EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0513(06)

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ (mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ) rakendamisega (Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)EMPs kohaldatav tekst

OJ C 173, 13.5.2016, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/1


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ (mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ) rakendamisega (uuestisõnastamine)

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2016/C 173/01)

ESO (1)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A-tüüpi standardid

A-tüüpi standardites täpsustatakse põhimõisted, terminoloogia ja projekteerimispõhimõtted, mida kohaldatakse kõikide masinarühmade suhtes. Kuigi sellised standardid moodustavad olulise raamistiku masinadirektiivi nõuetekohaseks kohaldamiseks, ei ole ainult selliste standardite rakendamine piisav selleks, et tagada vastavus direktiivi asjakohastele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, ning seetõttu ei kaasne nende standardite kohaldamisega täielikku vastavuseeldust.

CEN

EN ISO 12100:2010

Masinate ohutus. Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Märkus 2.1

Kehtivuse kuupäev

(30.11.2013)

B-tüüpi standardid

B-tüüpi standardid käsitlevad masinaohutuse konkreetseid aspekte või teatavat liiki kaitsemeetmeid, mida võib kasutada väga erinevate masinarühmade puhul. B-tüüpi standardite spetsifikatsioonide kohaldamine lubab eeldada vastavust nendega hõlmatud masinadirektiivi olulistele nõuetele, kui C-tüüpi standard või tootja riskihindamine näitab, et B-tüüpi standardis täpsustatud tehniline lahendus on piisav asjaomase masinarühma või -mudeli puhul. Selliste B-tüüpi standardite kohaldamine, milles esitatakse eraldiseisvalt turulelastud ohutusseadiste spetsifikatsioonid, lubab eeldada asjaomaste ohutusseadiste vastavust standarditega hõlmatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Masinate ohutus. Minimaalsed vahekaugused vältimaks inimese kehaosade muljumisohtu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Masinate ohutus. Inimkeha mõõtmed. Osa 1: Kogu keha läbimahtumist võimaldavate masinaruumiavade mõõtmete määramise põhimõtted

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Masinate ohutus. Inimkeha mõõtmed. Osa 2: Juurdepääsuavade nõutavate mõõtmete määramise põhialused

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Masinate ohutus. Inimkeha mõõtmed. Osa 3: Antropomeetrilised andmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Masinate ohutus. Kahekäe-juhtseadised. Talitlusaspektid. Konstrueerimise põhimõtted

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Masinate ohutus. Ergonoomia põhimõtted projekteerimisel. Osa 1: Terminoloogia ja üldised põhimõtted

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Masinate ohutus. Ergonoomia põhimõtted projekteerimisel. Osa 2: Masina kavandi ja tööülesannete koostoime

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Masinate ohutus. Visuaalsed ohusignaalid. Üldnõuded, kujundus ja katsetamine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Masinate ohutus. Kuvarite ja juhtseadiste konstruktsiooni ergonoomianõuded. Osa 1: Inimese ja kuvari ning juhtseadiste vastastikuse mõju üldpõhimõtted

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Masinate ohutus. Kuvarite ja juhtseadiste konstruktsiooni ergonoomianõuded. Osa 2: Kuvarid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Masinate ohutus. Kuvarite ja juhtseadiste konstruktsiooni ergonoomianõuded. Osa 3: Juhtaktivaatorid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Masinaohutus. Kuvarite ja juhtseadiste konstruktsiooni ergonoomianõuded. Osa 4: Kuva- ja juhtseadiste paigutus ja järjestus

20.10.2010

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Masinate ohutus. Heliliste ja visuaalsete ohu- ja teabesignaalide süsteem/

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Masinate ohutus. Inimeste füüsiline töö. Osa 1: Mõisted ja määratlused

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Masinate ohutus. Inimese füüsiline töö. Osa 2: Masinate ja masina komponentide manuaalne käsitsemine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Masinate ohutus. Inimeste füüsiline töö. Osa 3: Masinate tööks soovitatava jõu piirmäärad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Masinate ohutus. Inimeste füüsiline töö. Osa 4: Tööasendite ja liigutuste hindamine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mehaaniline vibratsioon. Liikuvate masinate testimine tekitatava vibratsiooni taseme määramiseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Masinate ohutus. Ootamatu käivitumise vältimine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate ohtlike ainete emissiooni hindamine. Osa 1: Katsemeetodite valimine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate kahjulike ainete emissiooni hindamine. Osa 2: Määratud saasteaine emissiooni intensiivsuse määramine asendusgaasi meetodiga

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate kahjulike ainete emissiooni hindamine. Osa 3: Määratud saasteaine emissiooni intensiivsuse määramine katsestendi meetodiga

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate kahjulike ainete emissiooni hindamine. Osa 4: Väljalaskesüsteemi efektiivse mõju ulatus. Isotoopindikaatorite meetod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate ohtlike ainete emissiooni hindamine. Osa 6: Massi järgi eraldamise efektiivsus, jaotuskanaliteta väljumisava

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate ohtlike ainete emissiooni hindamine. Osa 7: Massi järgi eraldamise efektiivsus, jaotuskanaliteta väljumisava

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate ohtlike ainete emissiooni hindamine. Osa 8: Saasteaine kontsentratsiooni parameeter, katsestendimeetod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate ohtlike ainete emissiooni hindamine. Osa 9: Saasteaine kontsentratsiooniparameeter, ruumimeetod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate ohtlike ainete emissiooni hindamine. Osa 11: Saasteärastamise näitaja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 1: Põhimõisted ja metoodika

18.11.2011

EN 1127-1:2007

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.7.2014)

CEN

EN 1127-2:2014

Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 2: Põhimõisted ja metoodika kaevandamisel

13.2.2015

EN 1127-2:2002+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mehaaniline võnkumine ja löök. Seadmete vibroisoleerimine. Teave vibratsiooniallika isoleerimise kohta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Masinate ohutus. Masinate tervikvalgustus

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustika. Müraallikate helivõimsuse taseme määramine helirõhu abil. Täppismeetodid lairiba-allikate jaoks reverberatsiooniruumides (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustika. Müraallikate helivõimsuse taseme määramine. Tehnilised meetodid väikeste liikuvate allikate jaoks reverbereeruvates väljades. Osa 1: Võrdlusmeetod kipskrohvitud katseruumide jaoks (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustika. Müraallikate helivõimsuse taseme määramine helirõhu abil. Tehnilised meetodid väikeste liikuvate allikate jaoks reverbereeruvates väljades. Osa 2: Meetodid spetsiaalse järelkõlakestusega katseruumide jaoks (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustika. Müraallikate helivõimsuse taseme määramine helirõhu abil. Tehniline meetod mõõtmiseks põhiliselt vabas väljas peegeltasapinna kohal (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2012

Akustika. Heliallikate helivõimsustaseme ja helienergiataseme mõõtmine helirõhu abil. Täppismeetodid kajavabades ja helipeegeldava põrandaga ruumides (ISO 3745:2012)

5.6.2012

EN ISO 3745:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2012)

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustika. Müraallikate helivõimsuse taseme määramine helirõhu abil. Seiremeetod, mis kasutab ümbritsevat mõõtepinda peegeltasapinna kohal (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustika. Müraallikate helivõimsuse ja helienergia tasemete määramine helirõhu abil. Täpsusklasside 2 ja 3 meetodid reverberatsiooniga keskkonnas in situ kasutamiseks (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Hüdroajamid. Üldreeglid ja ohutusnõuded süsteemidele ja nende komponentidele (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4414:2010

Pneumoajamid. Üldreeglid ja ohutusnõuded süsteemidele ja nende komponentidele (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustika. Mehhanismide ja seadmete tekitatava müra väärtuste deklareerimine ja kontrollimine (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustika. Ventilaatoritest ja muudest ventilatsiooniseadmetest kiirguva müratugevuse määramine. Šahtisisene meetod (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustika. Helisummutussüsteemide ja välgupüüdurite laboratoorse mõõdistamise protseduur. Sisestuskadu, mõõtemüra ja üldine rõhukadu (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonoomika. Üldkasutatavates tsoonides ja töökohal kasutatavad ohusignaalid. Helisignaalid (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustika. Müraallikate helivõimsuse taseme määramine helitugevuse abil. Osa 1: Mõõtmine diskreetsetes punktides (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustika. Müraallikate helivõimsuse taseme määramine helitugevuse abil. Osa 3: Täpsusmeetod mõõtmiseks skaneerimisega (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11145:2008

Optika ja optikamõõteriistad. Laserid ja laseriga seonduvad seadmed. Sõnastik ja sümbolid (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11161:2007

Masinate ohutus. Integreeritud tootmissüsteemid. Põhinõuded (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2014

Akustika. Mehhanismide ja seadmete müra. Juhised üldstandardite kasutamiseks helirõhutaseme määramisel töö- ja muudes piiritletud kohtades (ISO 11200:2014)

13.2.2015

EN ISO 11200:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustika. Masinate ja seadmete müra. Helirõhu taseme mõõtmine tööjaamades ja muudes määratletud asukohtades peamiselt vaba ulatuvusega peegeltasapinna kohal mitteoluliste keskkonnast tulenevate parandustega. (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustika. Masinate ja seadmete müra. Helirõhu taseme mõõtmine tööjaamades ja muudes määratletud asukohtades, rakendades ligikaudseid keskkonnast tulenevaid parandusi (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustika. Mehhanismide ja seadmete müra. Helirõhutaseme määramine töö- ja muudes piiritletud kohtades helivõimsustaseme alusel (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustika. Mehhanismide ja seadmete müra. Helirõhutaseme mõõtmine töö- ja muudes piiritletud kohtades. Keskkonnakontrolli nõudev meetod (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustika. Mehhanismide ja seadmete poolt tekitatud müra. Insenertehniline meetod mürataseme koormuse määramiseks töökohtadel ja teistes spetsiifilistes kohtades (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustika. Kestade heliisolatsioonivõime määramine. Osa 1: Mõõtmine laboritingimustes (deklareerimiseks) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustika. Kestade heliisolatsioonivõime määramine. Osa 2: Mõõtmised in situ (vastuvõtmiseks ja kontrollimiseks) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optika ja optikamõõteriistad. Laser ja laseriga seonduvad seadmed. Katsemeetodid laserikiire võimsuse, energia ja ajutiste parameetrite määramiseks (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustika. Soovituslikud juhised müravabade mehhanismide ja seadmete konstrueerimiseks. Osa 1: Kavandamine (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustika.Torustikku paigaldatud summuti summutusvõime mõõtmine ilma läbivooluta. Laboriseiremeetod (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustika. Kabiinide heliisolatsioonivõime määramine. Labori- ja in situ mõõtmised (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Masinate ohutus. Masinatest lähtuvast kiirgusest tulenevate riskide hindamine ja vähendamine. Osa 1: Üldpõhimõtted

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Masinate ohutus. Masinatest lähtuvast kiirgusest tulenevate riskide hindamine ja vähendamine. Osa 2: Kiirguse mõõtmine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Masinate ohutus. Masinatest lähtuvast kiirgusest tulenevate riskide hindamine ja vähendamine. Osa 3: Kiirguse vähendamine summutamise või ekraniseerimisega

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Ekraanid laseriga töökohtades. Ohutusnõuded ja katsetamine

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2010)

 

EN 12254:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 12786:2013

Masinate ohutus. Reeglid ohutusstandardite vibratsiooni käsitlevate jaotiste koostamiseks

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Masinate ohutus. Tule ärahoidmine ja tulekaitse

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mehaaniline vibratsioon. Tööstuslikud mootorkärud. Operaatori istme vibratsiooni laboratoorne hindamine ja spetsifikatsioon

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Soojuskeskkondade ergonoomika. Meetodid, millega hinnata inimese reaktsiooni kokkupuutel pinnaga. Osa 1: Kuumad pinnad (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Soojuskeskkondade ergonoomika. Meetodid, millega hinnata inimese reaktsiooni kokkupuutel pinnaga. Osa 3: Külmad pinnad (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mehaaniline võnkumine ja löök. Kämbla-käsivarre vibratsioon. Meetod kämbla-käsivarresüsteemi poolt koormatud elastsete materjalide vibratsiooni ülekanduvuse mõõtmiseks (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2015

Masinate ohutus. Ohutust mõjutavad osad juhtimissüsteemides. Osa 1: Kavandamise üldpõhimõtted (ISO 13849-1:2015)

Esmakordne avaldamine

EN ISO 13849-1:2008

Märkus 2.1

30.6.2016

CEN

EN ISO 13849-2:2012

Masinate ohutus. Ohutust mõjutavad osad juhtimissüsteemides. Osa 2: Kehtivus (ISO 13849-2:2012)

5.4.2013

EN ISO 13849-2:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2013)

CEN

EN ISO 13850:2015

Masinate ohutus. Hädaseiskamisfunktsioon. Kavandamise põhimõtted (ISO 13850:2015)

Esmakordne avaldamine

EN ISO 13850:2008

Märkus 2.1

31.5.2016

CEN

EN ISO 13855:2010

Masinaohutus. Kaitseseadmete paigutamine lähtuvalt inimese kehaosade erinevast lähenemiskiirusest (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13856-1:2013

Masinate ohutus. Survetundlikud kaitseseadmed. Osa 1: Survetundlike mattide ja survetundlike põrandate konstrueerimise ja katsetamise põhialused (ISO 13856-1:2013)

28.11.2013

EN 1760-1:1997+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-2:2013

Masinate ohutus. Survetundlikud kaitseseadmed. Osa 2: Survetundlike servade ja survetundlike varbade kavandamise ja katsetamise üldpõhimõtted (ISO 13856-2:2013)

28.11.2013

EN 1760-2:2001+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-3:2013

Masinate ohutus. Survetundlikud kaitseseadmed. Osa 3: Üldpõhimõtted survetundlike põrkeraudade, plaatide, trosside jm sarnaste vahendite konstrueerimiseks ja katsetamiseks (ISO 13856-3:2013)

28.11.2013

EN 1760-3:2004+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2014)

CEN

EN ISO 13857:2008

Ohutusvahemikud, mis väldivad käte ja jalgade sattumist ohtlikku alasse (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14119:2013

Masinate ohutus. Kaitsekatetega seonduvad blokeerseadised. Konstrueerimise ja valiku põhialused (ISO 14119:2013)

11.4.2014

EN 1088:1995+A2:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2015)

CEN

EN ISO 14120:2015

Masinate ohutus. Kaitsed. Kohtkindlate ja teisaldatavate kaitsete projekteerimise ja ehitamise üldnõuded (ISO 14120:2015)

Esmakordne avaldamine

EN 953:1997+A1:2009

Märkus 2.1

31.5.2016

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Masinate ohutus. Püsijuurdepääsuvahendid masinatele. Osa 1: Valik kahe tasandi vahelisi fikseeritud juurdepääsuvahendeid (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Masinate ohutus. Püsijuurdepääsuvahendid masinatele. Osa 2: Tööplatvormid ja läbikäigud (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Masinate ohutus. Püsijuurdepääsuvahendid masinatele. Osa 3: Trepid, treppredelid ja kaitsepiirded (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Masinate ohutus. Püsijuurdepääsuvahendid masinatele. Osa 4: Püsipaigaldusega redelid (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(8.4.2011)

CEN

EN ISO 14123-1:2015

Masinate ohutus. Masinatest eralduvate kahjulike ainete terviseohu vähendamine Osa 1: Põhimõtted ja nõuded masinate tootjatele (ISO 14123-1:2015)

Esmakordne avaldamine

EN 626-1:1994+A1:2008

Märkus 2.1

31.5.2016

CEN

EN ISO 14123-2:2015

Masinate ohutus. Masinatest eralduvate kahjulike ainete terviseohu vähendamine Osa 2: Kontrollmenetluste aluseks olev metodoloogia (ISO 14123-2:2015)

Esmakordne avaldamine

EN 626-2:1996+A1:2008

Märkus 2.1

30.6.2016

CEN

EN ISO 14159:2008

Masinate ohutus. Masinate konstrueerimisel kohaldatavad hügieeninõuded (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Masinate ohutus. Antropomeetrilised nõuded masinate tööjaamade kavandamisele

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonoomika. Arvutil simuleeritud mannekeenid ja kehamallid. Osa 1: Üldnõuded (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15967:2011

Maksimaalse plahvatusrõhu ja gaaside ning aurude rõhu suurenemise maksimaalse kiiruse määramine

18.11.2011

 

 

CEN

EN 16590-1:2014

Põllu- ja metsamajanduse traktorid ja masinad. Ohutusega seotud juhtimissüsteemide osad. Osa 1: Üldised reeglid konstrueerimisele ja arendustöödele (ISO 25119-1:2010 muudetud)

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-2:2014

Põllu- ja metsamajanduse traktorid ja masinad. Ohutusega seotud juhtimissüsteemide osad. Osa 2: Kontseptsiooni etapp (ISO 25119-2:2010 muudetud)

13.2.2015

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Mehaaniline võnkumine. Käeshoitavad ja käsitsi juhitavad masinad. Vibratsioonitugevuse hindamise põhimõtted (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 20643:2008/A1:2012

15.11.2012

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2013)

CEN

EN 30326-1:1994

Mehaaniline võnkumine. Laborimeetod vibratsiooni määramiseks sõiduki istmel. Osa 1: Põhinõuded (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

 

EN 30326-1:1994/A2:2011

29.2.2012

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2012)

C-tüüpi standardid

C-tüüpi standardites on esitatud spetsifikatsioonid konkreetse masinarühma kohta. C-tüüpi standarditega hõlmatud rühma kuuluvatel eri liiki masinatel on samalaadne ettenähtud kasutusala ja nad kujutavad endast samalaadset ohtu. C-tüüpi standardites võib viidata A- või B-tüüpi standarditele, täpsustades, millist A- või B-tüüpi standardi spetsifikatsiooni asjaomase masinarühma suhtes kohaldatakse. Kui konkreetse masinaohutuse aspekti puhul kaldutakse C-tüüpi standardis kõrvale A- või B-tüüpi standardi spetsifikatsioonidest, on C-tüüpi standardi spetsifikatsioonid A- või B-tüüpi standardite spetsifikatsioonide suhtes ülimuslikud. C-tüüpi standardi spetsifikatsioonide kohaldamine tootja riskihindamise alusel lubab eeldada vastavust standardiga hõlmatud masinadirektiivi olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Teatavad C-tüüpi standardid on jagatud mitmest osast koosnevatesse seeriatesse, kusjuures standardi 1. osas esitatakse masinaklassi suhtes kohaldatavad üldspetsifikatsioonid ning standardi ülejäänud osades esitatakse samasse klassi kuuluvate masinate konkreetsete rühmade spetsifikatsioonid ning need standardi osad täiendavad või muudavad 1. osas esitatud üldspetsifikatsioone. Sellisel viisil liigendatud C-tüüpi standardite puhul lubab masinadirektiivi oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavust eeldada see, kui standardi üldist 1. osa kohaldatakse koos standardi asjaomase eriosaga.

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Osa 3: Elektrilised ja hüdraulilised teenindusliftid

8.9.2009

 

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Üksnes kaupade veoks mõeldud liftid. Osa 31: Kättesaadavad, üksnes kaupade veoks mõeldud liftid

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kaupade transportimiseks mõeldud eriotstarbelised liftid. Osa 40: Liikumispuudega inimestele mõeldud trepiliftid ja kaldega liftiplatvormid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kaupade transportimiseks mõeldud eriotstarbelised liftid. Osa 41: Liikumispuudega inimestele mõeldud vertikaalsed tõsteplatvormid

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Eriliftid Inimeste ja kauba transpordiks. Osa 43: Kraanade liftid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Eskalaatorite ja sõidukonveierite ohutus. Osa 1: Valmistamine ja paigaldamine

26.5.2010

EN 115-1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Survevalumasinad. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Monoplokk-õlipõletite ohutu väljalülitamise seadised ja juhtseadmed

18.11.2011

EN 267:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2012)

CEN

EN 280:2013+A1:2015

Mobiilsed tõsteplatvormid töötajatele. Konstruktsiooniarvutused. Stabiilsuskriteerium. Ehitus. Ohutus. Kontroll ja katsetamine

15.1.2016

EN 280:2013

Märkus 2.1

28.2.2017

CEN

EN 289:2014

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Survevorm- ja survepritsvalu masinad. Ohutusnõuded

13.2.2015

EN 289:2004+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 303-5:2012

Küttekatlad. Osa 5: Käsitsi ja automaatselt köetavad tahkekütusekatlad nimisoojustootlikkusega kuni 500 kW. Mõisted, nõuded, katsetamine ja märgistus

24.8.2012

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Külmetussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 2: Kavandamine, valmistamine, katsetamine, märgistamine ja dokumentatsioon

24.8.2012

EN 378-2:2008+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2012)

CEN

EN 415-1:2014

Pakkemasinate ohutus. Osa 1: Pakkemasinate ja nende tarvikute terminoloogia ja klassifikatsioon

15.1.2016

EN 415-1:2000+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Pakkemasinate ohutus. Osa 3: Vormi-, täite- ja sulgemismasinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Pakkemasinate ohutus. Osa 5: Pakendamismasinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2013

Pakkemasinate ohutus. Osa 6: Kaubaaluste pakkemasinad

28.11.2013

EN 415-6:2006+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2013)

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Pakkemasinate ohutus. Osa 7: Grupi- ja sekundaarpakendamismasinad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Pakkemasinate ohutus. Osa 8: Sidumismasinad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Pakkemasinate ohutus. Osa 9: Pakkemasinate, pakkeliinide ja lisaseadmete mürataseme mõõtmise meetodid. 2. ja 3.kategooria täpsusaste

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-10:2014

Pakkemasinate ohutus. Osa 10: Üldnõuded

11.7.2014

 

 

CEN

EN 422:2009

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Puhumis-vormimismasinad. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2014

Toidutöötlemismasinad. Taignasegistid. Ohutus- ja hügieeninõuded

15.1.2016

EN 453:2000+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN 454:2014

Toidutöötlemismasinad. Planetaarsegistid. Ohutus- ja hügieeninõuded

15.1.2016

EN 454:2000+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN 474-1:2006+A4:2013

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

28.11.2013

EN 474-1:2006+A3:2013

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

 

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014

 

 

 

Hoiatus. Osutatud viide ei hõlma kõnealuse standardi sätet 5.8.1 „Nähtavus. Juhi vaateväli”, mille kohaldamine ei loo eeldust, et toode vastab direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktides 1.2.2 ja 3.2.1 sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 2: Buldooseritele esitatavad nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 3: Laaduritele esitatavad nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-4:2006+A2:2012

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 4: Ületõstelaaduritele esitatavad nõuded

23.3.2012

 

 

CEN

EN 474-5:2006+A3:2013

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 5: Hüdraulilistele ekskavaatoritele esitatavad nõuded

28.11.2013

EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2014)

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 6: Kalluritele esitatavad nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 7: Skreeperitele esitatavad nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 8: Greideritele esitatavad nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 9: Torupanemismasinatele esitatavad nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 10: Kaevikumasinatele esitatavad nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 11: Mulla- ja jäätmetihendusmasinatele esitatavad nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 12: Nõuded kaabelekskavaatoritele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Liikuvad tee-ehitusmasinad. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Liikuvad tee-ehitusmasinad. Ohutus. Osa 2: Erinõuded teefreesimismasinatele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Liikuvad tee-ehitusmasinad. Ohutus. Osa 3: Erinõuded pinnasestabiliseerimis- ja ümbertöötlusmasinatele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Liikuvad tee-ehitusmasinad. Ohutus. Osa 4: Erinõuded tihendusmasinatele

20.7.2011

EN 500-4:2006+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.8.2011)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Liikuvad tee-ehitusmasinad. Ohutus. Osa 6: Erinõuded laoturitele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Rööbastel liikuvad virnastid ja mahatõsturid. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 536:2015

Tee-ehitusmasinad. Tee-ehitusmaterjalide segamismasinad. Ohutusnõuded

15.1.2016

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Palgilõhkumismasinate ohutus. Osa 1: Kiil-lõhkujad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Palgilõhkumismasinate ohutus. Osa 2: Kruvilõhestaja

18.12.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Pidevtoimega teisaldusseadmed ja süsteemid. Ohutus- ja EMC nõuded seadmestikule puistmaterjalide ladustamiseks silohoidlates, punkrites, salvedes ja hopperites

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Pidevtoimega teisaldusseadmed ja süsteemid. Ohutus- ja EMC nõuded seadmestikule puistmaterjalide mehaaniliseks käitlemiseks, v.a. lintkonveierid

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Pidevtoimega teisaldusseadmed ja süsteemid. Ohutus- ja EMC nõuded seadmestikule erikoormuse mehaaniliseks käitlemiseks

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Pidevtoimega teisaldusseadmed ja süsteemid. Ohutus- ja EMC nõuded puistmaterjalide lintkonveieritele

8.4.2011

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automaatsed sundtõmbega põletid gaaskütustele

8.9.2009

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:2013

Põllumajandusmasinad. Sõnnikulaoturid. Ohutus

11.4.2014

EN 690:1994+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2014)

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Tööpingid. Mehaanilised pressid. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Tööpingid. Ohutus. Hüdraulilised pressid

18.11.2011

EN 693:2001+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.3.2012)

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Põllumajandusmasinad. Silo laadimise, segamise ja/või tükeldus- ja jaotusmasinad. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Põllumajandusmasinad. Viinamarjapõõsaste pügamise masinad. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Põllumajandusmasinad. Virtsalaoturid. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Püstijalu juhitavad traktorid pöörlevate külgemonteeritavate kultivaatoritega, mootorkobestid, vedavate ratastega mootorkobestid. Ohutus

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2010)

 

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Metallurgiatööstuse vormimis- ja kärnimasinate, seadmete ning nendega seotud abiseadmete ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

 

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Pidevtoimega teisaldusseadmed ja süsteemid. Ohutusnõuded puistematerjalide pneumaatilise teisaldamise süsteemidele ja nende komponentidele

8.4.2011

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Tööstuslikud termotöötlusseadmed. Osa 1: Tööstuslike termotöötlusseadmete üldised ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Tööstuslikud termotöötlusseadmed. Osa 2: Põlemis- ja kütusekasutussüsteemide ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Tööstuslikud termotöötlusseadmed. Osa 3: Ohutusnõuded atmosfäärigaaside genereerimisel ja kasutamisel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Aiapidamisseadmed. Eeslükatavad ja käeshoitavad elektriajamiga murutrimmerid ja muruservatrimmerid. Mehaaniline ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 13: Kinnitusdetailide sissetagumise tööriistad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pumbad ja pumbaüksused vedelike jaoks. Üldised ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Lühikeste lülidega tõstekett. Ohutus. Osa 1: Tehnilistele tingimustele vastavuse põhitingimused

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Lühikeste lülidega tõstekett. Ohutus. Osa 2: Keskmise tolerantsiga kett tõstetroppide valmistamiseks. Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Lühikeste lülidega tõstekett. Ohutus. Osa 3: Keskmise tolerantsiga kett tõstetroppide valmistamiseks. Klass 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Lühikeste lülidega tõstekett. Ohutus. Osa 4: Tõstetropid. Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Lühikeste lülidega tõstekett. Ohutus. Osa 5: Tõstetropid. Klass 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Lühikeste lülidega tõstekett. Ohutus. Osa 6: Kett-tropid. Tootja poolt kasutamise ja korrashoiu kohta esitatava informatsiooni spetsifikatsioon

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Lühikeste lülidega tõstekett. Ohutus. Osa 7: Peene tolerantsiga tõstekett, klass T (tüübid T, DAT ja DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A2:2012

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ühepoolsed pöörleva lõiketeraga puidutöötluspingid. Osa 1: Ühespindlilised vertikaalsed puidutöötluspingid

15.11.2012

EN 848-1:2007+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.3.2013)

CEN

EN 848-2:2007+A2:2012

Puidutöötlusmasinate ohutus. Ühepoolsed pöörleva lõiketeraga puidutöötluspingid. Osa 2: Ühespindlilised käsitsi- ja kombineeritud etteandega vertikaalfreespingid

15.11.2012

EN 848-2:2007+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.3.2013)

CEN

EN 848-3:2012

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ühepoolsed pöörlevate lõikeriistadega freesmasinad. Osa 3: Arvjuhtimisega puur- ja profiilfreesimismasinad

5.4.2013

EN 848-3:2007+A2:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2013)

CEN

EN 859:2007+A2:2012

Puidutöötlemismasinate ohutus. Käsitsietteandega rihthöövelpingid

24.8.2012

EN 859:2007+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2012)

CEN

EN 860:2007+A2:2012

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ühepoolsed paksushöövelpingid

24.8.2012

EN 860:2007+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2012)

CEN

EN 861:2007+A2:2012

Puidutöötlemismasinate ohutus. Rihthöövelpingid ja paksushöövelpingid

24.8.2012

EN 861:2007+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2012)

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Masinaohutus. Metallivaluseadmete ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Trummelmasinad niisutuseks. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Ringvihmutid ja küljelt liikuvat tüüpi niisutusmasinad. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Jalatsi-, naha- ja kunstnahast toodete valmistamise masinad. Masinad eeltöötlemiseks, kõlutustamiseks, läigestamiseks ja servalõikamiseks. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Jalatsivalmistusseadmed. Lastingmasinad. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009+A1:2012

Puidutöötlusmasinate ohutus. Kombineeritud puidutöötlusmasinad

5.6.2012

EN 940:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.8.2012)

CEN

EN 957-6:2010+A1:2014

Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 6: Jooksurajad, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid

13.2.2015

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Nahaparkimismasinad. Reversiivse liikumisega valtsmasin. Ohutusnõuded

8.4.2011

 

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded trükimasinate ja paberimuundurmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 1: Üldnõuded

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 2: Trüki- ja lakkimismasinad, kaasa arvatud trükieelsed pressimisseadmed

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 3: Lõikemasinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 4: Raamatute köitmise, paberi ümbertöötlemise ja viimistlusseadmed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompressorid ja vaakumpumbad. Ohutusnõuded. Osa 1: Kompressorid

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompressorid ja vaakumpumbad. Ohutusnõuded. Osa 2: Vaakumpumbad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-3:2013

Kompressorid ja vaakumpumbad. Ohutusnõuded. Osa 3: Kompressorid gaasidele, mis ei ole õhk, lämmastik või inertgaasid

11.4.2014

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Tuletõrjepumbad. Löökpadruniga tuletõrje tsentrifugaalpumbad. Osa 1: Klassifikatsioon. Üld- ja ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Tuletõrjepumbad. Löökpadruniga tuletõrje tsentrifugaalpumbad. Osa 2: Üld- ja ohutusnõuete täitmise kontrollimine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 1: Üldised nõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 2: Trummelkoorijad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:2011

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 3: Kerimis- ja ümberkerimis-(lõike)pingid

29.2.2012

EN 1034-3:1999+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2012)

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 4: Purustusseadmed ja nende laadimissüsteemid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 5: Poognalõikemasinad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 6: Kalanderid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 7: Basseinid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-8:2012

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistus- ja viimistlusmasinate projekteerimisele ja ehitamisele. Osa 8: Tooraine töötlemisagregaadid

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 13: Pallide ja pakkide lahtimähkimise seadmed

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 14: Rullimismasinad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-16:2012

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistus- ja viimistlusmasinate projekteerimisele ja ehitamisele. Osa 16: Paberi- ja papimasinad

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-17:2012

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistus- ja viimistlusmasinate projekteerimisele ja ehitamisele. Osa 17: Pabersalvrätikute valmistamise masinad

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-21:2012

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistus- ja viimistlusmasinate projekteerimisele ja ehitamisele. Osa 21: Katmismasinad

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 22: Puiduhakkurid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-26:2012

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistus- ja viimistlusmasinate projekteerimisele ja ehitamisele. Osa 26: Rullpakkemasinad

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1034-27:2012

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistus- ja viimistlusmasinate projekteerimisele ja ehitamisele. Osa 27: Paberirullide teisaldussüsteemid

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1114-1:2011

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Ekstruuderid ja ekstrusiooniliinid. Osa 1: Ekstruuderite ohutusnõuded

29.2.2012

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Ekstruuderid ja ekstrudeerimisliinid. Osa 3: Ohutusnõuded tõmbele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Elektriohutusnõuded. Osa 1: Akutoitega elektrikärudele esitatavad üldnõuded

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Elektriohutusnõuded. Osa 2: Sisepõlemismootoriga mootorkärudele esitatavad üldnõuded

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Elektriohutusnõuded. Osa 3: Sisepõlemismootoriga mootorkärude elektriajamile esitatavad spetsiifilised nõuded

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Tappimismasinad. Osa 1: Ühesisendilised liuglauaga tappimismasinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Tappimismasinad. Osa 2: Topelt tappimise/profileerimismasina keti või kettidega fiider

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Tappimismasinad. Osa 3: Käsitoitega tappimismasinad, millel on liuglaud ehituspuidu lõikamiseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Tappimismasinad. Osa 5: Fikseeritud alusega rullik- või kettfiidriga ühe serva töötlemisseadmed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Valukoja seadmed. Ohutusnõuded kulpidele, valamisseadmetele, tsentrifugaal valumasinatele, pideva- ja poolpideva töötsükliga valumasinatele

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Valukoja seadmed. Abrasiivjoaseadmete ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Masinate ohutus. Mürakatsekoodid valumasinatele ja seadmetele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Põllumajandusmasinad. Ümmarguste silotornide statsionaarsed silo mahalaadismiseadmed . Ohutus

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Platvormi kõrguse ühtlustid. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:2014

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Kahe valtsiga veskid. Ohutusnõuded

15.1.2016

EN 1417:1996+A1:2008

Märkus 2.1

31.12.2016

CEN

EN 1459:1998+A3:2012

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Erineva töötsooniga liikurkärud

23.3.2012

 

 

CEN

EN 1459-2:2015

Autolaadurid pinnaseteedele. Ohutusnõuded ja vastavuskontroll. Osa 2: Pöördmehhanismiga teleskooplaadurid

15.1.2016

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Tekstiiltropid. Ohutus. Osa 1: Kunstkiududest valmistatud silekoega kootud rihmad, üldotstarbeliseks kasutuseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Tekstiiltropid. Ohutus. Osa 2: Kunstkiududest valmistatud ringtropid üldotstarbeliseks kasutuseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Tekstiiltropid. Ohutus. Osa 4: Looduslikest ja kunstkiududest valmistatud tõstetropid üldotstarbeliseks kasutuseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Sõidukitõstukid

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(4.8.2011)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Mobiilsed või liikuvtungrauad ja nendega seotud tõsteseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Tõsteplatvormid. Mastil liikuvad tööplatvormid

18.12.2009

 

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Hoiatus: Käesolevas tekstis ei käsitleta standardi EN 1495:1997 punkti 5.3.2.4, punkti 7.1.2.12 viimast lõiku, tabelit 8 ja joonist 9, mille puhul ei saa eeldada vastavust direktiivi 2006/42/EÜ sätetele.

CEN

EN 1501-1:2011+A1:2015

Prügikogumissõidukid. Põhi- ja ohutusnõuded. Osa 1: Tagantlaadimisega prügikogumissõidukid

15.1.2016

EN 1501-1:2011

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Prügikogumissõidukid ja nendega ühendatud tõstemehhanismid. Põhi- ja ohutusnõuded. Osa 2: Külglaadimisega prügikogumissõidukid

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Prügikogumissõidukid ja nendega ühendatud tõstemehhanismid. Põhi- ja ohutusnõuded. Osa 3: Eestlaadimisega prügikogumissõidukid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Prügikogumissõidukid ja nendega ühendatud tõstemehhanismid. Põhi- ja ohutusnõuded. Osa 4: Prügikogumissõidukite müra mõõtmise protokoll

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Prügikogumissõidukid. Põhi- ja ohutusnõuded. Osa 5: Prügikogumissõidukite tõstemehhanismid

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2012)

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Lisanõuded kärude automaatfunktsioonide kohta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2015

Kuivatid ja ahjud, kus eraldub süttivaid aineid. Ohutusnõuded

Esmakordne avaldamine

EN 1539:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2016)

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Tööstuslikud termotöötlusseadmed . Mürakatse kood tööstuslikele termotöötlusseadmetele, sealhulgas nende käsitsemise tugiseadmetele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Tööpinkide ohutus. Töödeldava eseme kinnitusrakiste projekteerimise ja ehitamise ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1554:2012

Konveierilindid. Trumli hõõrdejõu teimimine

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1570-1:2011+A1:2014

Tõstelavade ohutusnõuded. Osa 1: Kuni kahte liikumatut vastuvõtuplatvormi teenindavad tõstelavad

Esmakordne avaldamine

EN 1570-1:2011

Märkus 2.1

13.5.2016

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Reaktsioon-vormimismasinad. Osa 1: Doseerimis- ja segamissõlmede ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Põhimõisted. Osa 2: Hügieeninõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Pöörleva trumliga ahjud. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2015

Toidutöötlemismasinad. Taignarullijad. Ohutus- ja hügieeninõuded

15.1.2016

EN 1674:2000+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.3.2016)

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Troppide komponendid. Ohutus. Osa 1: Sepaterasest komponendid, Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Troppide komponendid. Ohutus. Osa 2: Sepaterasest fiksaatoriga tõstekonksud, Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Troppide komponendid. Ohutus. Osa 3: Sepaterasest iselukustuvad konksud. Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Troppide komponendid. Ohutus. Osa 4: Lülid, Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Troppide komponendid. Ohutus. Osa 5: Sepaterasest fiksaatoriga tõstekonksud. Klass 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Troppide komponendid. Ohutus. Osa 6: Lülid. Klass 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Köögiviljade lõikamismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Sisepõlemis-kolbmootorid. Ohutus. Osa 1: Survesüütega mootorid

20.7.2011

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Maa-aluste kaevanduste plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks mõeldud seadmed ja komponendid

8.9.2009

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A2:2013

Tööstuslike mootorkärude ohutus . Töötamine plahvatusohtlikus keskkonnas . Kasutamine süttivas gaasis, aurus, udus ja tolmus

28.11.2013

EN 1755:2000+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Luuktõstukid. Ratassõidukitele paigaldatavad platvormtõstukid . Ohutusnõuded. Osa 1: Kaupade luuktõstukid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Luuktõstukid. Ratassõidukitele paigaldatavad platvormtõstukid. Ohutusnõuded. Osa 2: Reisijate tõstukid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hüdraulilised platvormid (HP) tuletõrje- ja päästesõidukitele. Ohutusnõuded ja katsetamine

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Maa-aluste kaevanduste masinad. Hüdroenergial töötavate katusetugede ohutusnõuded. Osa 1: Tugiüksused ja üldnõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Maa-aluste kaevanduste masinad. Hüdroenergial töötavate katusetugede ohutusnõuded. Osa 2: Jõuseadme jalad ja rammid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Maa-aluste kaevanduste masinad. Hüdroenergial töötavate katusetugede ohutusnõuded. Osa 3: Hüdraulilised juhtsüsteemid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807-1:2013

Puidutöötlemismasinate ohutus. Lintsaed. Osa 1: Tislerilintsaed ja jaotuslintsaed

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

CEN

EN 1807-2:2013

Puidutöötlemismasinate ohutus. Lintsaed. Osa 2: Palgilintsaed

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

CEN

EN 1808:2015

Ohutusnõuded rippkanduritele. Projekteerimisarvutused, stabiilsuskriteeriumid, valmistamine. Kontrollimine ja katsed

Esmakordne avaldamine

EN 1808:1999+A1:2010

Märkus 2.1

13.5.2016

CEN

EN 1829-1:2010

Kõrgsurvevett kasutavad masinad. Ohutusnõuded. Osa 1: Masinad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Kõrgsurvevett kasutavad masinad. Ohutusnõuded. Osa 2: Voolikud, voolikusüsteemid ja liitmikud

8.9.2009

 

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1845:2007

Jalatsivalmistusseadmed. Jalatsivormimismasinad. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009+A1:2013

Tuletõrje- ja päästeteenistuse sõidukid. Osa 2: Üldnõuded. Ohutus ja jõudlus

28.11.2013

EN 1846-2:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

CEN

EN 1846-3:2013

Tuletõrje- ja päästeteenistuse sõidukid. Osa 3: Püsipaigaldatud seadmed. Ohutus ja jõudlus

28.11.2013

EN 1846-3:2002+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2014)

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Põllumajandusmasinad. Kallurhaagised. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 3: Langetamise järkamissaed ja kaheotstarbelised langetamis- ja järkamissaed/ketassaepingid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2012

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 4: Lintsaagimismasinad käsitsi etteande ja/või väljajooksuga

5.6.2012

EN 1870-4:2001+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-5:2002+A2:2012

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 5: Ketassaepingid/ülallõikamise järkamissaeseadmed

15.11.2012

EN 1870-5:2002+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 6: Küttepuude ketassaagimisseadmed ja kaheotstarbelised küttepuude ketassaagimismasinad/ketassaepingid, käsitsi pealelaadimise ja/või mahalaadimisega

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2012

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 7: Ühekettalised integreeritud söötelaua ja käsitsi laadimise ja/või tühjendamisega palgijärkamisseadmed

5.4.2013

EN 1870-7:2002+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-8:2012

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 8: Ühekettalised servamise/soonelõikuse ketassaagimismasinad mehhaniseeritud etteande ja käsitsi laadimise ja/või tühjendamisega

5.4.2013

EN 1870-8:2001+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.5.2013)

CEN

EN 1870-9:2012

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 9: Kahekettalised järkamise ketassaagimisseadmed integreeritud sööte ja käsitsi laadimise ja/või tühjendamisega

15.11.2012

EN 1870-9:2000+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-10:2013

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 10: ühe saekettaga automaatsed ja poolautomaatsed altsaagimisega ristsaagimismasinad

28.11.2013

EN 1870-10:2003+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2013)

CEN

EN 1870-11:2013

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagmasinad. Osa 11: Poolautomaatsed horisontaalsed ühesaelised ristisaagimise masinad (suportsaed)

11.4.2014

EN 1870-11:2003+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2014)

CEN

EN 1870-12:2013

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagmasinad. Osa 12: Pendelsaagmasinad

11.4.2014

EN 1870-12:2003+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2014)

CEN

EN 1870-13:2007+A2:2012

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 13: Horisontaalasetusega saeraamid

5.6.2012

EN 1870-13:2007+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-14:2007+A2:2012

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 14: Vertikaalasetusega saeraam

5.6.2012

EN 1870-14:2007+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-15:2012

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 15: Käsitsi laetavad ja/või tühjendatavad mitmekettalised tooriku etteandesüsteemiga integreeritud järkamissaed

5.4.2013

EN 1870-15:2004+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-16:2012

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 16: Topeltkaldlõike saagimisseadmed V-lõigete tegemiseks

5.4.2013

EN 1870-16:2005+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-17:2012+A1:2015

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 17: Käsijuhtimisega ühekettalised horisontaalselt lõikavad järkamissaemasinad (suportsaed)

Esmakordne avaldamine

EN 1870-17:2012

Märkus 2.1

13.5.2016

CEN

EN 1870-18:2013

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 18: Formaatsaed

28.11.2013

EN 1870-1:2007+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

CEN

EN 1870-19:2013

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagmasinad. Osa 19: Universaalsed (liuglauaga ja ilma) ning ehitusplatsi saed

11.4.2014

EN 1870-1:2007+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.5.2014)

CEN

EN 1889-1:2011

Allmaa kaevandamise masinad. Allmaatööde liikurmasinad. Ohutusnõuded. Osa 1: Kummirehvidega liikurid

18.11.2011

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Allmaa kaevandamise masinad. Allmaatööde liikurmasinad. Ohutusnõuded. Osa 2: Rööbasliikurid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2013

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Üldnõuded. Osa 1: Põhilised ohutusnõuded

28.11.2013

EN 1915-1:2001+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed . Üldnõuded. Osa 2: Stabiilsuse ja tugevusnõuded, arvutused ja katsemeetodid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Üldnõuded. Osa 3: Vibratsiooni mõõtmise meetodid ja vähendamine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Üldnõuded. Osa 4: Mürataseme mõõtmise ja vähendamise meetodid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:2013

Kattematerjalide pihustus- ja pritsimisseadmed. Ohutusnõuded

28.11.2013

EN 1953:1998+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.3.2014)

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Viilutamismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustika. Kompressorite ja vaakumpumpade mürakatsekoodeks. Insenertehniline meetod (kategooria 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Mullatöömasinad. Ligipääsuavade minimaalmõõtmed (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Mullatöömasinad. Juurdepääsusüsteemid (ISO 2867:2011)

18.11.2011

EN ISO 2867:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.7.2014)

CEN

EN ISO 3164:2013

Mullatöömasinad. Kaitsekonstruktsioonide laboratoorne hindamine. Piirmahu spetsifikatsioon läbipaindele (ISO 3164:2013)

28.11.2013

EN ISO 3164:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2013)

CEN

EN ISO 3266:2010

Üldisteks tõstetöödeks ettenähtud terasest sepistatud rõngaspoldid, klass 4 (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 3266:2010/A1:2015

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

30.6.2016

CEN

EN ISO 3411:2007

Mullatöömasinad. Masina juhi kehamõõdud ja juhti ümbritseva ruumi vähimad mõõtmed (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Mullatöömasinad. Langevate objektide eest kaitsvad konstruktsioonid. Laborikatsed ja toimivus (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2011

Mullatöömasinad. Kummiratastel masinate pidurisüsteemid. Süsteemid, nende talitusnõuded ning katsete läbiviimise kord (ISO 3450:2011)

29.2.2012

EN ISO 3450:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.5.2012)

CEN

EN ISO 3457:2008

Mullatöömasinad. Kaitseseadised. Mõisted ja nõuded (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Mullatöömasinad. Ümberkukkumise puhul kaitsvad konstruktsioonid. Laborikatsed ja jõudlusnõuded (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3691-1:2015

Tööstuslikud mootorkärud. Ohutusnõuded ja kontrollimine. Osa 1: Iseliikuvad tööstuslikud mootorkärud, välja arvatud juhita kärud, erineva töötsooniga kärud ja koormaid vedavad kärud (ISO 3691-1:2011)

15.1.2016

EN ISO 3691-1:2012

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2016)

CEN

EN ISO 3691-5:2014

Tööstuslikud mootorkärud. Ohutusnõuded ja kontrollimine. Osa 5: Jalakäijate poolt kasutatavad kärud (ISO 3691-5:2014)

11.7.2014

EN ISO 3691-5:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.8.2014)

 

EN ISO 3691-5:2014/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 3691-6:2015

Tööstusveokid. Ohutusnõuded ja tõendamine. Osa 6: Reisijate- ning kaubaveokid (ISO 3691-6:2013)

Esmakordne avaldamine

EN ISO 3691-6:2013

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2016)

CEN

EN ISO 4254-1:2015

Põllumajandusmasinad. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded (ISO 4254-1:2013)

Esmakordne avaldamine

EN ISO 4254-1:2013

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2016)

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Heiki Põllumajandusmasinad. Ohutus. Osa 5: Sundaktiivsed mullaharimismasinad (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Põllumajandusmasinad. Ohutus. Osa 6: Pritsid ja vedelväetise laotussüsteemid (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Põllumajandusmasinad. Ohutus. Osa 7: Teraviljakombainid, sööda- ja puuvillakoristid (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Põllumajandusmasinad. Ohutus. Osa 10: Pöördäkked ja kultivaatorid (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Põllumajandusmasinad. Ohutus. Osa 11: Presskogurid (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-12:2012

Põllumajandusmasinad. Ohutus. Osa 12: Püst- ja rõhtrootorniidukid (ISO 4254-12:2012)

24.8.2012

EN 745:1999+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2012)

CEN

EN ISO 5395-1:2013

Aiapidamisseadmed. Ohutusnõuded sisepõlemismootoriga muruniidukitele. Osa 1: Terminoloogia ja üldised katsetused (ISO 5395-1:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5395-2:2013

Aiapidamisseadmed. Ohutusnõuded sisepõlemismootoriga muruniidukitele. Osa 2: Jalgsi juhitavad muruniidukid (ISO 5395-2:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5395-3:2013

Aiapidamisseadmed. Ohutusnõuded sisepõlemismootoriga muruniidukitele. Osa 3: Juhiistmega murutraktorid (ISO 5395-3:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5674:2009

Põllumajandustraktorid ja –masinad ning metsandustraktorid ja -masinad. Jõuvõtuvõllide kaitsepiirded. Tugevus- ja kulumiskatsed ning heakskiidu tingimused (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Mullatöömasinad. Mugavustsoonid ja juhtimisseadisteni ulatumine

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Mullatöömasinad. Turvavööd ja turvavööde kinnituskohad. Toimimisnõuded ja katsed (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Mullatöömasinad. Operaatori istme vibratsiooni laboratoorne hindamine (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Kuivpuhastusmasinate ohutusnõuded. Osa 1: Üldised ohutusnõuded (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Kuivpuhastusmasinate ohutusnõuded. Osa 2: Perkloroetüleeni kasutavad masinad (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Kuivpuhastusmasinate ohutusnõuded. Osa 3: Süttivaid lahusteid kasutavad masinad (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Tekstiilimasinad. Mürakatsekood. Osa 1: Ühtsed nõuded (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-1:2001/A2:2014

15.1.2016

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Tekstiilimasinad. Mürakatsekood. Osa 2: Ketruse ettevalmistus- ja ketrusmasinad (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

13.2.2015

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Tekstiilimasinad. Mürakatsekood. Osa 3: Mittekudumismasinad (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

13.2.2015

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Tekstiilimasinad. Mürakatsekood. Osa 4: Niiditöötluse, taglasetrosside ja köite valmistamise masinad (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

13.2.2015

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Tekstiilimasinad. Mürakatsekood. Osa 5: Telgedel kudumise ja silmuskudumise ettevalmistusmasinad (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

13.2.2015

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Tekstiilimasinad. Mürakatsekood. Osa 6: Riidevalmistamise masinad (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

13.2.2015

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Tekstiilimasinad. Mürakatsekood. Osa 7: Värvimis- ja viimistlusmasinad (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

13.2.2015

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robotid ja robotseadmed. Ohutusnõuded. Osa 1: Tööstusrobotid (ISO 10218-1:2011)

18.11.2011

EN ISO 10218-1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.1.2013)

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Tööstusrobotid. Ohutusnõuded. Osa 2: Robotsüsteemid ja integreerimine (ISO 10218-2:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Tööstuspesumasinate ohutusnõuded. Osa 1: Ühtsed nõuded (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Tööstuspesumasinate ohutusnõuded. Osa 2: Pesumasinad ja tsentrifuugpesumasinad (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Tööstuspesumasinate ohutusnõuded. Osa 3: Pesutunnel-liinid koos komponentseadmetega (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Tööstuspesumasinate ohutusnõuded. Osa 4: Õhkkuivatid (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Tööstuspesumasinate ohutusnõuded. Osa 5: Lametriikrauad, etteandurid ja voltimisseadmed (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Tööstuspesumasinate ohutusnõuded. Osa 6: Triik- ja sulatuspressid (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Käeshoitavad mootoriga hekitrimmerid. Ohutus (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 10517:2009/A1:2013

28.11.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 10821:2005

Tööstuslikud õmblusmasinad. Õmblusmasinate, seadmete ja süsteemide ohutusnõuded (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Kolbsisepõlemismootorid. Käsitsi käivitamise seadised. Osa 1: Ohutusnõuded ja katsetamine (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Kolbsisepõlemismootorid. Käsitsi käivitamise seadised. Osa 2: Katkestusnurga katsemeetod (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Tekstiilimasinad. Ohutusnõuded. Osa 1: Ühtsed nõuded (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Tekstiilimasinad. Ohutusnõuded. Osa 2: Kudumist ettevalmistavad ja kudumismasinad (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Tekstiilimasinad. Ohutusnõuded. Osa 3: Kudumata materjali valmistamise masinad (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Tekstiilimasinad. Ohutusnõuded. Osa 4: Lõnga töötlemise, korrutamise ja nööritootmismasinad (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Tekstiilimasinad. Ohutusnõuded. Osa 5: Kudumistööde ettevalmistusmasinad (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Tekstiilimasinad. Ohutusnõuded. Osa 6: Kanga valmistamise masinad (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Tekstiilimasinad. Ohutusnõuded. Osa 7: Värvimis- ja viimistlusmasinad (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11148-1:2011

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 1: Mittekeermestatud mehaaniliste kinnitusdetailide monteerimise jõuseadised (ISO 11148-1:2011)

24.8.2012

EN 792-1:2000+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-2:2011

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 2: Tükeldamise ja kurdumise jõuseadised (ISO/FDIS 11148-2:2011)

29.2.2012

EN 792-2:2000+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-3:2012

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 3: Puurid ja keermelõikurid (ISO 11148-3:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-3:2010

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-4:2012

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 4: Käsitööriistad mittepöörleva löögiga (ISO 11148-4:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-4:2010

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-5:2011

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 5: Pöörlevad löökpuurid (ISO 11148-5:2011)

29.2.2012

EN 792-5:2000+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-6:2012

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 6: Keermestatud kinnitusdetailide monteerimismasinad (ISO 11148-6:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-6:2010

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-7:2012

Käeshoitavad mitteelektrilise ajamiga tööriistad. Ohutusnõuded. Osa 7: Lihv-/lõikemasinad (ISO 11148-7:2012)

15.11.2012

EN 792-7:2001+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.2.2013)

CEN

EN ISO 11148-8:2011

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 8: Lihvijad ja poleerijad (ISO 11148-8:2011)

29.2.2012

EN 792-8:2001+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-9:2011

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 9: Stantspeenestid (ISO 11148-9:2011)

29.2.2012

EN 792-9:2001+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-10:2011

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 10: Surve jõuseadised (ISO 11148-10:2011)

29.2.2012

EN 792-10:2000+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-11:2011

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 11: Nokkijad ja käärid (ISO 11148-11:2011)

29.2.2012

EN 792-11:2000+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-12:2012

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 12: Ketas-, vibro- ja sirgliikumisega saed (ISO 11148-12:2012)

5.4.2013

EN 792-12:2000+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11252:2013

Laserid ja laseriga seonduv seadmestik. Laserseadmed. Dokumentatsiooni miinimumnõuded (ISO 11252:2013)

28.11.2013

EN ISO 11252:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.2.2014)

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Masinate ohutus. Lasertöötlusseadmed. Osa 1: Üldised ohutusnõuded (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Masinate ohutus. Lasertöötlusseadmed. Osa 2: Käeshoitavate lasertöötlusseadmete ohutusnõuded (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-3:2013

Masinate ohutus. Lasertöötlusseadmed. Osa 3: Lasertöötluspinkide, käeshoitavate lasertöötlusseadmete ja seonduvate abiseadmete müra vähendamine ja müra mõõtmismeetodid (2. täpsusklass) (ISO 11553-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2011

Metsatöömasinad. Elektriga töötavate mastlaasijate ohutusnõuded ja katsetamine . Osa 1: Sisepõlemismootoriga varustatud seadised (ISO 11680-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11680-2:2011

Metsatöömasinad. Elektriga töötavate mastlaasijate ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 2: Seljal kantava jõuallikaga masinad (ISO 11680-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-2:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-1:2011

Metsatöömasinad. Kaasaskantavate kettsaagide ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 1: Hooldusraiel kasutatavad kettsaed (ISO 11681-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-2:2011

Metsatöömasinad. Kaasaskantavate kettsaagide ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 2: Puude pügamisel kasutatavad kettsaed (ISO 11681-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-2:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-1:2011

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Kaasaskantavate mootoriga käsivõsalõikurite ja käsimurutrimmerite ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 1: Integreeritud sisepõlemismootoriga masinad (ISO 11806-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11806:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-2:2011

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Kaasaskantavate mootoriga käsivõsalõikurite ja käsimurutrimmerite ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 2: Seljal kantava jõuallikaga masinad (ISO 11806-2:2011)

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 11850:2011

Metsatöömasinad. Üldised ohutusnõuded (ISO 11850:2011)

29.2.2012

EN 14861:2004+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.5.2012)

CEN

EN 12001:2012

Betooni ja mördi vedamise, pritsimise ja laotamise masinad. Ohutusnõuded

15.11.2012

EN 12001:2003+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.2.2013)

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Peenestusmasinad. Osa 1: Ohutusnõuded labagranulaatoritele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Peenestusmasinad. Osa 3: Ohutusnõuded hakkuritele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Peenestusmasinad. Osa 4: Paagutamisseadmete ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Valtskambersegistid. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetiline ühilduvus. Liftide, eskalaatorite ja liikurkõnniteede tootesarjastandard. Häiringukindlus

28.11.2013

EN 12016:2004+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.2.2014)

CEN

EN 12041:2014

Toidutöötlemismasinad. Vormimismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

15.1.2016

EN 12041:2000+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN 12042:2014

Toidutöötlemismasinad. Automaatsed taignajagamisseadmed. Ohutus- ja hügieeninõuded

13.2.2015

EN 12042:2005+A1:2010

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 12043:2014

Toidutöötlemismasinad. Vahekergitajad. Ohutus- ja hügieeninõuded

15.1.2016

EN 12043:2000+A1:2010

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Jalatsi-, naha- ja kunstnahast toodete valmistamise masinad. Lõikamis- ja augustamismasinad. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Katsemeetodid müra mõõtmiseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Kraanade ohutus. Tervise ja ohutuse nõuded. Osa 2: Piiravad ja näitavad seadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12110:2014

Läbindusmasinad. Survelüüsid. Ohutusnõuded

13.2.2015

EN 12110:2002+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 12111:2014

Läbindusmasinad. Teeheedrid ja läbinduskombainid. Ohutusnõuded

13.2.2015

EN 12111:2002+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Ehituse kaubatõstukid. Osa 1: Ligipääsetavate platvormidega tõstukid

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Ehituse kaubatõstukid. Osa 2: Juurdepääsmatute kandeseadmetega kaldtõstukid

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2012

Vertikaalsetel juhtrööbastel kabiiniga ehitustõstukid inimeste ja lasti tõstmiseks

5.4.2013

EN 12159:2000+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.5.2013)

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Vedelikupumbad. Ohutusnõuded. Hüdrostaatilise katsetamise protseduur

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Jalatsi-, naha- ja kunstnahast toodete valmistamise masinad. Jalatsi- ja nahapressid. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Ketassaed. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2014

Toidutöötlemismasinad. Lintsaagimismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

15.1.2016

EN 12268:2003+A1:2010

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Kalandrid. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2013

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 1: Reisijate trepid

28.11.2013

EN 12312-1:2001+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-2:2014

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 2: Pardatoitlustussõidukid

13.2.2015

EN 12312-2:2002+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 3: Konveierrihmaga sõidukid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2014

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 4: Reisijasillad

11.7.2014

EN 12312-4:2003+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2014)

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 5: Lennukite tankimisseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 6: Jäätõrjevahendid ja jäätõrje/jäätumiskontrolliseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 7: Lennukite teisaldamisseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 8: Hooldustrepid ja platvormid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2013

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 9: Konteinerite/aluste laadimisseadmed

28.11.2013

EN 12312-9:2005+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 10: Konteinerite/aluste transportöörid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 12: Joogivee teenidusseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 13: WC teenindusseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2014

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 14: Sõidukid puuetega reisijatele

13.2.2015

EN 12312-14:2006+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 15: Pagasi ja seadmete veovahendid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 16: Õhuskäivitusseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 17: Kliimaseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 18: Lämmastiku- või hapnikuseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 19: Lennukite tungrauad, telje kinnitusrakised/tõstukid ja hüdraulilised tagapukid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 20: Elektrilised maapealsed vooluallikad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Allmaakaevanduse masinad. Spetsifikatsioon armeeritud konveierite ohutuse osas

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Toidutöötlemismasinad. Hakkimismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Südamikpuurimismasinad alusel. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Koorimis-, nülgimis- ja kilekõrvaldamismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 2: Määratlused, nimetused ja klassifikatsioon

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 3: Kasutus- ja hooldusinformatsioon

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 4: Üldotstarbeliste tõsteseadmete köistrossid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 10: Spiraalköied kasutamiseks üldkonstruktsioonides

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Jalatsi-, naha- ja kunstnahast toodete valmistamise masinad. Moodulkingade parandamise seadmed. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008+A1:2011

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Kuumvormimisseadmed. Ohutusnõuded

29.2.2012

EN 12409:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2012)

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Tööpingid. Ohutus. Töötluskeskused

8.9.2009

 

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Müüritis- ja kivitükelduspingid tööobjektil. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Toidutöötlemismasinad. Villimisseadmed ja abiseadmed. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.7.2011

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Söögiõlide ja rasvade käitlemise tsentrifuugid. Ohutus- ja hügieeninõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Põllumajandusmasinad. Lauplaadurid. Ohutus

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Jalatsi-, naha- ja kunstnahast toodete valmistamise masinad. Mürakatse kood. Ühtsed nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:2014

Tsentrifuugid. Üldised ohutusnõuded

15.1.2016

EN 12547:1999+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika. Mürakatse kood kinnitusdetailide sisselöömise instrumentidele. Tehniline meetod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Pindamisseadmed. Sukel- ja elektrofoor-pindamismasinad orgaaniliste vedelike pindamismaterjalide kasutamiseks. Ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Kolbsisepõlemismootori käitatavad generaatoragregaadid. Ohutus

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Masinad kattematerjalide etteandmiseks ja tsirkuleerimiseks rõhu all. Ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009+A1:2013

Tööpinkide ohutus. Hüdraulilised painutuspressid

11.4.2014

EN 12622:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2014)

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist ehitustoodete valmistamise masinad. Ohutus. Osa 1: Ühtsed nõuded

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 2: Plokivalmistamise masinad

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 3: Liuguri ja pöördlauaga masinad

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 4: Betoonist katuseplaatide valmistamise masinad

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 5-1: Torude valmistamiseks mõeldud masinad, valmistamisega ümber vertikaaltelje

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 5-2: Torude valmistamiseks mõeldud masinad valmistamisega ümber horisontaaltelje

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 5-3: Torude eelpingestamise masinad

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 5-4: Betoontorude pinnakatmismasinad

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 6: Statsionaarne ja mobiilne tehnika fassaadikivide tootmiseks

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 7: Statsionaarsed ja liikuvad seadmed eelpingestatud toodete valmistamisel pikal liinil

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 8: Masinad ja seadmed konstruktsioonielementide valmistamiseks kaltsiumsilikaadist (ja betoonist)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Paigaldamine ja kasutamine

8.9.2009

 

 

Hoiatus: seoses punktiga 5.1 ja D lisaga ei hõlma käesolev dokument viidet standardile EN 12453:2000, mille järgimisega ei looda direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktides 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 ja 1.5.14 esitatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavuse eeldust.

CEN

EN 12643:2014

Mullatöömasinad. Õhkrehvidel masinad. Juhtimissüsteeminõuded

11.7.2014

EN 12643:1997+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.8.2014)

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Kraanad. Informatsioon kasutamiseks ja katsetamiseks. Osa 1: Juhendid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Kraanad. Informatsioon kasutamiseks ja katsetamiseks. Osa 2: Märgistus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Betooni tihendamise ja laadimise masinad. Ohutusnõuded

18.11.2011

EN 12649:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2012)

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Jalatsite, nahast ja kunstnahast kaupade valmistamise masinad. Naelutamismasinad. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnatingimused. Survele töötavad külmutuskompressorid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Tööpinkide ohutus. Puurpingid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Järelkõnniniidukid. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2013

Puidutöötlemismasinate ohutus. Freesmasinad neljapoolseks töötluseks

28.11.2013

EN 12750:2001+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Pinnatöötlemisseadmete heitgaaside termilise puhastamise süsteemid. Ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Kattematerjalide segamise masinad. Ohutusnõuded. Osa 1: Sõidukites kasutatavad segamismasinad

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2015

Puidutöötlemismasinate ohutus. Statsionaarselt paigaldatud hakise- ja tolmueemaldussüsteemid. Ohutusnõuded

Esmakordne avaldamine

EN 12779:2004+A1:2009

Märkus 2.1

31.5.2016

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Köögikombainid ja mikserid. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Käsimikserid ja -visplid. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Mikserid. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Pöörlevad kausslõikurid. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2014

Konveierilindid. Süttivuskatsed tulesimulatsiooniga. Osa 1: Katsed propaanipõletiga

13.2.2015

EN 12881-1:2005+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Konveierilindid. Süttivuskatsed tulesimulatsiooniga. Osa 2: Laiaulatuslikud tulekatsed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2015

Konveierilindid üldotstarbeliseks kasutamiseks. Elektri- ja süttivusohutuse nõuded

15.1.2016

EN 12882:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Masinad tööstuslike detailide pindade puhastamiseks ja eeltöötlemiseks vedelike või aurude abil. Osa 1: Üldised ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Masinad tööstuslike detailide pindade puhastamiseks ja eeltöötlemiseks vedelike või aurude abil. Osa 2: Veepõhiseid puhastusvedelikke kasutatavate masinate ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Masinad tööstuslike detailide pindade puhastamiseks ja eeltöötlemiseks vedelike või aurude abil. Osa 3: Süttimisohtlike puhastusvedelikke kasutavate masinate ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Masinad tööstuslike detailide pindade puhastamiseks ja eeltöötlemiseks vedelike või aurude abil. Osa 4: Halogeenitud vedelikke kasutavate masinate ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Põllu- ja metsamajanduse traktorid ja masinad. Kardaanvõllid ja nende kaitsed. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Tööstus- ja kaubandushoonete ning garaažide uksed ja väravad. Ohutusseadmed elektri abil töötavatele ustele ja väravatele. Nõuded ja katsemeetodid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Pindamisseadmed. Pihustuskambrid orgaanilise pulberkattematerjaliga katmiseks. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Kaasaskantavad ja/või käsitsi juhitavad, mehhaanilise ajamiga lõikeseadmetega masinad ja seadmed. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011+A1:2012

Kraanad. Laadurkraanad

24.8.2012

EN 12999:2011

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2012)

CEN

EN 13000:2010+A1:2014

Kraanad. Liikurkraanad

13.2.2015

EN 13000:2010

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 13001-1:2015

Kraanad. Üldine ehitus. Osa 1: Üldpõhimõtted ja nõuded

15.1.2016

EN 13001-1:2004+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN 13001-2:2014

Kraana ohutus. Üldine ehitus. Osa 2: Koormuse mõjud

15.1.2016

EN 13001-2:2011

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Kraanad. Üldkonstruktsioon. Osa 3-1: Teraskonstruktsioonide piirseisundid ja sobivuse tõestus

28.11.2013

EN 13001-3-1:2012

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2014)

CEN

EN 13001-3-2:2014

Kraanad. Üldine ehitus. Osa 3-2: Trosside piirseisundid ja kõlblikkuse tõendamine plokisüsteemides

15.1.2016

 

 

CEN

EN 13001-3-3:2014

Kraanad. Üldine ehitus. Osa 3-3: Ratta/rööpa kokkupuute piirseisundid ja kõlblikkuse tõendamine

15.1.2016

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Liftide ja eskalaatorite tehnohooldus. Tehnohooldusjuhendite reeglid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Teepinnapuhastusmasinad. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2015

Teepinnatöötlusmasinad. Ohutusnõuded

Esmakordne avaldamine

EN 13020:2004+A1:2010

Märkus 2.1

31.5.2016

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Talvise hoolduse masinad. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Müra mõõtmise meetodid trükkimise, paberi muundamise ja paberi valmistamise masinate puhul ning lisaseadmete puhul. Täpsusastmed 2 ja 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Masinad ja sisustus lehtklaasi valmistamiseks, töötlemiseks ja käitlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 1: Seadmed klaasi hoidmiseks, käsitsemiseks ja transpordiks tehases

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Masinad ja sisustus lehtklaasi valmistamiseks, töötlemiseks ja käitlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 2: Seadmed klaasi hoidmiseks, käsitsemiseks ja transpordiks väljaspool tehast

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Masinad ja jaamad lehtklaasi valmistamiseks ja töötlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 11: Puurimismasinad

18.12.2009

 

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Masinad ja sisustus lehtklaasi valmistamiseks, töötlemiseks ja käitlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 4: Kallutuslauad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Masinad ja sisustus lehtklaasi valmistamiseks, töötlemiseks ja käitlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 5: Virnastamismasinad ja seadmed

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Masinad ja sisustus lehtklaasi valmistamiseks, töötlemiseks ja käitlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 6: Praagi väljalõikamismasinad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Masinad ja sisustus lehtklaasi valmistamiseks, töötlemiseks ja käitlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 7: Lamineeritud klaasi lõikamise masinad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Masinad ja jaamad lehtklaasi valmistamiseks ja töötlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 9: Pesemisseadmed

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Masinad ja jaamad lehtklaasi valmistamiseks ja töötlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 11: Puurimismasinad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Masinad ja jaamad puhutud klaasi valmistamiseks ja töötlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 1: Klaasimulli etteandesüsteemid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Masinad ja jaamad puhutud klaasi valmistamiseks ja töötlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 2: Etteandemasinate käsitlemine

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Masinad ja jaamad puhutud klaasi valmistamiseks ja töötlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 3: IS masinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Masinad ja jaamad puhutud klaasi valmistamiseks ja töötlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 5: Pressid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Vibratsiooni mõõtmise katsemeetodid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Keraamikamasinad. Ohutus. Saviplaatide peale- ja mahalaadimine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Nahaparkimismasinad. Lõhkumis- ja lintnoapügamismasinad. Ohutusnõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Nahaparkimismasinad. Rulliga pinnakatmismasinad. Ohutusnõuded

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Nahaparkimismasinad. Pöördprotsessi anumad. Ohutusnõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Põllumajandusmasinad. Kartulikoristusmasinad. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009+A1:2014

Rulood sisekasutuses. Nõuded jõudlusele ja ohutusele

11.7.2014

EN 13120:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.8.2014)

 

EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Tööpinkide ohutus. Freesid (sealhulgas sisetreipingid)

8.9.2009

 

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135:2013

Kraanad. Ohutus. Konstruktsioon. Nõuded seadmetele

28.11.2013

EN 13135-1:2003+A1:2010

EN 13135-2:2004+A1:2010

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Põllumajandusmasinad. Suhkrupeedi ja söödapeedi koristusseadmed. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Kraanad. Ohutus. Kinnituseta koormuse tõstmise vahendid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Kraanad. Ohutus. Käsiajamiga tõsteseadmed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13204:2004+A1:2012

Kaheotstarbelised hüdraulilised päästevahendid tuletõrjujatele ja päästemeeskondadele. Ohutus- ja toimimisnõuded

24.8.2012

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Köögiviljakoorijad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Tööstuslikud, kaubanduslikud ja garaažiuksed ja väravad. Tootestandard. Osa 1: Ilma tulekaitse- või suitsukontrolliparameetriteta tooted

18.11.2011

 

 

Hoiatus. Punktide 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 ja 4.3.6 puhul ei viita käesolev avaldatud dokument standardile EN 12453:2000 ning selle standardi kohaldamine ei anna alust eeldada vastavust direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktide 1.3.7 ja 1.4.3 olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Kausi tõstmise ja kallutamise masinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13289:2001+A1:2013

Pastakäitlemistehased. Kuivatid ja jahutid. Ohutus- ja hügieeninõuded

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Pindamisseadmed. Kombineeritud kabiinid. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Keraamikamasinad. Ohutus. Ülekandeplatvormid ja vagonetid

8.9.2009

 

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13378:2001+A1:2013

Pastakäitlemistehased. Pasta pressid. Ohutus- ja hügieeninõuded

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13379:2001+A1:2013

Pastakäitlemistehased. Määrija, koorimis- ja lõikamismasin, stick return konveier, stick magazine. Ohutus- ja hügieeninõuded

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Horisontaalse võlliga mikserid. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Piruka- ja tordimasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 1: Terastraadist trosside troppide ühendusmuhvid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 2: Terastraadist trosside troppide avade jätkamine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 3: Jätkuklemmid ja nende kindlustamine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 4: Metall- ja polümeerliitmikud

20.7.2011

EN 13411-4:2002+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2011)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 5: Vedrukammitsaga terastrosshaaratsid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 6: Asümeetrilised kiil-liitmikud

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 7: Sümmeetrilise kiilmuhviga otsad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Terastrosside otsadetailid. Ohutus. Osa 8: Trossiotsad ja survetöötlus

18.11.2011

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Terastraadist trosside tropid. Ohutus. Osa 1: Tropid üldiste tõsteteenuste osutamiseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Terastraadist trosside tropid. Ohutus. Osa 2: Nõuded tootja poolt antavatele kasutus- ja hooldusjuhistele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Terastraadist trosside tropid. Ohutus. Osa 3: Kaitserõngad ja kaablikinnitusega tropid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2013

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Kilede või lehtede kerimise masinad. Ohutusnõuded

28.11.2013

EN 13418:2004+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2013)

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Reasniitmismehhanismid. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Jalatsi-, naha- ja kunstnahast toodete valmistamise masinad. Lõhkumis-, kaapimis-, lõikamis-, tsementimis- ja tsemendikuivatusmasinad. Ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 13482:2014

Robotid ja robotseadmed. Ohutusnõuded inimeste hooldusrobotitele (ISO 13482:2014)

11.7.2014

 

 

CEN

EN 13524:2003+A2:2014

Maanteehooldusmasinad. Ohutusnõuded

11.7.2014

EN 13524:2003+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.8.2014)

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Mullatöömasinad . Ümberkukkumise puhul kaitsev turvakabiin (TOPS) kompaktekskavaatoritele. Laborikatsed ja jõudlusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Termo-injektsioonimasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Kraanad. Juhtimispidemed ja juhtimiskoht

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2015

Välirulood. Toimivus- ja ohutusnõuded

15.1.2016

EN 13561:2004+A1:2008

Märkus 2.1

28.2.2017

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Segamismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Kraanad. Juurdepääs

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Fikseeritud mehhanismiga praeahju täitmise seadmed. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Bensiinijaamad. Osa 1: Ohutusnõuded mõõtepumpade, tankurite ja kaugjuhtimisega pumpade valmistamisele ja jõudlusele

24.8.2012

EN 13617-1:2004+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2012)

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Salatikuivatid. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2015

Luugid. Toimivus- ja ohutusnõuded

15.1.2016

EN 13659:2004+A1:2008

Märkus 2.1

28.2.2017

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Seadmete ohutus. Ohutusnõuded torutäite ja vormimise pöörlevatele veskitele ning lõppviimistlusliinidele

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Aiapidamisseadmed. Integreeritud jõuallikaga hekseldid/veskid. Ohutus

20.7.2011

 

 

 

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

 

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Aiapidamisseadmed. Jalakäija poolt kontrollitavad muruõhutus- ja samblaeemaldusseadmed. Ohutus

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Tõstekottide süsteem kasutamiseks pääste- ja tuletõrjeteenistuses. Ohutus- ja talitlusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2013

Toidutöötlemismasinad. Piimajahutid farmides. Kasutus-, ohutus- ja hügieeninõuded

28.11.2013

EN 13732:2002+A2:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2014)

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Tööpinkide ohutus. Pneumaatilised pressid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Kraanad. Ujuvkraanad. Osa 1: Üldotstarbelised ujuvkraanad

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Põranda soonefreesimismasinad. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2015

Toidutöötlemismasinad. Tükeldusmasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

15.1.2016

EN 13870:2005+A1:2010

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.3.2016)

CEN

EN 13871:2014

Toidutöötlemismasinad. Kuubikute lõikamise masinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

15.1.2016

EN 13871:2005+A1:2010

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Lõikamismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Elektrilise segisti ja/või mikseriga varustatud keedunõud. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Sepistatud terasest tõstesääklid üldotstarbelisteks tõstetöödeks. Rist- ja ümarsääklid. Kategooria 6. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Tööpingid. Ohutus. Seadmed külmmetalli saagimiseks

8.9.2009

 

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2012

Vedelikupumbad. Ohutusnõuded. Põllumajanduslikud toiduained. Hügieenilise kasutamise tagamiseks vajalikud konstruktsiooninõuded

24.8.2012

EN 13951:2003+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.10.2012)

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Leivalõikamismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Raudteealased rakendused. Rööpad. Ohutusnõuded teisaldatavatele ehitus- ja hooldusmasinatele ja -dresiinidele

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Tööpingid. Ohutus. Giljotiinlõikepingid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Masinate ohutus. Seadmed mootorsõidukite parkimiseks mootorsõidukite abil. Ohutus ja elektromagnetilise ühilduvuse nõuded seadmete projekteerimisel, tootmisel, paigaldamisel ja kasutuselevõtul

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Tahke väetise laotamise seadmed. Ohutus

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Külvimasinad. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Raudteeveeremi ja hooldusmasinate konstruktsioon. Osa 3: Üldised ohutusnõuded

29.2.2012

EN 14033-3:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2012)

CEN

EN 14043:2014

Kõrghoonetes kasutatavad tuletõrjeteenistuste teleskooppäästeseadmed. Kombineeritud liikumisega pöördredelid. Ohutus- ja toimivusnõuded ja katsemeetodid

11.7.2014

EN 14043:2005+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.7.2014)

CEN

EN 14044:2014

Kõrghoonetes kasutatavad tuletõrjeteenistuste teleskooppäästeseadmed. Järjestikuse liikumisega pöördredelid. Ohutus- ja toimivusnõuded ja katsemeetodid

11.7.2014

EN 14044:2005+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.7.2014)

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Tööpinkide ohutus. Edastus- ja eriotstarbelised seadmed

8.9.2009

 

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Kraanad. Käsitsi kontrollitavad koormuse käsitlemise seadmed

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Pöörd-sisepõlemismootorid. Tagasitõmbevedruga käivitusseadmed. Üldised ohutusnõuded (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Kraanad. Ohutus. Tornkraanad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Pinnatöötlusseadmed. Pinnatöötlusseadmete, kaasa arvatud lisaseadmed, mürakatse koodid. Täpsuskategooriad 2 ja 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Tuletõrjepumbad. Teisaldatavad pumbad. Ohutus- ja toimimisnõuded, katsed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Kraanad. Elektrilised vintsid ja tõstemehhanismid. Osa 1: Elektrilised tõstemehhanismid

18.12.2009

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Kraanad. Elektrilised vintsid ja tõstemehhanismid. Osa 2: Elektrilised tõstukid

18.12.2009

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Kraanad. Seadmed inimeste tõstmiseks. Osa 2: Tõstekõrguse kontrollimise seadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Bagetiviilutajad. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded terase ja mittemagnetiliste metallide ekstrusioonpressidele

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Pidevtoimega teisaldusseadmed ja süsteemid. Pealmaa-pruunsöekaevetöödel kasutatavate pidevtoimega seadmete üldised ohutusnõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded hüdroajamiga avaneva matriitsiga kuumsepispressile terase ja mittemagnetiliste metallide sepistamiseks

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Masinate ohutus. Terase ümbertöötlemine. Masinad ja seadmed vedela terase käsitlemiseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Terase elektrikaarahjuga tootmiseks kasutatavate masinate ja seadmete ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Tuletõrjepumbad. Ilma eelpumbata tsentrifugaalsed tuletõrjepumbad. Osa 1: Klassifikatsioon, üldised ja ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Tuletõrjepumbad. Ilma eelpumbata tsentrifugaalsed tuletõrjepumbad. Osa 2: Üldiste ja ohutusnõuete testimine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Masinaohutus. Ohutusnõuded terase pidevvalu seadmetele ja masinatele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Lintnoad vahtplastitahvlite lõikamiseks. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Aiapidamisseadmed. Eeslükatavad sisepõlemismootoriga hekilõikurid. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Põllumajandusmasinad ja metsamajandusmasinad ja aiapidamisseadmed. Kõndimisel juhitavad ja käeskantavad masinad. Masina kuumadele osadele ebasoovitava juurdepääsu kindlaksmääramine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Konveieriga nõudepesumasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Jahu ja manna jahvatamise ja töötlemise masinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2015

Allmaapaigaldistes kasutamiseks mõeldud konveierlindid. Elektri- ja süttivusohutuse nõuded

Esmakordne avaldamine

EN 14973:2006+A1:2008

Märkus 2.1

31.5.2016

CEN

EN ISO 14982:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Elektromagnetiline ühilduvus. Katsetusmeetodid ja vastavuskriteeriumid (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14985:2012

Kraanad. Pöördnoolkraanad

23.3.2012

 

 

CEN

EN 15000:2008

Tööstustõstukite ohutus. Iseliikuvad muutuva tõsteulatusega tõstukid. Spetsifikatsioon, jõudluse ja katsetamise nõuded pikitelje koormusmomendi indikaatoritele ja piirajatele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011+A1:2014

Kraanad. Sild- ja pukk-kraanad

11.7.2014

EN 15011:2011

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.8.2014)

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Kantav seinasaag ja juhtmelõikur töökohal kasutamiseks. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Kraanad. Nõuded konteinerite tõsteraamidele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009+A1:2015

Lumekoristusseadmed. Ohutusnõuded

15.1.2016

EN 15059:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Masinaohutus. Valumasinate ja seadmete ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Kilepakendite ja kottide valmistamise masinad. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Masinate ohutus. Kuumvaltsimisseadmete ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Masinate ohutus. Külmvaltsimisseadmete ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Elektriga töötavad riiulid ja alused, karussellsüsteeemid ja tõsteliftid. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Looduskivi kaevandamise ja töötlemise masinad ja seadmed. Kaatersaagide ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Looduskivi kasutamise ja töötlemise masinad ja paigaldised. Ohutus. Nõuded teemantsaagidele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Looduskivi kaevandamise ja töötlemise masinad ja seadmed. Ohutus. Nõuded kettsaagidele ja tõukepinkidele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Toidutöötlemismasinad. Lihakehade automaatse lõikamise seadmed. Ohutus- ja hügieeninõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Bensiinijaamad. Ohutusnõuded sukelpumbasüsteemide ehitamiseks ja kasutamiseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009+A2:2015

Aiatööseadmed. Lehepuhurid, imurid ja puhurid/imurid. Ohutus

Esmakordne avaldamine

EN 15503:2009+A1:2013

Märkus 2.1

30.6.2017

CEN

EN 15572:2015

Looduskivi kaevandamise ja töötlemise masinad ja seadmed. Nõuded servatöötlusmasinatele

15.1.2016

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Põllumajandustraktorid ja iseliikuvad taimekaitsepihustid. Operaatori (juhi) kaitse ohtlike ainete eest. Osa 1: Kabiini liigitus, nõuded ja katseprotseduurid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Põllumajandustraktorid ja iseliikuvad taimekaitsepihustid. Operaatori (juhi) kaitse ohtlike ainete eest. Osa 2: Filtrid, nõuded ja katseprotseduurid

26.5.2010

 

 

 

EN 15695-2:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 15700:2011

Talispordiks või vaba aja veetmiseks mõeldud lintkonveieri ohutus

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Müramõõtmise kood. Tehniline meetod (klass 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Maanteel ja rööbastel liikuvad masinad ning sidusseadmed. Osa 2: Üldised ohutusnõuded

29.2.2012

EN 15746-2:2010

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2012)

CEN

EN 15774:2010

Toidutöötlemismasinad. Värskete ja täidetud makaronitoodete (tagliatelled, kannelloonid, ravioolid, tortelliinid, orecchiette'd ja gnocchi'd) töötlemismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2014

Põllumajandusmasinad. Jõuülekande liikuvate osade fikseeritud ja blokeeringuga kaitsed lukustusega või ilma

15.1.2016

EN 15811:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN 15830:2012

Muutuva tõsteulatusega autolaadurid pinnaseteedele. Vaateväli. Katsemeetodid ja tõendamine

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15861:2012

Toidutöötlemismasinad. Suitsutamisseadmete paigaldis. Ohutus- ja hügieeninõuded

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15895:2011

Kassett-laengutega käsitööriistad. Ohutusnõuded. Kinnitus- ja metallimarkeerimistööriistad

18.11.2011

 

 

CEN

EN 15949:2012

Masinate ohutus. Ohutusnõuded varraste, ehitusterase ja terastraadi valtsimismasinatele

5.6.2012

 

 

CEN

EN 15954-2:2013

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Haakeveerem ja kaasnevad seadmed. Osa 2: Üldised ohutusnõuded

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15955-2:2013

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbastelt mahatõstetavad masinad ja kaasnevad seadmed. Osa 2: Üldised ohutusnõuded

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15997:2011

Maastikusõidukid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

29.2.2012

 

 

 

EN 15997:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 16005:2012

Masinkasutusega uksed. Kasutusohutus. Nõuded ja katsemeetodid

5.4.2013

 

 

 

EN 16005:2012/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 16029:2012

Tänavaliikluseks mittemõeldud ratsa-asendis juhitavad inimeste transpordiks kavandatud mootorsõidukid. Kahe järjestikku rattaga mootorsõidukid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

24.8.2012

 

 

CEN

EN ISO 16089:2015

Tööpingid. Ohutus. Statsionaarsed lihvimismasinad (ISO 16089:2015)

Esmakordne avaldamine

EN 13218:2002+A1:2008

Märkus 2.1

30.6.2016

CEN

EN ISO 16119-1:2013

Põllu- ja metsamajanduse masinad. Taimekaitsepritsid ja vedelväetise laoturid. Keskkonnakaitse – nõuded ja katsetusmeetodid. Osa 1: Üldist (ISO 16119-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-2:2013

Põllu- ja metsamajanduse masinad. Taimekaitsepritsid ja vedelväetise laoturid. Keskkonnakaitse – nõuded ja katsetusmeetodid. Osa 2: Põllukultuuride pritsid ja sarnased seadmed (ISO 16119-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-3:2013

Põllu- ja metsamajanduse masinad. Taimekaitsepritsid ja vedelväetise laoturid. Keskkonnakaitse – nõuded ja katsetusmeetodid. Osa 3: Põõsaste ja viljapuude pneumaatilised pritsid ning sarnased seadmed (ISO 16119-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-4:2014

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Keskkonnanõuded pritsidele. Osa 4: Statsionaarsed ja osaliselt liikuvad pritsid (ISO 16119-4:2014)

15.1.2016

 

 

CEN

EN 16191:2014

Läbindusmasinad. Ohutusnõuded

13.2.2015

EN 815:1996+A2:2008

EN 12336:2005+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 16203:2014

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Dünaamilised katsed külgstabiilsuse tõendamiseks. Tasakaalustusraskustega kärud

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16228-1:2014

Vaiapaigaldus- ja vundamendirajamisseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldised nõuded

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-2:2014

Vaiapaigaldus- ja vundamendirajamisseadmed. Ohutus. Osa 2: Mobiilsed puurtornid tsiviil- ja geotehniliseks ehituseks, lahtiseks ja kinniseks kaevandamiseks

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-3:2014

Vaiapaigaldus- ja vundamendirajamisseadmed. Ohutus. Osa 3: Suundpuurimisseadmed

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-4:2014

Vaiapaigaldus- ja vundamendirajamisseadmed. Ohutus. Osa 4: Vundamendirajamisseadmed

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-5:2014

Vaiapaigaldus- ja vundamendirajamisseadmed. Ohutus. Osa 5: Rakistusvaheseinte paigaldusseadmed

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-6:2014

Vaiapaigaldus- ja vundamendirajamisseadmed. Ohutus. Osa 6: Jugapuurimis-, pinnasvalu- ja injektsioonvaluseadmed

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-7:2014

Vaiapaigaldus- ja vundamendirajamisseadmed. Ohutus. Osa 7: Vahetatavad abiseadmed

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

CEN

EN 16230-1:2013+A1:2014

Hobikardid. Osa 1: Kartide ohutusnõuded ja katsemeetodid

15.1.2016

EN 16230-1:2013

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN ISO 16230-1:2015

Põllutöömasinad ja traktorid. Kõrgema pingega elektriliste ja elektrooniliste komponentide ja süsteemide ohutus. Osa 1: Üldised nõuded (ISO 16230-1:2015)

15.1.2016

 

 

CEN

EN ISO 16231-1:2013

Iseliikuvad põllumajandusseadmed. Stabiilsuse hindamine. Osa 1: Põhimõtted (ISO 16231-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16231-2:2015

Iseliikuvad põllumajandusseadmed. Stabiilsuse hindamine. Osa: 2: Staatilise püsivuse määramine ja katsemeetodid (ISO 16231-2:2015)

15.1.2016

 

 

CEN

EN 16246:2012

Põllumajandusmasinad. Tagakopp-laadurid. Ohutus

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16252:2012

Jäätmematerjalide või taaskasutatavate osiste tihendamise masinad. Horisontaalsed pallimispressid. Ohutusnõuded

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16307-1:2013+A1:2015

Tööstusveokid. Ohutusnõuded ja tõendamine. Osa 1: Täiendavad nõuded iseliikuvatele tööstusveokitele, välja arvatud juhita veokid, muutuva tööalaga laadurid ja reisijate-ning kaubaveokid

15.1.2016

EN 16307-1:2013

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN 16307-5:2013

Tööstusveokid. Ohutusnõuded ja verifitseerimine. Osa 5: Täiendavad nõuded jalgsi juhitavatele tööstusveokitele

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16307-6:2014

Tööstusveokid. Ohutusnõuded ja tõendamine. Osa 6: Täiendavad nõuded reisijate- ning kaubaveokitele

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16327:2014

Tuletõrje. Ülerõhuga vahudoseerimissüsteem ja suruõhuga vahusüsteem

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16474:2015

Plasti- ja kummitöötlusmasinad. Rehvide vulkaniseerimise pressid. Ohutusnõuded

15.1.2016

 

 

CEN

EN 16486:2014

Jäätmematerjalide või taaskasutatavate osiste tihendamise masinad. Tihendajad. Ohutusnõuded

15.1.2016

 

 

CEN

EN 16500:2014

Jäätmematerjalide või taaskasutatavate osiste tihendamise masinad. Püstised pallimispressid. Ohutusnõuded

15.1.2016

 

 

CEN

EN 16590-3:2014

Põllu- ja metsamajanduse traktorid ja masinad. Ohutusega seotud juhtimissüsteemide osad. Osa 3: Tootesarjade arendus, riist- ja tarkvara (ISO 25119-3:2010 muudetud)

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-4:2014

Põllu- ja metsamajanduse traktorid ja masinad. Ohutusega seotud juhtimissüsteemide osad. Osa 4: Tootmine, käitamine, modifitseerimine ja tugiteenused (ISO 25119-4:2010 muudetud)

13.2.2015

 

 

CEN

EN ISO 18217:2015

Puidutöötlemismasinate ohutus. Kettfiidriga servakantimismasinad (ISO 18217:2015)

15.1.2016

EN 1218-4:2004+A2:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.3.2016)

CEN

EN ISO 19432:2012

Ehitusmasinad ja -seadmed. Kantavad käeshoitavad sisepõlemismootoriga lõikeseadmed. Ohutusnõuded (ISO 19432:2012)

15.11.2012

EN ISO 19432:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2013)

CEN

EN ISO 19932-1:2013

Taimekaitseseadmed. Seljas kantavad pritsid. Osa 1: Ohutus ja keskkonnanõuded (ISO 19932-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 19932-2:2013

Taimekaitseseadmed. Seljas kantavad pritsid. Osa 2: Katsemeetodid (ISO 19932-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Vedelikupumbad ja pumbaseaded. Mürakatse kood. Täpsusklassid 2 ja 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 22867:2011

Metsandus- ja aiandusmasinad. Sisepõlemismootoriga kaasaskantavad käsi-metsatöömasinad. Vibratsioonikatsekoodeks. Käepidemete vibratsiooni mõõtmine (ISO 22867:2011)

29.2.2012

EN ISO 22867:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 22868:2011

Metsandusmasinad. Käeskantavate sisepõlemismootoriga masinate mürakatsete eeskirjad. Tehniline meetod (täpsusklass 2) (ISO 22868:2011)

20.7.2011

EN ISO 22868:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2011)

CEN

EN ISO 23125:2015

Masintööriistad. Ohutus. Pöörlevad masinad (ISO 23125:2015)

15.1.2016

EN ISO 23125:2010

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(29.2.2016)

CEN

EN ISO 28139:2009

Põllumajandus- ja metsamasinad. Seljaskantavad sisepõlemismootoriga udupihustid. Ohutusnõuded (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28881:2013

Tööpingid. Ohutus. Elektroerosioonmasinad (ISO 28881:2013)

28.11.2013

EN 12957:2001+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.2.2014)

 

EN ISO 28881:2013/AC:2013

 

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 1: Nurga- ja tasapinnalihvijad (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 2: Kruvikeerajad, mutrivõtmed ja kruustangid (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 3: Poleerseadmed ning pöörlevad, tald- ning ekstsentriklihvmasinad (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Käeshoitavad mootoriga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni hindamiseks. Osa 4: Lintlihvmasinad (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 5: Trellid ja lööktrellid (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 28927-5:2009/A1:2015

15.1.2016

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.3.2016)

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 6: Rammid (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 7: Plekikäärid ja -lõikurid (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 8: Edasi-tagasi liikuva tööorganiga saed ja viilid ning võnkuva või pöörleva tööorganiga saed (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 28927-8:2009/A1:2015

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

30.6.2016

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 9: Kivitöötlemisseadmed ja piikpuhastusvasarad (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Käeshoitavad mootoriga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni hindamiseks. Osa 10: Lööktrellid, piikvasarad ja perforaatorid (ISO 28927-10:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks Osa 11: Kivipeitlid (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-12:2012

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 12: Lihvkäiad (ISO 28927-12:2012)

5.4.2013

 

 

B-tüüpi standardid

B-tüüpi standardid käsitlevad masinaohutuse konkreetseid aspekte või teatavat liiki kaitsemeetmeid, mida võib kasutada väga erinevate masinarühmade puhul. B-tüüpi standardite spetsifikatsioonide kohaldamine lubab eeldada vastavust nendega hõlmatud masinadirektiivi olulistele nõuetele, kui C-tüüpi standard või tootja riskihindamine näitab, et B-tüüpi standardis täpsustatud tehniline lahendus on piisav asjaomase masinarühma või -mudeli puhul. Selliste B-tüüpi standardite kohaldamine, milles esitatakse eraldiseisvalt turulelastud ohutusseadiste spetsifikatsioonid, lubab eeldada asjaomaste ohutusseadiste vastavust standarditega hõlmatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Cenelec

EN 60204-1:2006

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded

IEC 60204-1:2005 (Muudetud)

26.5.2010

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.2.2012)

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmestik. Osa 11: Nõuded kõrgepinge seadmestikule vahelduvvoolu pingele üle 1 000  V või alalisvoolu pingele üle 1 500  V ja mis ei ületa 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 32: Nõuded tõstemasinatele

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 33: Nõuded pooljuhtide tootmise seadmetele

IEC 60204-33:2009 (Muudetud)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Masinate ohutus. Tuvastus, märgistus ja aktiveerimine. Osa 1: Nõuded visuaal-, audio- ja puutesignaalidele

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Masinate ohutus. Tuvastus, märgistus ja aktiveerimine. Osa 2: Nõuded märgistusele

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Masinate ohutus. Tuvastus, märgistus ja aktiveerimine. Osa 3: Nõuded aktivaatorite asukohale ja talitlusele

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2013

Masinate ohutus. Elektritundlik kaitseseadmestik. Osa 1: Üldnõuded ja katsed

IEC 61496-1:2012

11.4.2014

EN 61496-1:2004

+ A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(10.5.2015)

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Reguleeritava kiirusega elektriajamisüsteemid. Osa 5-2: Ohutusnõuded. Funktsionaalsus

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Masinate ohutus. Ohutusega seotud elektriliste, elektrooniliste ja programmeeritavate elektrooniliste kontrollsüsteemide funktsionaalne ohutus

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

 

EN 62061:2005/A1:2013

IEC 62061:2005/A1:2012

28.11.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(18.12.2015)

 

EN 62061:2005/A2:2015

IEC 62061:2005/A2:2015

15.1.2016

Märkus 3

31.7.2018

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

C-tüüpi standardid

C-tüüpi standardites on esitatud spetsifikatsioonid konkreetse masinarühma kohta. C-tüüpi standarditega hõlmatud rühma kuuluvatel eri liiki masinatel on samalaadne ettenähtud kasutusala ja nad kujutavad endast samalaadset ohtu. C-tüüpi standardites võib viidata A- või B-tüüpi standarditele, täpsustades, millist A- või B-tüüpi standardi spetsifikatsiooni asjaomase masinarühma suhtes kohaldatakse. Kui konkreetse masinaohutuse aspekti puhul kaldutakse C-tüüpi standardis kõrvale A- või B-tüüpi standardi spetsifikatsioonidest, on C-tüüpi standardi spetsifikatsioonid A- või B-tüüpi standardite spetsifikatsioonide suhtes ülimuslikud. C-tüüpi standardi spetsifikatsioonide kohaldamine tootja riskihindamise alusel lubab eeldada vastavust standardiga hõlmatud masinadirektiivi olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Teatavad C-tüüpi standardid on jagatud mitmest osast koosnevatesse seeriatesse, kusjuures standardi 1. osas esitatakse masinaklassi suhtes kohaldatavad üldspetsifikatsioonid ning standardi ülejäänud osades esitatakse samasse klassi kuuluvate masinate konkreetsete rühmade spetsifikatsioonid ning need standardi osad täiendavad või muudavad 1. osas esitatud üldspetsifikatsioone. Sellisel viisil liigendatud C-tüüpi standardite puhul lubab masinadirektiivi oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavust eeldada see, kui standardi üldist 1. osa kohaldatakse koos standardi asjaomase eriosaga.

Cenelec

EN 50223:2015

Kohtkindlad elektrostaatilised rakendusseadmed süttivale helvesmaterjalile. Ohutusnõuded

15.1.2016

EN 50223:2010

Märkus 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50348:2010

Kohtkindlad elektrostaatilised seadmed mittesüttivate vedelate pinnakattematerjalide jaoks. Ohutusnõuded

26.5.2010

 

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50434:2014

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Erinõuded võrgutoitega purustamis- ja hakkimismasinatele

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50569:2013

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele pöörlevatele tõmbeventilaatoritele

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50570:2013

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele trummelkuivatitele

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50571:2013

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele pesumasinatele

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50580:2012

Elektrimootoriga töötavate käeshoitavate tööriistade ohutus. Erinõuded püstolpihustitele

5.6.2012

 

 

 

EN 50580:2012/A1:2013

28.11.2013

Märkus 3

22.7.2016

Cenelec

EN 50636-2-91:2014

Kodumajapidamis- ja olmelised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-91: Erinõuded järelkäiguga ja käeshoitavatele muru- ja hekitrimmeritele

IEC 60335-2-91:2008 (Muudetud)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-92:2014

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-92: Erinõuded jalgsijuhitavatele võrgutoitega murukobestitele ja -aeraatoritele

IEC 60335-2-92:2002 (Muudetud)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-94:2014

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-94: Erinõuded käärteradega murupügamismasinatele

IEC 60335-2-94:2008 (Muudetud)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-100:2014

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-100: Erinõuded võrgutoitega elektrilistele aiaimuritele, aia puhur/imuritele hakkeseadmega või ilma ning aiapuhuritele

IEC 60335-2-100:2002 (Muudetud)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-107:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Osa 2.107: Erinõuded akutoitega elektrilistele robotmuruniidukitele

IEC 60335-2-107:2012 (Muudetud)

15.1.2016

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmestik. Osa 31: Ohutuse ja elektromagnetilise ühilduvuse erinõuded õmblusmasinatele, -seadetele ja -süsteemidele

IEC 60204-31:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60335-2-8:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-8: Erinõuded pardlitele, juukselõikusmasinatele ja muudele taolistele seadmetele

IEC 60335-2-8:2012 (Muudetud)

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 60335-2-23:2003

Majapidamismasinad ja nende sarnased elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-23: Erinõuded naha- ja juuksehooldusseadmetele

IEC 60335-2-23:2003

15.1.2016

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (Muudetud)

15.1.2016

Märkus 3

29.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Majapidamismasinate ja nende sarnaste elektriseadmete ohutus. Osa 2-36: Erinõuded kaubanduslikele elektripliitidele, -ahjudele, -pliidiplaatidele ja pliidiplaatide elementidele

IEC 60335-2-36:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

5.4.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Majapidamismasinate ja nende sarnaste elektriseadmete ohutus. Osa 2-37: Erinõuded kaubanduslikele elektrifritüüridele

IEC 60335-2-37:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

5.4.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Majapidamismasinad ja nende sarnased elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-40: Erinõuded elektrilistele soojuspumpadele, kliimaseadmetele ja õhukuivatitele

IEC 60335-2-40:2002 (Muudetud)

28.11.2013

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

28.11.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

28.11.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Muudetud)

28.11.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

28.11.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(11.7.2014)

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Muudetud)

28.11.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Majapidamismasinate ja nende sarnaste elektriseadmete ohutus. Osa 2-42: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele sundkonvektsiooniga ahjudele, aurukeetjatele ja aurukonvektsiooniga ahjudele

IEC 60335-2-42:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

5.4.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Majapidamismasinad ja nende sarnased elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-47: Erinõuded kaubanduslikele elektrikeedupottidele

IEC 60335-2-47:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

5.4.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-48: Erinõuded kaubanduslikele elektrigrillidele ja rösteritele

IEC 60335-2-48:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

5.4.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-49: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele toidu ja nõude soojalthoidmisseadmetele

IEC 60335-2-49:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

5.4.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-65: Erinõuded õhupuhastusseadmetele

IEC 60335-2-65:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

5.4.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.2.2015)

Cenelec

EN 60335-2-67:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-67: Erinõuded kommertskasutamiseks ettenähtud põrandahooldusmasinatele

IEC 60335-2-67:2012 (Muudetud)

15.11.2012

EN 60335-2-67:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(3.5.2015)

Cenelec

EN 60335-2-68:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-68: Erinõuded kommertskasutamiseks ettenähtud piserdusmasinatele

IEC 60335-2-68:2012 (Muudetud)

15.11.2012

EN 60335-2-68:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(3.5.2015)

Cenelec

EN 60335-2-69:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-69: Erinõuded kommertskasutamiseks ettenähtud märg- ja kuivtolmuimejatele, sealhulgas elektriharjadele

IEC 60335-2-69:2012 (Muudetud)

15.11.2012

EN 60335-2-69:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.3.2015)

Cenelec

EN 60335-2-72:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-72: Erinõuded kommertskasutamiseks ettenähtud põrandahooldusmasinatele, liikumisajamiga või ilma selleta

IEC 60335-2-72:2012 (Muudetud)

15.11.2012

EN 60335-2-72:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(3.5.2015)

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Majapidamismasinate ja nendetaoliste seadmete ohutus. Osa 2-77: Erinõuded kõndimisel eesjuhitavatele elektritoitelistele muruniidukitele

IEC 60335-2-77:2002 (Muudetud)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-79: Erinõuded kõrgsurvepuhastitele ja aurupuhastitele

IEC 60335-2-79:2012 (Muudetud)

15.11.2012

EN 60335-2-79:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(3.4.2015)

Cenelec

EN 60335-2-95:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-95: Erinõuded olmekasutuslikele vertikaalselt liikuvatele garaažiustele

IEC 60335-2-95:2011 (Muudetud)

15.1.2016

 

 

 

EN 60335-2-95:2015/A1:2015

IEC 60335-2-95:2011/A1:2015

15.1.2016

Märkus 3

15.6.2018

Cenelec

EN 60335-2-97:2006

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-97: Erinõuded ruloouste, markiiside, ruloode ja muude taoliste seadmete ajamitele

IEC 60335-2-97:2002 (Muudetud) + A1:2004 (Muudetud)

15.1.2016

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

15.1.2016

Märkus 3

29.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-103:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-103: Erinõuded väravate, uste ja akende ajamitele

IEC 60335-2-103:2006 (Muudetud) + A1:2010 (Muudetud)

15.1.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-1:2015

Ohutus elekterkuumutuspaigaldistes ja elektromagnetiline töötlus. Osa 1: Üldnõuded

IEC 60519-1:2015

15.1.2016

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Käeshoitavad mootoriga elektrilised tööriistad. Ohutus. Osa 2-1: Erinõuded puuridele ja lööktrellidele

IEC 60745-2-1:2003 (Muudetud) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Elektrimootoriga töötavate käeshoitavate tööriistade ohutus. Osa 2-3: Erinõuded lihvmasinatele, ketaslihvpinkidele ja poleerimisseadmetele

IEC 60745-2-3:2006 (Muudetud) + A1:2010 (Muudetud)

18.11.2011

 

 

 

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

13.2.2015

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(21.4.2016)

 

EN 60745-2-3:2011/A12:2014

15.1.2016

Märkus 3

17.11.2017

 

EN 60745-2-3:2011/A13:2015

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

28.9.2018

 

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (Muudetud)

28.11.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(25.2.2016)

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Käeshoitavad mootoriga elektrilised tööriistad. Ohutus. Osa 2-6: Erinõuded haamritele

IEC 60745-2-6:2003 (Muudetud) + A1:2006

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osad 2-8: Erinõuded lõikuritele ja purustitele

IEC 60745-2-8:2003 (Muudetud) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Käeshoitavad mootoriga elektrilised tööriistad. Ohutus. Osa 2-11: Erinõuded kujusaagidele (tikk- ja laupsaed)

IEC 60745-2-11:2003 (Muudetud) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-12: Erinõuded betoonivibraatoritele

IEC 60745-2-12:2003 (Muudetud) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-13: Erinõuded kettsaagidele

IEC 60745-2-13:2006 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-15: Erinõuded hekitrimmeritele

IEC 60745-2-15:2006 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

IEC 60745-2-15:2006/A1:2009

28.11.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Käeshoitavad mootoriga elektrilised tööriistad. Ohutus. Osa 2-16: Erinõuded klambripüstolile

IEC 60745-2-16:2008 (Muudetud)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-17: Erinõuded höövlitele ja lamineerimistrimmeritele

IEC 60745-2-17:2010 (Muudetud)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-18: Erinõuded sidumistööriistadele

IEC 60745-2-18:2003 (Muudetud) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-19: Erinõuded höövlitele

IEC 60745-2-19:2005 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-20: Erinõuded lintsaagidele

IEC 60745-2-20:2003 (Muudetud) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-21: Erinõuded drenaažipuhastajatele

IEC 60745-2-21:2002 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Käeshoitavad mootorajamiga elektrilised tööriistad. Ohutus.

IEC 60745-2-22:2011 (Muudetud)

18.11.2011

 

 

 

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

28.11.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(17.12.2015)

Cenelec

EN 60745-2-23:2013

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-23: Erinõuded peenestusveskitele ja pöörlevatele väiketööriistadele

IEC 60745-2-23:2012 (Muudetud)

28.11.2013

 

 

Cenelec

EN 60947-5-3:2013

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 5-3: Juhtimisahelaseadmed ja lülituselemendid. Nõuded rikkeoludes määratletud käitumisega lähedusseadistele

IEC 60947-5-3:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Madalpingelised aparaadid ja juhtaparaadid. Osa 5-5: Juhtimisahela seadmed ja lülituselemendid. Mehaanilise lukustusfunktsiooniga elektriline avariisulgeseade

IEC 60947-5-5:1997

28.11.2013

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

28.11.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.11.2013)

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

28.11.2013

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(3.12.2015)

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Teisaldatavate elektrimootortööpinkide ohutus. Osa 2-3: Erinõuded höövel- ja paksuspinkidele

IEC 61029-2-3:1993 (Muudetud) + A1:2001

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Teisaldatavate mootorajamiga elektritööriistade ohutus . Osa 2-4: Erinõuded lihvpinkidele

IEC 61029-2-4:1993 (Muudetud) + A1:2001 (Muudetud)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-5:2011

Teisaldatavate mootorajamiga elektritööriistade ohutus. Osa 2-5: Erinõuded lintsaagidele

IEC 61029-2-5:1993 (Muudetud) + A1:2001 (Muudetud)

15.1.2016

 

 

 

EN 61029-2-5:2011/A11:2015

15.1.2016

Märkus 3

1.12.2016

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Teisaldatavate mootoriga elektritööriistade ohutus. Osa 2-8: Erinõuded ühe vertikaalvõlliga höövelpinkidele

IEC 61029-2-8:1995 (Muudetud) + A1:1999

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2012

Teisaldatavate mootorajamiga elektritööriistade ohutus. Osa 2-11: Erinõuded kombineeritud järkamis- ja lauasaagidele

IEC 61029-2-11:2001 (Muudetud)

5.4.2013

EN 61029-2-11:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(3.9.2015)

 

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

28.11.2013

Märkus 3

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Teisaldatavate elektrimootortööpinkide ohutus. Osa 2-12: Erinõuded keermelõikamispinkidele

IEC 61029-2-12:2010 (Muudetud)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 62841-1:2015

Käeshoitavad elektrimootoriga tööriistad, transporditavad tööriistad ja muru- ning aiatöömasinad. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

IEC 62841-1:2014 (Muudetud)

15.1.2016

EN 60335-1:2012

+ A11:2014

EN 60745-1:2009

+ A11:2010

EN 61029-1:2009

+ A11:2010

Märkus 2.1

22.2.2018

Cenelec

EN 62841-2-2:2014

Käeshoitavad elektrimootoriga tööriistad, transporditavad tööriistad ja muru- ning aiatöömasinad. Ohutus. Osa 2-2: Erinõuded käeshoitavatele kruvikeerajatele ja löökvõtmetele

IEC 62841-2-2:2014

15.1.2016

EN 60745-2-2:2010

Märkus 2.1

21.8.2019

 

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 62841-2-4:2014

Käeshoitavad elektrimootoriga tööriistad, transporditavad tööriistad ja muru- ning aiatöömasinad. Ohutus. Osa 2-4: Erinõuded käeshoitavatele mitte-ketastüübilistele lihvimis- ja poleerimisriistadele

IEC 62841-2-4:2014

15.1.2016

EN 60745-2-4:2009

+ A11:2011

Märkus 2.1

21.8.2019

 

EN 62841-2-4:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 62841-2-5:2014

Käeshoitavad elektrimootoriga tööriistad, transporditavad tööriistad ja muru- ning aiatöömasinad. Osa 2-5: Erinõuded käeshoitavatele ketassaagidele

IEC 62841-2-5:2014

15.1.2016

EN 60745-2-5:2010

Märkus 2.1

21.8.2019

Cenelec

EN 62841-2-9:2015

Käeshoitavad elektrimootoriga tööriistad, transporditavad tööriistad ja muru- ning aiatöömasinad. Ohutus. Osa 2-9: Erinõuded käeshoitavatele keermepuuridele ja -lõikuritele

IEC 62841-2-9:2015 (Muudetud)

15.1.2016

EN 60745-2-9:2009

Märkus 2.1

21.8.2019

Cenelec

EN 62841-2-14:2015

Käeshoitavad elektrimootoriga tööriistad, transporditavad tööriistad ja muru- ning aiatöömasinad. Ohutus. Osa 2-14: Erinõuded käeshoitavatele höövlitele

IEC 62841-2-14:2015 (Muudetud)

Esmakordne avaldamine

EN 60745-2-14:2009

+ A2:2010

Märkus 2.1

31.8.2019

Cenelec

EN 62841-3-1:2014

Käeshoitavad elektrimootoriga tööriistad, transporditavad tööriistad ja muru- ning aiatöömasinad. Ohutus. Osa 3-1: Erinõuded ketassaepinkidele

IEC 62841-3-1:2014

15.1.2016

EN 61029-2-1:2012

Märkus 2.1

21.8.2019

 

EN 62841-3-1:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 62841-3-6:2014

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad, veetavad tööriistad, muru- ja aiatöömasinad. Osa 3-6: Erinõuded vedeliksüsteemilistele teemantpuuridele

IEC 62841-3-6:2014

15.1.2016

EN 61029-2-6:2010

Märkus 2.1

21.8.2019

 

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 62841-3-9:2015

Käeshoitavad elektrimootoriga tööriistad, transporditavad tööriistad ja muru- ning aiatöömasinad. Ohutus. Osa 3-9: Erinõuded veetavatele nurgasaagidele

IEC 62841-3-9:2014 (Muudetud)

Esmakordne avaldamine

EN 61029-2-9:2012

+ A11:2013

Märkus 2.1

15.11.2019

Cenelec

EN 62841-3-10:2015

Käeshoitavad elektrimootoriga tööriistad, transporditavad tööriistad ja muru- ning aiatöömasinad. Ohutus. Osa 3-10: Erinõuded veetavatele lõikusmasinatele

IEC 62841-3-10:2015 (Muudetud)

Esmakordne avaldamine

EN 61029-2-10:2010

+ A11:2013

Märkus 2.1

19.10.2019

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganistsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (2) artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viited parandustele „…/AC:AAAA” avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel +33 492 944200; faks +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.


Top