Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0616(03)

Väikese muudatuse heakskiitmise taotluse avaldamine kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 teise lõiguga

OJ C 199, 16.6.2015, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 199/6


Väikese muudatuse heakskiitmise taotluse avaldamine kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 teise lõiguga

(2015/C 199/06)

Euroopa Komisjon on kõnealuse väikese muudatuse heaks kiitnud kooskõlas komisjoni 18. detsembri 2013. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 (1) artikli 6 lõike 2 kolmanda lõiguga.

VÄIKESE MUUDATUSE HEAKSKIITMISE TAOTLUS

Väikese muudatuse heakskiitmise taotlus kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012  (2) artikli 53 lõike 2 teise lõiguga

„CORNISH PASTY”

ELi nr: UK-PGI-0105-01256 – 12.08.2014

KPN ( ) KGT ( X ) GTT ( )

1.   Taotlejate rühm ja õigustatud huvi

Nimi:

Cornish Pasty Association

Aadress:

Chapel View Farm

Coombe Lane

Bissoe

Truro

TR4 8RE

ÜHENDKUNINGRIIK

Tel.

+44 1872865101

E-post:

info@cornishpastyassociation.co.uk

Muudatusettepaneku esitanud rühma õigustatud huvi avaldus.

Ühendus The Cornish Pasty Association (edaspidi „ühendus”) on ainus organisatsioon, mis esindab ehtsa „Cornish Pasty” tootjate ühishuve. Tootele on antud kaitstud geograafiline tähis 11. augustil 2011. aastal. Kaitstud geograafilise tähise spetsifikatsioonis on ühendus esitatud taotlejana. Kõiki ehtsa „Cornish Pasty” tootjaid julgustatakse aktiivselt osalema. Ühendusel on praegu 24 liikmemaksu tasunud liiget, kes esindavad ligikaudu 50 % identifitseeritud tootjatest ja toodavad rohkem kui 90 % kogu Cornwallis toodetavatest pirukatest. Ühenduse põhikirjas on esitatud järgmised eesmärgid:

a)

lugupidavalt ja ühehäälselt esindada ja toetada ehtsa „Cornish Pasty” tootjaid ja jaemüüjaid;

b)

suunata ja kajastada majandusharu mõtteviisi ning vajaduse korral olla liikmete ühiste huvide esindaja;

c)

töötada välja ja rakendada käimasolevaid strateegiaid, mille eesmärk on kaitsta ja hallata Euroopa Liidu kaitstud geograafilise tähise (KGT) staatust, sealhulgas menetlusi, millega reguleeritakse kaitstud geograafilise tähise süsteemi, ehtsa „Cornish Pasty” müügiedendust ning muid meetmeid, mis on vajalikud ühenduse eesmärkide täitmiseks;

d)

teha tihedat koostööd töörühmade, äriühingute ja muude organisatsioonidega liikmete kasu tagamiseks.

Pärast kaitstud geograafilise tähise andmist on selgunud, et mõned väiksemad probleemid takistavad auditeerimist ja nõuetele vastavuse kontrollimist, sest mõned tootjad valmistavad pirukaid vastavalt retseptidele ja meetoditele, mis spetsifikaadis esitatuist veidi erinevad, ning ei tee toote ehtsuse vahel olulist vahet. Ühenduse arvates ei tohiks kõnealused vähetähtsad erinevused takistada kõnealuste toodete vastavust määruse nõuetele.

Kavandatud muudatused ei

a)

muuda tootele iseloomulike omadusi;

b)

teisenda artikli 7 lõike 1 punkti f alapunktis i või ii osutatud seost;

c)

lisa toote nimetuse või nimetuse osa muudatust;

d)

mõjuta geograafilise piirkonna määratlust ega

e)

lisa piiranguid toote või selle toorainega kauplemisele.

Seega on kavandatavad muudatused mõeldud selleks, et tootjarühm saavutaks järgmised eesmärgid:

1.

tagada, et toote „Cornish Pasty” tootmise kaasaegsed meetodid oleksid spetsifikaadiga hõlmatud;

2.

võimaldada ehtsa „Cornish Pasty” kõikidel tootjatel seaduslikult turustada oma tooteid kaitstud geograafilise tähise ja logo all.

Kehtestada selge ja ühemõtteline spetsifikaat, et võimaldada tõenditel põhinevat tõhusat auditit ja nõuetele vastavuse hindamist.

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Ühendkuningriik

3.   Tootespetsifikaadi osa, mida muutmine (muutmised) hõlmab (hõlmavad)

    Toote kirjeldus

    Päritolutõend

    Tootmismeetod

    Seos piirkonnaga

    Märgistamine

    Muu [täpsustada]

4.   Muudatus(t)e liik

    Registreeritud KPNi või KGT tootespetsifikaadi muudatus, mis ei ole oluline määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt ja mis ei eelda avaldatud koonddokumendi muutmist

    Registreeritud KPNi või KGT tootespetsifikaadi muudatus, mis ei ole oluline määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt ja mis eeldab avaldatud koonddokumendi muutmist

    Registreeritud KPNi või KGT tootespetsifikaadi muudatus, mis ei ole oluline määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt ja mille kohta ei ole avaldatud koonddokumenti (või sellega võrdväärset).

    Registreeritud GTT tootespetsifikaadi muudatus, mis on määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 neljanda lõigu kohaselt väike.

5.   Muudatus(ed)

1. muudatus:

Toote kirjeldus

Käesolevas muudatusettepanekus täpsustatakse pagaritoote glasuure, mida võib kasutada enne „Cornish Pasty” küpsetamist.

Muudatuse põhjus:

Spetsifikaadi praegune sõnastus on ebaselge. Algse spetsifikaadi alusel on lubatud üldkasutatavad, munadest ja piimast komponendid ning pagari enda tehtavad, muna- ja piimapõhised või muna- ja piimaglasuurid, kuid on selgunud, et need ei ole selgelt määratletud.

Sõnastus praeguse spetsifikaadis:

„Pagari isiklikust retseptist sõltuvalt võib tainas olla kas muretainas, kiirlehttainas või lehttainas. Pärast täidise lisamist võib pagaritoote märgistada kas noaga tehtud auguga, täketega või taignast väljalõigatud kujundiga ning toodet piima, muna või mõlemaga määrida, mis annab sellele kuldse tooni. Tainast koorik on soolane ja piisavalt tugev, nii et toode säilitab küpsetamise, jahutamise ja käitlemise käigus oma kuju ning ei lõhene ega pragune.”

Muudetakse järgmiselt:

„Pagari isiklikust retseptist sõltuvalt võib tainas olla muretainas, kiirlehttainas või lehttainas. Pärast täidise lisamist võib pagaritoote märgistada kas noaga tehtud auguga, täketega või tainast väljalõigatud kujundiga ning toodet võib glasuurida piimast või munast või mõlemast ainest tehtud glasuuriga, mis annab tootele kuldse tooni. Tainast koorik on soolane ja piisavalt tugev, nii et toode säilitab küpsetamise, jahutamise ja käitlemise käigus oma kuju ning ei lõhene ega pragune.”

2. muudatus:

Toote kirjeldus

Eesmärk on lubada pirukatäidise vabalt valitavate koostisosade väga väikeste koguste kasutamist, et lisada tootele mahlakust või kasutada neid töötlemisel abiainetena, kuid mitte mõjutada „Cornish Pasty” täidise üldisi maitseomadusi. Eesmärk on täpsustada ka sõnastust, mis on seotud pirukaservade sulgemise kirjeldusega.

Muudatuse põhjendused:

Sellal kui on kindlalt vaja kaitsta ehtsa „Cornish Pasty” maitseprofiili, mis on tingitud peamistest koostisainetest, on selgunud, et kasutatakse paljusid väikeseid erinevusi, mis on põlvest põlve edasi antud. Tänu nendele erinevustele tekivad lõpptoote peened variatsioonid, mille üle pagarid on uhked. See on osa traditsioonist. Mitte mingil juhul ei ole käesoleva muutmistaotluse eesmärk lubada kasutada muid põhikoostisaineid kui need, mis on esitatud spetsifikaadis, või täiendavaid koostisaineid, mis muudaksid toote kogu maitseprofiili.

Kaasaegsed tootmismeetodid tähendavad ka seda, et mõned pagarid kasutavad töötlemisaineid, mis ei mõjuta toote üldist maitseprofiili, nt maisijahu, mille abil saab täidist setitada. Kuigi kogused on väga väikesed, ei kajastu need algses spetsifikaadis.

Muudetud sõnastuses on selgelt säilitatud nõue, et toote „Cornish Pasty” täidises ei sisaldu tehislikke lisaaineid.

Tänu krookimise traditsioonilistele meetoditele tekivad erinevused lõpptoote välimuses. Mõnikord on kokkunäpitud krooge 45-kraadise nurga all ja mõni teine kord on see lameda D-kujuline. Toode „Cornish Pasty” vormitakse D-kujuliseks pärast seda, kui täidis on õigele kohale asetatud, aga krookimine võib põhjustada valmistoote, mis ei ole täpselt D-kujuline. See ei ole sama mis pirukaservade kokkunäppimine piki piruka pealmist külge, mis ei ole toote „Cornish Pasty” tunnuslik tootmismeetod ning mis kavatsetakse spetsifikaadi kohaldamisalast välja jätta.

Sõnastus praeguses spetsifikaadis:

„„Cornish Pasty” täidis koosneb järgmistest koostisosadest:

viilutatud või kuubikuteks lõigatud kartul;

kaalikas;

sibul

(toote köögiviljasisaldus peab olema vähemalt 25 %);

kuubikuteks lõigatud või hakitud veiseliha (toote lihasisaldus peab olema vähemalt 12,5 %)

maitse järgi maitseaineid, peamiselt soola ja pipart.

Täidises ei tohi kasutada muud sorti liha ega köögivilju, nt porgandit, ega tehislikke lisaaineid. Enne täidise tainaga ümbritsemist peavad kõik täidise koostisosad olema küpsetamata.

Märkus: Cornwallis nimetatakse kaalikat ka naeriks, ent koostisosana kasutatakse siiski kaalikat. Toote vormimisel antakse sellele D-tähe kuju ning taignaääred surutakse ühel küljel (mitte kunagi ülemisel) kas käsitsi või mehaaniliselt kokku.

Toodet küpsetatakse aeglaselt, et toorainete maitsed säiliksid võimalikult hästi. Pagaritootele „Cornish Pasty” on iseloomulik veel ka see, et ehkki koostisosad on välimuselt, maitselt ja tekstuurilt üksteisest eristuvad, annab toore loomaliha ja köögiviljade segu tervele tootele tasakaalustatud ja naturaalse maitse. Ka tainaosa omandab kerge hõrgu maitse.

„Cornish Pasty” ei tohi sisaldada sünteetilisi värv-, maitse- ega säilitusaineid. Pirukad on saadaval eri suuruses ja kaalus ning on müügil mitmesugustes müügiasutustes, sealhulgas liha- ja pagariärides, selvehallides, kulinaariakauplustes ja toitlustusasutustes.”

Muudetakse järgmiselt:

„„Cornish Pasty” täidise kohustuslikud koostisosad:

viilutatud või kuubikuteks lõigatud kartul

kaalikas

sibul

(kogu piruka köögiviljasisaldus ei tohi olla alla 25 %)

kuubikuteks lõigatud või hakitud veiseliha (kogu piruka lihasisaldus ei tohi olla alla 12,5 %)

maitse järgi maitseaineid, peamiselt soola ja pipart.

Enne täidise tainaga ümbritsemist peavad täidise loetletud kohustuslikud koostisosad olema kuumtöötlemata.

Täidises ei tohi kasutada muud kui veiseliha ega muid kui kohustuslike koostisosade loetelus esitatud köögivilju. Siiski on lubatud lisada väikeses koguses muid valikulisi täiendavaid koostisaineid, et lisada pirukale või töötlemisainele mahlakust ja maitset. Täiendavad koostisained ei tohi muuta kohustuslikest koostisosadest tulenevaid üldisi maitseomadusi. Töötlemisainete ja muude täiendavate koostisosade üldkogus ei tohi ületada 5 % pirukatäidise kuumtöötlemata massist.

Küpsetatud piruka täidises ei tohi olla tehislikke lisaaineid.

Märkus: Cornwallis nimetatakse kaalikat ka naeriks, ent koostisosana kasutatakse siiski kaalikat.

„Cornish Pasty” vormitakse D-kujuliseks ning seejärel kroogitakse piruka servad käsitsi või mehaaniliselt. Piruka servade krookimine on traditsiooniline protsess, mille abil surutakse toote „Cornish Pasty” servad kinni. See kokkusurutud serv on piruka ühel küljel ning see on äratuntav ja erinev piki piruka pealispinda kokkunäpitud kinnitusest.

Toodet küpsetatakse aeglaselt, et toorainete maitsed säiliksid võimalikult hästi. Pagaritootele „Cornish Pasty” on iseloomulik veel ka see, et ehkki koostisosad on välimuselt, maitselt ja tekstuurilt üksteisest eristuvad, annab toore loomaliha ja köögiviljade segu kuumtöötlemine kogu tootele tasakaalustatud ja naturaalse isuäratava maitse. Ka tainaosa omandab kerge hõrgu maitse.

Pirukad „Cornish Pasty” on saadaval eri suuruses ja kaalus ning on müügil mitmesugustes müügiasutustes, sealhulgas liha- ja pagariärides, selvekauplustes, delikatessipoodides ja toitlustusasutustes.”

3. muudatus:

Päritolutõend

Täpsustada jälgitavuse meetodeid.

Muudatuse põhjus:

Muudatusega kõrvaldatakse ebaselgus ning luuakse ühtne meetod, mille abil on võimalik tuvastada toote päritolu iga suurusega ja liiki tootja kohta. Näiteks kohaldatakse olemasolevas sõnastuses nimetatud tervisemärki ainult selliste tootjate suhtes, kes toodavad pakendatud tooteid.

Sõnastus praeguse spetsifikaadis:

„Seda, et kõnealust toodet valmistatakse eespool kindlaksmääratud piirkonnas, saab tõendada tootjate säilitatud dokumentide ja kasutuses olevate jälgitavussüsteemide abil. Määratud kontrolliasutus kontrollib igal aastal kõiki tootjaid, tagamaks et nad järgivad toote spetsifikaati.

Kontrolliasutus annab igale liikmele oma sertifitseerimisnumbri, mis tuleb „Cornish Pasty” müümisel märkida selle pakendile ja kõigile muudele materjalidele, mida müügikohas kasutatakse. Selle kordumatu numbri abil saab kindlaks teha iga müüdud piruka tootja. Mõnda väiketootjate valmistatud toodet müüakse vaid nende endi jaemüügipunktides, samal ajal kui suuremad liikmed müüvad oma tooteid suurte jaemüüjate kaudu.

Ühendkuningriigi toidustandardiamet (Food Standards Agency) annab tootjatele tervisemärgi, mis koos kuupäeva koodi kasutamisega tagab toote täieliku jälgitavuse alates müügikohast kuni tootepartiini ja sealt omakorda kuni toote iga koostisosa heakskiidetud tarnijani.

Ühendus The Cornish Pasty Association kontrollib ühenduse poolt kõigile selle liikmetele välja antud autentsust kinnitava templi kasutamist. Ka seda märki kasutatakse kõikidel pakenditel ja müügikohas kasutatavatel materjalidel.”

Muudetakse järgmiselt:

„Seda, et kõnealust toodet valmistatakse eespool kindlaks määratud piirkonnas, saab tõendada tootjate säilitatud dokumentide ja kasutuses olevate jälgitavussüsteemide abil.

Iga tootja saab ühenduselt The Cornish Pasty Association oma sertifikaadinumbri, mis tuleb esitada „Cornish Pasty” pakenditel ja müügikohas. Selle kordumatu numbri abil saab kindlaks teha iga müüdud piruka tootja. Ühendus The Cornish Pasty Association haldab sertifikaadinumbrite registrit määratud kontrolliasutustega suhtlemise teel.

Ühendus The Cornish Pasty Association kontrollib ühenduse poolt kõigile selle liikmetele välja antud autentsust kinnitava märgi kasutamist.”

4. muudatus:

Tootmismeetod

Lisatakse sõna „hakkima”, et täpsustada täidise koostisaineid ja esitada tootmismeetodi täpsem kirjeldus.

Muudatuse põhjus:

Nimetatud muudatustes kajastatakse spetsifikaadi teisi osi täpsemalt ja jäetakse välja tarbetu kordamine.

Praegune sõnastus:

„Valmistatakse ette spetsiaalselt valitud veiseliha jaotustükid ja kartul, sibul, kaalikas/naeris, lõigates need jämedateks tükkideks. Valmistatakse tainas ja rullitakse see nõutud kujuga tükiks.

Täidise toored koostisosad maitsestatakse kergelt soola ja pipraga ning asetatakse tainatükile. Tainas volditakse kokku ja vormitakse D-kujuliseks. Seejärel toode glasuuritakse ja küpsetatakse aeglaselt, et vallanduks tooreste koostisainete maitse. Toote suurusest olenev küpsetusaeg võib olla erinev.

Pirukaid müüakse mitmes eri müügiasutustes, alates suurtest selvekauplustest kuni tootja enda kaupluseni.”

Muudetakse järgmiselt:

„Valmistatakse ette spetsiaalselt valitud veiseliha jaotustükid ja kartul, sibul, kaalikas/naeris, lõigates need jämedateks tükkideks või hakkides. Valmistatakse tainas ja rullitakse see nõutud kujuga tükiks.

Täidise toored koostisosad maitsestatakse kergelt ning asetatakse tainatükile. Tainas volditakse kokku ja vormitakse D-kujuliseks. Seejärel toode glasuuritakse ja küpsetatakse aeglaselt, et vallanduks tooreste koostisainete maitse. Toote suurusest olenev küpsetusaeg võib olla erinev.”

5. muudatus:

Muu – märgistamine

Jätta välja nõue kasutada ühenduse The Cornish Pasty Association logo kõikidel pakenditel.

Muudatuse põhjus:

Algse sõnastuse kohaselt peab kõikidel toodetel olema ühenduse The Cornish Pasty Association logo, mida ei ole võimalik nõuda, kuna mitte kõik „Cornish Pasty” valmistajad ei ole ühenduse The Cornish Pasty Association liikmed ja logo tohivad kasutada ainult selle liikmed.

Endiselt jääb jõusse nõue kasutada kaitstud geograafilise tähise sümbolit, kuid seda ei pea uuesti väitma käesolevas dokumendis, kuna see on hõlmatud kaitstud toiduainete nimetusi käsitlevate üldiste õigusaktidega.

Praegune sõnastus:

„Müügikohtades või kõigil toodet sisaldavatel pakenditel kasutatakse heakskiidetud kaitstud geograafilise tähise sümbolit ning logo, mis on välja töötatud selleks, et kinnitada autentsust; seda toetatakse müügikoha materjalidega.”

Muudetakse järgmiselt:

(st jäetakse tühjaks)

6. muudatus:

Muu – määratud kontrolliasutuse andmete ajakohastamine

Muudatuse põhjus:

Olemasolevate kontrolliasutuste üksikasjad on ajakohastatud. Connaught Compliance Services Ltd ei tegutse enam kaubanduse kontrollimise valdkonnas ja on seetõttu välja jäetud. Cornwalli omavalitsuse nõukogu lisamine kontrolliasutusena annab tootjatele paindlikkuse valida kontrolliasutuste laiema valiku hulgast.

Praegune sõnastus:

„Kontrolliasutus:

Nimi:

Product Authentication Inspectorate Limited

Aadress:

Rowland House

65 High Street

Worthing

W. Sussex

BN11 1DN

ÜHENDKUNINGRIIK

Tel.

+44 1903237799

Faks

+44 1903204445

E-post:

paul.wright@thepaigroup.com

Nimi:

Connaught Compliance Services Ltd

Aadress:

Connaught House

Caerphilly Business Park

Caerphilly

CF83 3GG

ÜHENDKUNINGRIIK

Tel.

+44 2920856505

E-post:

 

Nimi

:

SAI Global

Aadress

:

PO Box 44

Winterhill House

Snowdon Drive

Milton Keynes

MK6 1AX

ÜHENDKUNINGRIIK”

Muudetakse järgmiselt:

„Kontrolliasutus:

Product Authentication Inspectorate Limited

Aadress:

The Inspire

Hornbeam Park

Harrogate

North Yorkshire

HG2 8PA

ÜHENDKUNINGRIIK

Tel.

+44 1423878878

E-post:

food@thepaigroup.com

Nimi:

SAI Global

Aadress:

42 The Square

Kenilworth

CV8 1EB

ÜHENDKUNINGRIIK

Tel.

+44 1926854111

E-post:

info.emea@saiglobal.com

Nimi:

Cornwall Council

Aadress:

Public Health & Protection Service

Unit 6 Threemilestone Industrial Estate

Truro

Cornwall

TR4 9LD

ÜHENDKUNINGRIIK

Tel.

+44 3001234191

E-post:

tradingstandards@cornwall.gov.uk

Kontrolliasutus vastab standardi EN 45011 põhimõtetele.”

KOONDDOKUMENT

„CORNISH PASTY”

ELi nr: UK-PGI-0105-01256 – 12.08.2014

KPN ( ) KGT ( X )

1.   (KPN või KGT) nimetus(ed)

„Cornish Pasty”

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Ühendkuningriik

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik (loetletud XI lisas)

Klass 2.3. Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

3.2.   Punktis 1 esitatud nimetusele vastava toote kirjeldus

„Cornish Pasty” on D-kujuline ning loomaliha, köögiviljade ja maitseainetega täidetud isuäratav pagaritoode.

Tainas

Pagari isiklikust retseptist sõltuvalt võib tainas olla muretainas, kiirlehttainas või lehttainas. Pärast täidise lisamist võib pagaritoote märgistada kas noaga tehtud auguga, täketega või tainast väljalõigatud kujundiga ning toodet võib glasuurida piimast või munast või mõlemast ainest tehtud glasuuriga, mis annab tootele kuldse tooni. Tainast koorik on soolane ja piisavalt tugev, nii et toode säilitab küpsetamise, jahutamise ja käitlemise käigus oma kuju ning ei lõhene ega pragune.

Täidis

„Cornish Pasty” täidise kohustuslikud koostisosad:

viilutatud või kuubikuteks lõigatud kartul

kaalikas

sibul

(kogu piruka köögiviljasisaldus ei tohi olla alla 25 %)

kuubikuteks lõigatud või hakitud veiseliha (kogu piruka lihasisaldus ei tohi olla alla 12,5 %)

maitse järgi maitseaineid, peamiselt soola ja pipart.

Enne täidise tainaga ümbritsemist peavad täidise loetletud kohustuslikud koostisosad olema kuumtöötlemata.

Täidises ei tohi kasutada muud kui veiseliha ega muid kui kohustuslike koostisosade loetelus esitatud köögivilju. Siiski on lubatud lisada väikeses koguses muid valikulisi täiendavaid koostisaineid, et lisada pirukale või töötlemisainele mahlakust ja maitset. Täiendavate koostisainete lisamisega ei tohi muuta kohustuslikest koostisosadest tulenevaid üldisi maitseomadusi. Töötlemisainete ja muude täiendavate koostisosade üldkogus ei tohi ületada 5 % pirukatäidise kuumtöötlemata massist.

Lubatud on järgmised valikulised koostisosad tingimusel, et nende kasutamisega ei eirata toote vastamist kõikidele käesoleva spetsifikaadi nõuetele.

Mahlakuse lisamiseks: sellised rasvad nagu või, paks piimakreem või veise neerurasv.

Täidise maitse täiustamiseks: selline koostisaine nagu veise- või köögiviljapuljong.

Lisaaine: sellised koostisained nagu maisijahu, kartulitärklis ja sulfiidid.

Küpsetatud piruka täidises ei tohi olla tehislikke lisaaineid.

Märkus: Cornwallis nimetatakse kaalikat ka naeriks, ent koostisosana kasutatakse siiski kaalikat.

„Cornish Pasty” vormitakse D-kujuliseks ning seejärel kroogitakse piruka servad käsitsi või mehaaniliselt. Piruka servade krookimine on traditsiooniline protsess, mille abil surutakse toote „Cornish Pasty” servad kinni. See kokkusurutud serv on piruka ühel küljel ning see on äratuntav ja erineb piki piruka pealispinda kokkunäpitud kinnitusest.

Toodet küpsetatakse aeglaselt, et toorainete maitsed säiliksid võimalikult hästi. Pagaritootele „Cornish Pasty” on iseloomulik veel ka see, et ehkki koostisosad on välimuselt, maitselt ja tekstuurilt üksteisest eristuvad, annab toore loomaliha ja köögiviljade segu kuumtöötlemine kogu tootele tasakaalustatud ja naturaalse isuäratava maitse. Täidis annab ka tainaosale kerge hõrgu maitse.

Pirukad „Cornish Pasty” on saadaval eri suuruses ja kaalus ning on müügil mitmesugustes müügiasutustes, sealhulgas liha- ja pagariärides, selvekauplustes, delikatesside poodides ja toitlustusasutustes.

3.3.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul) ja tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

Muretainast, kiirlehttainast või lehttainast pagaritoode

veiseliha

kartul

harilik sibul

kaalikas

maitseained

Valikulised koostis- ja töötlemise abiained tingimusel, et on täidetud punktis 3.2 sätestatud tingimused.

3.4.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Toote küpsetamiseelne ettevalmistus peab toimuma määratletud piirkonnas.

Küpsetamine ise ei pea toimuma määratletud geograafilises piirkonnas. Ettevalmistatud, aga küpsetamata ja/või külmutatud tooted võib saata piirkonnast väljaspool asuvatele pagariäridele või muudele müügiasutustele, kus need ahjus valmis küpsetatakse.

3.5.   Sellise toote viilutamise, riivimise, pakendamise jm erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

3.6.   Sellise toote märgistamise erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

Tootja kordumatu identifitseerimisnumber peab olema esitatud pakendil (kui müüakse eelpakendatud toodet) ja müügikohas, kui toode ei ole pakendatud.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

Cornwalli halduspiirkond

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

Tänu Cornwalli vihmasele ja mõõdukale kliimale ning piirkonna geograafilistele tingimustele on see ala ideaalne nii looma- kui ka köögiviljakasvatuse jaoks. Kartul ja kaalikas on pikka aega olnud ning on jätkuvalt Cornwalli põhiliste aiasaaduste seas. Ehkki pole nõuet, mille kohaselt peaksid toorained pärinema Cornwallist, toodavad suure osa sellest siiski kohalikud põllumajandusettevõtjad ning sel moel säilib Cornwalli põllumehe ja pagari vaheline kahepoolne tihe seos.

Kaevandamisel on Cornwallis mitme sajandi pikkune ajalugu, ent kõrgpunktini jõudis see tööstusharu 18. ja 19. sajandil. Piirkonna kaevandusalase pärandi tähtsus on niivõrd suur, et ehkki see tööstusharu on praeguseks hääbunud, kanti väljavalitud Cornwalli kaevandusmaastikud 2006. aastal maailmapärandisse.

Kaevandus- ja põllutöölised võtsid seda kergesti kaasaskantavat ja söödavat valmistoitu tööle kaasa, kuna see sobis selleks ideaalselt. Tänu piruka suurusele ja kujule oli seda lihtne kaasas kanda (enamasti taskus), selle taignaosa kaitses täidist ja oli piisavalt vastupidav, samal ajal kui toote tervislikud ja toitvad koostisosad andsid töölistele pika ja väsitava tööpäeva kestel piisavalt energiat. Toote kuju kohta on käibel mitmeid pärimusi, neist kõige populaarsema järgi võimaldas D-tähe kuju tinakaevandustes töötavatel meestel pirukat maa all üles soojendada ning seda ohutult süüa. Piruka koorikut (kokkusurutud serva) kasutati käepidemena ja see visati hiljem ära, kuna paljudes tinakaevandustes oli kõrge arseenitase.

„Cornish Pasty” tähtsust maakonna kulinaarse pärandi osana tõendavad arvukad ajaloolised allikad. 16. ja 17. sajandil muutus see pirukas üldlevinuks ning viimase 200 aasta jooksul omandas tõelise Cornwalli identiteedi.

Uuringud on näidanud, et nii maakonnas kui ka sellest väljaspool on seosed kõnealuse toote ja Cornwalli vahel tänapäeval sama tugevad kui 200 aastat tagasi. Pärast raudteeühenduse rajamist hakkasid maakonda külastama turistid ja „Cornish Pasty” muutus külastuskogemuse lahutamatuks osaks. Vastavalt Cornwallis läbi viidud uuringule kohalikku toitu suhtumise kohta on „Cornish Clotted Cream” (mis on juba KPN) ja „Cornish Pasty” kõige sagedamini külastajate poolt proovitud tooted. Kõnekaks asjaoluks on see, et nimetatud uuringu raames küsitletud inimesed kirjeldasid maakonna külastamise ajal proovitud pirukaid tõeliste pirukatena, viidates märkimisväärsele erinevusele Cornwallist pärineva „Cornish Pasty” ja üldisemate masstoodangus olevate pirukate vahel, millel puhul praegu on lubatud seda nimetust kasutada. „Cornish Pasty” ja „Cornish Clotted Cream” on ka tooted, mida külastajad kõige tõenäolisemalt kas postimüügi teel või kohalikest müügipunktidest koju kaasa ostavad (allikas: „Consumer Attitudes to Cornish Produce”, Ruth Huxley, 2002).

Toodet eristab välimuselt selle D-tähe kuju ja kroogitud serv. Nimetatud kuju loodi selleks, et toodet oleks kerge kaasas kanda (enamasti taskus) ja et tinakaevandustes töötavad mehed saaksid seda maa all üles soojendada ja ohutult süüa. Piruka koorikut (kokkusurutud serva) kasutati käepidemena ja see visati hiljem ära, kuna paljudes tinakaevandustes oli kõrge arseenitase. Piruka koorik kaitses täidist ja oli piisavalt vastupidav, samas kui toote tervislikud ja toitvad koostisosad andsid töölistele pika ja väsitava tööpäeva kestel piisavalt energiat.

Pirukas „Cornish Pasty” on Cornwalli kulinaarse pärandi oluline ja tuntud osa ning tootest on kirjutatud paljude sajandite jooksul. 16. ja 17. sajandil tunti seda pirukat juba kõikjal ning viimase 200 aasta jooksul omandas see tõelise Cornwalli identiteedi.

18. sajandi lõpuks oli kõnealune pagaritoode muutunud Cornwalli meeste ja nende perekondade peamiseks toiduks. Kaevandus- ja põllutöölised võtsid seda hõlpsalt kaasaskantavat ja söödavat valmistoitu tööle kaasa, kuna see sobis selleks ideaalselt.

Tõendid „Cornish Pasty” kui traditsioonilise Cornwalli toidu kohta sisalduvad Worgani 1808. aasta teoses „Agricultural Survey of Cornwall”. Teoses viidatakse muu hulgas töömeestele, kelle pirukas sisaldab tavaliselt tükki loomaliha. Tõendid 1860. aastatest näitavad, et kaevandustes töötavad lapsed võtsid samuti kõnealuseid pirukaid tööle lõunasöögi või einena kaasa.

20. sajandi alguseks valmistati terves maakonnas suures ulatuses pirukat „Cornish Pasty”, mis oli talutööliste ja kaevurite põhitoit. Ajavahemikust 1901–1910 on säilinud Edwardi ajastu postkaarte, millel on kujutatud „Cornish Pasty” pirukaid, ning hilisemast ajast katkendeid kokaraamatutest „Good Things in England” (1922) ja „Cornish Recipes, Ancient and Modern” (1929), mis sisaldavad tüüpilisi pirukaretsepte.

Uuringud on näidanud, et nii maakonnas kui ka sellest väljaspool on seosed kõnealuse toote ja Cornwalli vahel tänapäeval sama tugevad kui 200 aastat tagasi. Pärast raudteeühenduse rajamist hakkasid maakonda külastama turistid ja „Cornish Pasty” muutus külastuskogemuse lahutamatuks osaks.

Viide spetsifikaadi avaldamisele

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/386027/cornish-pasty-pgi-amendment-spec.pdf


(1)  ELT L 179, 19.6.2014, lk 17.

(2)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.


Top