Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XX1218(02)

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne – Marine Harvest / Morpol (artikli 14 lõike 2 kohane menetlus) (M.7184)

OJ C 455, 18.12.2014, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 455/4


Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne (1)

Marine Harvest / Morpol (artikli 14 lõike 2 kohane menetlus)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

Ühinemismääruse (2) artikli 14 lõike 2 kohases otsuse eelnõus järeldatakse, et Marine Harvest ASA („Marine Harvest”), teostades tehingu, mille raames omandas täieliku kontrolli Morpol ASA („Morpol”) üle, teavitamata sellest eelnevalt Euroopa Komisjoni, rikkus eelneva teavitamise nõuet ja rakendamiskeeldu, mis tulenevad vastavalt ühinemismääruse artikli 4 lõikest 1 ja artikli 7 lõikest 1.

2.

Marine Harvest teavitas komisjoni Morpoli üle täieliku kontrolli omandamisest 9. augustil 2013.30. septembri 2013. aasta otsusega tunnistas komisjon kõnealuse koondumise ühisturuga kokkusobivaks, kui Marine Harvest täidab enda poolt välja pakutud kohustused. Kõnealuses otsuses (3) vihjati võimalikule eraldi menetlusele seoses ühinemismääruse artikli 4 lõike 1 ja artikli 7 lõike 1 võimaliku rikkumisega.

3.

30. jaanuari 2014. aasta kirjas teavitas komisjon Marine Harvestit oma käimasolevast uurimisest seoses nende võimalike rikkumistega ja selle juhtumi uurimisega seotud eraldi toimiku avamisest.

4.

31. märtsil 2014 võttis komisjon vastu vastuväited, milles ta esitas oma esialgse seisukoha, et Marine Harvest on rikkunud ühinemismääruse artikli 4 lõiget 1 ning artikli 7 lõiget 1.

5.

Vastuväidetele lisatud kirjas pakkus konkurentsi peadirektoraat Marine Harvestile võimalust saada komisjoni toimikule juurdepääs.

6.

Marine Harvesti taotlusel pikendas konkurentsi peadirektoraat vastuväidetele vastamise tähtaega 24. aprillilt 201430. aprillile 2014. Marine Harvest vastas vastuväidetele 30. aprillil 2014.

7.

Ametlik suuline ärakuulamine toimus 6. mail 2014. Sellel osalesid Marine Harvest ja tema õigusnõustajad, komisjoni osakondade ja talituste ametnikud ning kaheksa ELi liikmesriigi konkurentsiasutuste esindajad.

8.

Otsuse 2011/695/EL artikli 16 alusel olen ma uurinud, kas otsuse eelnõu käsitleb ainult vastuväiteid, mille kohta Marine Harvestile on antud võimalus oma seisukohti väljendada. Ma leian, et see on nii.

9.

Kokkuvõttes leian, et käesoleva menetluse käigus on kinni peetud menetlusõiguste tõhusa kasutamise õigusest.

Brüssel, 10. juuli 2014

Wouter WILS


(1)  Vastavalt Euroopa Komisjoni presidendi 13. oktoobri 2011. aasta otsuse 2011/695/EL (ärakuulamise eest vastutava ametniku ülesannete ja pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes (ELT L 275, 20.10.2011, lk 29) (edaspidi „otsus 2011/695/EL”) artiklitele 16 ja 17.

(2)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 139/2004, 20. jaanuar 2004, kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (ELT L 24, 29.1.2004, lk 1) („ühinemismäärus”).

(3)  30. septembri 2013. aasta otsus juhtumi M.6850 Marine Harvest / Morpol kohta, punkt 9.


Top