EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DP0137

Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus ettepaneku kohta nimetada Ildikó Gáll-Pelcz kontrollikoja liikmeks (C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE))

ELT C 298, 23.8.2018, p. 345–345 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 298/345


P8_TA(2017)0137

Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ildikó Gáll-Pelcz

Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus ettepaneku kohta nimetada Ildikó Gáll-Pelcz kontrollikoja liikmeks (C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE))

(Konsulteerimine)

(2018/C 298/49)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0110/2017),

võttes arvesse kodukorra artiklit 121,

võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0166/2017),

A.

arvestades, et eelarvekontrollikomisjon hindas esitatud kandidaadi kvalifikatsiooni, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikes 1 esitatud tingimusi;

B.

arvestades, et eelarvekontrollikomisjon kuulas oma 12. aprilli 2017. aasta koosolekul ära nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi;

1.

toetab nõukogu ettepanekut nimetada Ildikó Gáll-Pelcz kontrollikoja liikmeks;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja teavitamise eesmärgil kontrollikojale ning Euroopa Liidu muudele institutsioonidele ja liikmesriikide kontrolliasutustele.

Top