt ja töötlemata kujul järgmist sööta: juurviljad, puuviljad, raps, riisi töötlemise kõrvalsaadused, peedipulp ning õlle, puuviljade või destilleeritud toodete töötlemise mis tahes kõrvalsaadused.

Lubatud on kasutada heinast, maisist ja teraviljast valmistatud silo.

Lubatud on kasutada mineraalaineid ja vitamiine.

3.4.   Täpsustage tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Kõik tootmisetapid (veiste kasvatamine ja piima tootmine, kalgendamine, kalgendi töötlemine, juustu vormimine, nõrutamine, soolamine ja laagerdamine) peavad toimuma punktis 4 osutatud piirkonnas.

3.5.   Sellise toote viilutamise, riivimise, pakendamise jm erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

3.6.   Sellise toote märgistamise erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

Toode on äratuntav juustu sisse erivormiga pressitud originaalitunnuse järgi, millele on märgitud tootja kood, provintsi tähis ja tootmise kuupäev (aasta, kuu, päev). Kaitstud päritolunimetuse „Montasio“ märgisel on nimetus „Montasio“ paigutatud diagonaalselt ning vaheldumisi õigetpidi ja kummuli (vt joonis 1).

See päritolumärgis pannakse ühinenud või eraldiseisvate ettevõtete kogu toodangule, mis on valmistatud vastavalt spetsifikaadile.

Joonis 1

Image

1. Nimetuse „Montasio“ põletusmärk ja silt, millel on lühend „PDM“

2. Tootmise kuu / 3. Tootmise päev / 4. Juustutootja kood / 5. Provintsi tähis / 6) Tootmise aasta

Päritolunimetuse logol on stiliseeritud suurtäht M, mille alla on kirjutatud „MONTASIO“. Logos kasutatakse alati kirjatüüpi „HORATIO“. Logo mõõtmete puhul järgitakse alati joonisel 2 esitatud proportsioone (nt laius 8 cm ja kõrgus 6 cm).

Joonis 2

Image

Kui kogu tootmisprotsess alates piima tootmisest kuni juustu laagerdamiseni, mis kestab vähemalt 60 päeva, toimub kehtiva riikliku seaduse tähenduses mägipiirkonnas, sealhulgas kaitstud päritolunimetuse „Montasio“ tootmispiirkonnas, võib juustu märgisele lisada sõnad „mägipiirkonna toode“. Sel eesmärgil kinnitatakse juustuketta küljele silt, millel on lühend „PDM“ (prodotto della montagna – mägipiirkonna toode).

Juustu „Montasio“ puhul, mille laagerdumisaeg on üle 100 päeva, võib ühendus Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio kõigi ühinenud või üksiktootjate taotlusel ning pärast juustu kontrollimist lisada juustuketta küljele selleks ettenähtud kohta päritolunimetuse logo (joonis 2) põletusmärgi.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

Kaitstud päritolunimetusega juustu „Montasio“ tootmispiirkond hõlmab järgmisi maakondi: Friuli-Venezia Giulia: kogu territoorium; Veneto: Belluno ja Treviso provintside kogu territoorium ning Padova ja Veneetsia provintsi järgmiselt piiritletud osa: „Treviso ja Padova provintsi piiride lõikumiskohast piki Padova provintsi piiri kuni Serenissima kiirteeni. Edasi mööda kiirteed kuni Brenta jõge ületava maanteesillani ning seejärel piki jõesängi kuni jõe suudmeni.“

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

Juustu omadused on seotud tootmispiirkonna ja sealse kliimaga. Piirkond on suures osas mägine või asub mäenõlvadel, kus veel praegugi tegeldakse loomade mägi- ja tavakarjatamisega. See mõjutab ka piimalehmadele antava sööda kvaliteeti.

Aastatel 1773 ja 1775 lisati juust „Montasio“ San Daniele ja Udine hinnakirja. See annab kinnitust „Montasio“ turustamise kohta ja näitab, et tegemist ei olnud üksnes kohaliku tootega, mida valmistati ainult oma tarbeks. Juustu „Montasio“ tihedast seotusest tootmispiirkonnaga annab tunnistust ka selle tootmise oluline mõju ühistute arengule. Juust „Montasio“ ja selle tootmise tehnilised iseärasused levisid kiiresti Friulis ja Veneto idaosas. Ja seda mitte üksnes inimeste tegevuse ja asjakohaste struktuuride loomise (juustuühistute või juustumeistrite kooli asutamine) mõjul – kuuekümnendatel aastatel tegutses seal üle 650 juustukoja –, vaid keskkonna mõjul, kust selline tootmisviis alguse sai.

Tootmispiirkonnale on iseloomulik see, et Itaalia idapoolses osas on alati olnud kevadel ja sügisel palju sademeid, mis loob soodsad tingimused piimalehmade pidamiseks vajalike rohumaade jaoks ja teravilja (nisu ja oder) kasvatamiseks. Märkimata ei saa jätta ka maisikasvatuse olulisust, sest maisi antakse loomadele toorsööda ja silona. Mõned aastad tagasi hakati tootmispiirkonnas kasvatama ka soja, mida seoses valgurohkusega kasutatakse söödalisandina.

Juustu „Montasio“ peamine eripära on see, et juust sobib nii keskmise kestusega kui ka pikaajaliseks laagerdamiseks. Itaalia juustude seas kuulub „Montasio“ poolkõvade juustude hulka. Kuna nimetatud juustu võib laagerdada kuni 36 kuud, on ta samuti üks vähestest pika laagerdumisajaga kõvadest juustudest.

Juustu „Montasio“ eripärana võib nimetada ka selle vormi mõõtmeid.

Lisaks on kaitstud päritolunimetusega juustu „Montasio“ spetsifikaadi kohaselt keelatud kasutada pastöriseeritud piima, et säilitada võimalikult palju tootmispiirkonna piimale iseloomulikku bakterisisaldust.

Asjaolu, et juust „Montasio“ sobib hästi nii keskmise kestusega kui ka pikaajaliseks laagerdamiseks, on nn säästva tehnoloogia tulemus. Lisatavate piimhappebakterite kogus on väike (umbes 1 %), kuumutamine toimub madalal temperatuuril (42–48 °C) ning nõrutamine ja vormimine tagavad juustu poolkõva tekstuuri ja ligikaudu 36 % niiskusesisalduse pärast kahe kuu pikkust laagerdumist, mis on minimaalne laagerdumisaeg enne turustamist.

Keskkond, milles juust „Montasio“ on välja kujunenud, on selle tootmiseks ja levikuks kõige sobivamate mikrobioloogiliste omadustega. Tõepoolest, juustus „Montasio“ esineb termofiilset mikroobifloorat, mis võimaldas vanasti ja võimaldab ka praegusel ajal valmistada ainulaadset juustu, mida tarbitakse nii värskelt (tänapäeval pärast vähemalt kaks kuud kestnud laagerdumist, sest juustu toodetakse pastöriseerimata piimast) kui ka laagerdunult (kuni 36 kuud). Laagerdumise jooksul muutuvad organoleptilised omadused, nagu tekstuur, maitse ja lõhn, ning seda tänu just tootmispiirkonna rohumaade ja karjamaade bakterioloogilistele omadustele.

Pärast kahekuulist laagerdumist on juustul „Montasio“ poolkõva konsistents ja õrn lõhn, mis meenutab juustu valmistamisel kasutatud piima lõhna. Kui laagerdumisaeg pikeneb ja niiskusesisaldus väheneb, muutub juustu „Montasio“ lõhn tugevamaks ja kergelt pikantseks ning konsistents tihkemaks ja pudedamaks.

Kuna loomapidamise meetodid ja kultuuride kasvatamine on täiustunud ning lüpsmisviisid on muutunud üha hügieenilisemaks, on juustu „Montasio“ valmistamisel muutunud vajalikuks lisada piimale mikroorganisme. Piimale hakati lisama tootmispiirkonna piimast pärit piimhappebaktereid (mille hulgas on palju kokke ja vähe kepikesi) ning tänaseks on see tava üldlevinud.

Viide tootespetsifikaadi avaldamisele

(viitemääruse artikli 6 lõike 1 teine lõik)

Spetsifikaadi terviktekst on kättesaadav järgmisel veebisaidil: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

või

otse põllumajandus-, toiduaine- ja metsanduspoliitika ministeeriumi kodulehel (www.politicheagricole.it), klõpsates „Prodotti DOP IGP“ („KPNi või KGT tooted“; ekraanil ülal paremal), seejärel „Prodotti DOP IGP STG“ („KPNi, KGT või GTE tooted“; ekraanil vasakus ääres) ja lõpuks „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ („ELile hindamiseks esitatud spetsifikaadid“).


(1)  ELT L 179, 19.6.2014, lk 17.

(2)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.


Top