EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0027

Euroopa Keskpanga arvamus, 29. aprill 2016, seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust, millega muudetakse teatavaid kuupäevi määruses (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määruses (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määruses (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume, ja ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi, millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (CON/2016/27)

OJ C 223, 21.6.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/3


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

29. aprill 2016,

seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust, millega muudetakse teatavaid kuupäevi määruses (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määruses (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määruses (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume, ja ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi, millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta

(CON/2016/27)

(2016/C 223/05)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

25. veebruaril 2016 sai Euroopa Keskpank (EKP) kaks taotlust Euroopa Liidu Nõukogult, millele järgnesid Euroopa Parlamendilt 18. märtsil 2016 saadud kaks taotlust, esitada arvamus, mis käsitleb määrust, millega muudetakse teatavaid kuupäevi määruses (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määruses (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määruses (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (1) (edaspidi „ettepandud määrus”), ja ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi, millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (2) (edaspidi „ettepandud direktiiv”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5, kuna ettepandud määruse ja ettepandud direktiivi sätted mõjutavad Euroopa Keskpankade Süsteemi ülesannet aidata kaasa pädevate asutuste poolt kujundatud finantssüsteemi stabiilsuse poliitika tõrgeteta teostamisele, millele osutab lepingu artikli 127 lõige 5. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Tähelepanekud

Ettepandud määruse ja ettepandud direktiivi seletuskirjas on taotlus lükata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 (3) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (4) kohaldamist aasta võrra edasi. Kohaldamise kuupäeva edasilükkamine annaks pädevatele ametiasutustele ja turuosalistele rakendamiseks vajaliku tehnilise infrastruktuuri sisseviimiseks mõistliku ajavaru. EKP märgib, et selle kuupäeva edasilükkamine ei mõjuta 2. tasandi meetmete vastuvõtmise ajakava määruse (EL) nr 600/2014 ja direktiivi 2014/65/EL alusel.

Ühetaolisuse huvides soovitab EKP liikmesriikide jaoks lisaks üheaastasele kohaldamise kuupäeva edasilükkamisele ühe aasta võrra edasi lükata direktiivi 2014/65/EL ülevõtmise kuupäeva, samuti teavitada ülevõtmisest Euroopa Komisjoni ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet.

EKP-l ei ole ettepandud määruse ja ettepandud direktiivi osas muid märkusi.

Teksti redaktsiooni ettepanekud, mille puhul EKP on soovitanud ettepandud määrust muuta, on esitatud eraldi tehnilises töödokumendis koos selgitustega. See tehniline töödokument on avaldatud inglise keeles EKP veebilehel.

Frankfurt Maini ääres, 29. aprill 2016

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 57 final.

(2)  COM(2016) 56 final.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 600/2014, 15. mai 2014, finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/65/EL, 15. mai 2014, finantsinstrumentide turgude kohta ja millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).


Top